Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao kết quả thực hành môn Tin học

Được đăng lên bởi nguyendinhthanhhp
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1220 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tạo hứng thú cho học sinh và nâng cao hiệu quả học tập các
bài thực hành về “Mạng máy tính và Internet” thông qua việc hướng
dẫn các nhóm học sinh tự thiết kế websize đơn giản với những chủ
đề phong phú.
(Học sinh lớp 10 trường THPT Kiến Thụy)
Nhóm nghiên cứu: Đỗ Thị Thư, Phạm Thị Hà
TÓM TẮT ĐỀ TÀI
Ứng dụng CNTT là một yêu cầu quan trọng của đổi mới PPDH. Trường THPT
Kiến Thụy cũng như các trường học khác cần quan tâm đến việc ứng dụng công nghệ
thông tin vào dạy học tất cả các bộ môn trong đó có môn tin học. Để hỗ trợ việc dạy học
nhiều giáo viên tâm huyết cũng đã sưu tầm và sử dụng thêm các phương tiện bổ trợ như
tranh, ảnh, sơ đồ, giáo án điện tử... Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát, kèm theo lời
mô tả, giải thích, với mục đích giúp cho học sinh hiểu bài hơn. Tuy nhiên, đối với
những nội dung thực hành kiến thức về mạng máy tính (Tin học 10) ngày nay thì nội
dung bài thực hành 10 (Sử dụng trình duyệt Internet Explorer) và bài thực hành 11 (Thư
điện tử và tìm kiếm thông tin) đã trở thành kiến thức quá dễ và lỗi thời vì học sinh ngày
nay hầu hết các em đã biết và sử dụng thành thạo các dịch vụ của mạng như lập hộp thư
điện tử, facebook, sử dụng máy tìm kiếm Google để vào các trang web tìm kiếm và trao
đổi thông tin trên mạng hàng ngày ngay từ khi còn học cấp 2.Với thực tế đó chúng tôi
hình thành một đề tài là sử dụng những kiến thức các em đã có về mạng để khai thác
tìm kiếm thông tin về một chủ đề mà giáo viên đặt ra GV hướng dẫn các em thiết kế
một trangWeb đơn giản để trình bày nội dung thông tin đó.
Với mục đích tạo hứng thú học tập, mở rộng kiến thức, phát huy tính sáng tạo
đồng thời phát huy khả năng hoạt động theo nhóm, giải pháp của chúng tôi là chọn nội
dung chủ đề cần khai thác thông tin vừa hấp dẫn vừa phù hợp , phân công bài tập cho
từng nhóm, đề ra một số yêu cầu cần thiết cho một nhóm hoạt động cũng như nội dung
của mộtWebsite sao cho tạo hứng thú và gợi trí tò mò của học sinh với những nội dung
mở rất phong phú nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu kiến thức các bài học.
Nghiên cứu được tiến hành trên hai nhóm tương đương: hai lớp 10 trường THPT
Kiến Thụy. Lớp 10C2 là thực nghiệm và 10C6 là lớp đối chứng. Lớp thực nghiệm được
thực hiện giải pháp thay thế khi dạy các bài thực hành về soạn thảo văn bản. Kết quả
cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh: lớp thực
1

nghiệm đã đạt kết quả học tập cao hơn so với lớp đối chứng. Điểm bài kiểm tra đầu ra
của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 8,25; điểm bài kiểm tra đ...
Tạo hứng thú cho học sinh nâng cao hiệu quả học tập các
bài thực hành về “Mạng máy tính và Internet” thông qua việc hướng
dẫn các nhóm học sinh tự thiết kế websize đơn giản với những chủ
đề phong phú.
(Học sinh lớp 10 trường THPT Kiến Thụy)
Nhóm nghiên cứu: Đỗ Thị Thư, Phạm Thị Hà
TÓM TẮT ĐỀ TÀI
Ứng dụng CNTT là một yêu cầu quan trọng của đổi mới PPDH. Trường THPT
Kiến Thụy cũng như các trường học khác cần quan tâm đến việc ng dụng công ngh
thông tin vào dạy học tất cả các b môn trong đó có môn tin học. Để hỗ trợ việc dạy học
nhiều giáo viên tâm huyết cũng đã sưu tầm và sử dụng thêm các phương tiện b trnhư
tranh, ảnh, sơ đồ, giáo án điện tử... Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát, kèm theo li
tả, giải thích, với mục đích giúp cho học sinh hiểu bài hơn. Tuy nhiên, đối với
những nội dung thực hành kiến thức v mạng y nh (Tin học 10) ngày nay t nội
dung bài thực nh 10 (Sử dụng trình duyệt Internet Explorer) và bài thực nh 11 (Thư
điện tử tìm kiếm thông tin) đã trở thành kiến thức quá d và li thời học sinh ngày
nay hầu hết các em đã biết và sdụng thành thạo các dịch vcủa mạng n lập hộp thư
điện tử, facebook, sử dụng máy m kiếm Google để vào các trang web tìm kiếm trao
đổi thông tin trên mạng hàng ngày ngay từ khi còn học cấp 2.Với thực tế đó chúng tôi
hình thành một đề tài sử dụng những kiến thức các em đã có về mạng để khai thác
tìm kiếm thông tin về một chủ đề go viên đặt ra GV hướng dẫn các em thiết kế
một trangWeb đơn giản để trình bày nội dung thông tin đó.
Với mục đích tạo hứng thú học tập, mở rộng kiến thức, phát huy nh sáng to
đồng thi phát huy khả năng hoạt động theo nhóm, giải pháp ca chúng tôi là chọn nội
dung chủ đề cần khai thác thông tin vừa hấp dẫn vừa phù hợp , phân công i tập cho
từng nhóm, đề ra một s yêu cầu cần thiết cho một nhóm hoạt động cũng như nội dung
của mộtWebsite sao cho tạo hứng thú và gợi trí tò mò của học sinh với những nội dung
mở rất phong phú nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu kiến thức các bài học.
Nghiên cứu được tiến nh trên hai nhóm ơng đương: hai lớp 10 trường THPT
Kiến Thụy. Lớp 10C2 thực nghiệm và 10C6 là lớp đối chứng. Lớp thực nghiệm được
thực hiện giải pháp thay thế khi dy các i thực hành v soạn thảo văn bản. Kết quả
cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rệt đến kết quả học tp của học sinh: lớp thực
1
Nâng cao kết quả thực hành môn Tin học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nâng cao kết quả thực hành môn Tin học - Người đăng: nguyendinhthanhhp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Nâng cao kết quả thực hành môn Tin học 9 10 120