Ktl-icon-tai-lieu

Net off school 6.0

Được đăng lên bởi fptshop1772
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1891 lần   |   Lượt tải: 4 lần
PHẦN MỀM GIẢNG DẠY
QUẢN LÝ PHÒNG MÁY NETOP SCHOOL
I. GIỚI THIỆU:
NetOp School được phát triển bởi công ty Danware của Đan mạch chuyên về
các phần mềm điều khiển từ xa thông qua máy tính.
NetOp School là một phần mềm hỗ trợ giảng dạy trong trường học có chức
năng nối nhiều máy tính với nhau trong một lớp học để tạo nên sự tương tác qua lại
giữa máy tính của học sinh, giáo viên. Đây là một công cụ giảng dạy hiệu quả, giúp
việc truyền đạt trở nên sinh động, trực quan và dễ hiểu hơn.
Các chức năng dành cho giáo viên:
 Các chức năng giảng bài.
 Các chức năng điều khiển lớp học.
 Các chức năng cho làm kiểm tra.
 Các chức năng quản lý lớp học
Các chức năng dành cho học viên
 Làm bài kiểm tra
 Yêu cầu giúp đỡ
 Thực hiện cùng với giáo viên.
II. YÊU CẦU THIẾT BỊ:
NetOp School 6.12 chạy trên các máy tính sử dụng HĐH sau
III. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:
1. Cài đặt dành cho giáo viên:
Bước 1: Double Click trên tập tin NetOpSchoolTeacher_UK.msi

trong thư mục NetOpSchool có trên đĩa.
Hộp thoại NetOp School Teacher - Setup xuất hiện .
Click Next để tiếp tục.

Click Next để tiếp tục.

1

Chọn I accept the term in the License Agreement.
Click Next để tiếp tục.

Nhập số Seial number : UK00600-S7T0-018308-4298-B1FCB5
Click Next để tiếp tục.

2

Chọn Typical .Click Next để tiếp tục.

Click Install để cài chương trình .

Click Finish hoàn thành .

3

Click Next để khai báo các chức năng .

Chỉ chọn vài chức
năng đơn giản, dành
cho những người mới
làm quen.

Chọn sử dụng tất cả
các chức năng mà
chương trình hiện có.

Đặt tên cho lớp
học. Ví dụ: LOP
A, LOP B …
tên lớp học
dược sử dụng
khoảng trắng.

Chọn những chức năng nào cần
sử dụng.

Trong hộp thoại Class management chọn thông số phù hợp và chọn Next.

Tên
tài
khoản trên
windows
Tên tài khoản trên
mà học
viên mà học
windows
dùng viênđăng
dùng đăng
nhập
vào
nhập vào máy tính.
máy tính.

Tên khai báo
của học viên.
Tên của máy
tính khai báo
trong
hệ
thống mạng.

Trong hộp thoại Communiccation profile chọn giao thức mạng để làm việc và
chọn Next.

4

Chương trình hỗ
trợ các giao thức sau:
TCP/IP (UDP)
Terminal Server
NetBOS
IPX
Wireless
(VD : Chọn TCP/IP)

Trong hộp thoại Register your NetOp License On-line. Ta chọn đăng ký sử
dụng cho sản phẩm NetOp và chọn Next để tiếp tục.

Ta
chọn
mục
này

* Click Next để kết thúc khai báo .

5

Tự động Register your Netop Product

Click Finish hoàn thành chương trình cài đặt NetOp School 6.0 dành cho giáo
viên .
* Cấu hình để tối ưu NetOp Teacher:
- Tối ưu chương trình NetOp Teach...



NetOp School được phát triển bi công ty Danware của Đan mạch chuyên về
các phần mềm điều khiển từ xa thông qua máy tính.
NetOp School một phần mềm hỗ trợ giảng dạy trong trường học chức
năng nối nhiều máy tính với nhau trong một lớp học để tạo nên sự tương tác qua lại
giữa máy tính của học sinh, giáo viên. Đây một công cụ giảng dạy hiệu quả, giúp
việc truyền đạt trở nên sinh động, trực quan và dễ hiểu hơn.
Các chức năng dành cho giáo viên:
Các chức năng giảng bài.
Các chức năng điều khiển lớp học.
Các chức năng cho làm kiểm tra.
Các chức năng quản lý lớp học
Các chức năng dành cho học viên
Làm bài kiểm tra
Yêu cầu giúp đỡ
Thực hiện cùng với giáo viên.
 
NetOp School 6.12 chạy trên các máy tính sử dụng HĐH sau
!"#$%
1. Cài đặt dành cho giáo viên:
&'(): Double Click trên tập tin NetOpSchoolTeacher_UK.msi 
 trong thư mục *+,(-../ có trên đĩa.
Hộp thoại NetOp School Teacher - Setup xuất hiện .
/0(1*2+ để tiếp tục.
Click*2+ để tiếp tục.
1
Net off school 6.0 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Net off school 6.0 - Người đăng: fptshop1772
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Net off school 6.0 9 10 596