Ktl-icon-tai-lieu

NAT cổ điển

Được đăng lên bởi Nguoi Thay The
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 426 lần   |   Lượt tải: 1 lần
II. Các kỹ thuật NAT cổ điển
Nói về NAT chúng ta phải biết rằng có 2 cách là tĩnh và động .Trong trường
hợp đầu thì sự phân chia IP là rõ ràng còn trường hợp sau thì ngược lại.Với
NAT tĩnh thì một IP nguồn luôn được chuyển thành chỉ một IP đích mà thôi
trong bất kỳ thời gian nào.Trong khi đó NAT động thì IP này là thay đổi trong
các thời gian và trong các kết nối khác nhau. Trong phần này chúng ta định
nghĩa :
m: số IP cần được chuyển đổi (IP nguồn)
n: số IP sẵn có cho việc chuyển đổi (IP NATs hay gọi là IP đích)

2.1. NAT tĩnh(Static NAT)
Với static NAT thì sự chuyển đổi packet giữa hai network, giữa nguồn và
địa chỉ đến trở nên đơn giản và nhất định, các điều kiện về trạng thái kết nối
không cần phải giử lại. Nó chỉ cần nhìn vào mỗi IP packet khi chuyển đổi,
các thông tin về mapping đều không cần thiết. Static NAT sử dụng khi số
lượng IP trong LAN bằng số lượng NAT-IP.
Các bạn có thể tham khảo hình sau đây về cấu hình static NAT.

2.2.

NAT động( Dynamic NAT)

Dynamic NAT khác với static là các địa chỉ host IP được thay đổi liên tục
mỗi lần tạo kết nối ra ngoài các host này sẽ nhận được một địa chỉ NAT-IP
và mỗi lần như vậy NAT sẽ giữ lại thông tin IP của host này trong NAT
Table của nó và cứ như thế. Tuy nhiên cái bất lợi của dynamic NAT là khi
NAT-IP được cung cấp hết do cùng một lúc có nhiều host rong LAN gởi
yêu cầu thì lập tức sẽ không còn bất kì một kết nối nào được chuyển dịch

nữa qua NAT vì NAT-IP đã được cấp phát hết và như vậy nó phải đợi tới
lần kết nối sau.
Các bạn có thể tham khảo hình sau đây để có thể hiểu cách làm việc của
Dynamic NAT
NAT rule: Dynamic translate tất cả IP thuộc class B 138.201 đến một địa chỉ
thuộc class C 178.201
Mỗi một kết nối từ bên trong muốn ra ngoài sẽ được NAT cung cấp một địa
chỉ trong số lượng IP sẳn có của NAT, nếu các NAT-IP này được cấp phát
hết thì các connection từ class B sẽ không thể ra ngoài được nữa.

*Masquerading(NAPT) NAT ngụy trang hay giả lập (Masquerading)

Đây là dạng NAT phổ thông mà chúng ta thường gặp và sử dụng ngày nay

trong các thiết bị phần cứng hay phần mềm routing như router hay các phần
mềm chia sẽ internet như ISA, ICS hay NAT server mà lát nữa đây chúng ta
sẽ có dịp tìm hiểu cách thiết lập nó.
Dạng NAT này hay còn được gọi với một cái tên NPAT (Network Port
Address Translation), với dạng NAT này tất cả các IP trong mạng LAN
được dấu dưới một địa chỉ NAT-IP, các kết nối ra bên ngoài đều được tạo ra
giả tạo tại NAT trước khi nó đến được địa chỉ internet.
Các bạn có thể tham khảo hìn...
II. Các kỹ thuật NAT cổ điển
Nói về NAT chúng ta phải biết rằng 2 cách nh động .Trong trường
hợp đầu thì sự phân chia IP ràng còn trường hợp sau thì ngược lại.Với
NAT tĩnh t một IP nguồn luôn được chuyển thành chỉ một IP đích thôi
trong bất kthời gian nào.Trong khi đó NAT động thì IP y là thay đổi trong
các thời gian trong các kết nối khác nhau. Trong phần này chúng ta định
nghĩa :
m: số IP cần được chuyển đổi (IP nguồn)
n: số IP sẵn có cho việc chuyển đổi (IP NATs hay gọi là IP đích)
2.1. NAT tĩnh(Static NAT)
Với static NAT thì sự chuyển đổi packet giữa hai network, giữa nguồn
địa chỉ đến trở nên đơn giản và nhất định, các điều kiện về trạng thái kết nối
không cần phải giử lại. Nó chỉ cần nhìn vào mỗi IP packet khi chuyển đổi,
các thông tin về mapping đều không cần thiết. Static NAT sử dụng khi số
lượng IP trong LAN bằng số lượng NAT-IP.
Các bạn có thể tham khảo nh sau đây về cấu hình static NAT.
2.2. NAT động( Dynamic NAT)
Dynamic NAT khác với static các địa chỉ host IP được thay đổi liên tục
mỗi lần tạo kết nối ra ngoài các host này sẽ nhận được một địa chỉ NAT-IP
mỗi lần như vậy NAT sẽ giữ lại thông tin IP của host này trong NAT
Table của cứ như thế. Tuy nhiên cái bất lợi của dynamic NAT khi
NAT-IP được cung cấp hết do cùng một lúc nhiều host rong LAN gởi
yêu cầu thì lập tức sẽ không còn bất một kết nối nào được chuyển dịch
NAT cổ điển - Trang 2
NAT cổ điển - Người đăng: Nguoi Thay The
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
NAT cổ điển 9 10 95