Ktl-icon-tai-lieu

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TIN HỌC

Được đăng lên bởi haophungnguyen
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 6758 lần   |   Lượt tải: 15 lần
NGÂN HÀNG CÂU HỎI
ÔN THI TIN HỌC
001: 1 byte bằng
A. 2 bit
B. 8 bit
C. 10 bit
D. 16 bit
002: 1 KB bằng
A. 1000 bit
B. 1024 bit
C. 1000 byte
D. 1024 byte
003: Ý nào dưới đây là đúng: Hệ điều hành máy

tính cá nhân
A. là phần mềm phải có để máy tính cá nhân có
thể hoạt động
B. là phần mềm cài sẵn trong mọi máy tính cá
nhân
C. là phần mềm không được thay đổi trong máy
tính cá nhân.
D. là phần mềm do công ty Microsoft độc quyền
xây dựng và phát triển.
004: Ở tình huống nào dưới đây, máy tính thực thi
công việc tốt hơn con người
A. Khi dịch một cuốn sách
B. Khi chẩn đoán bệnh
C. Khi phân tích tâm lý một con người
D. Khi thực hiện một phép toán phức tạp
005: Đọc các thông số cấu hình của một máy tính
thông thường: 2GHz - 20GB - 256MB, bạn cho biết
con số 256MB chỉ điều gì
A. Chỉ tốc độ của bộ vi xử lý
B. Chỉ dung lượng của đĩa cứng
C. Chỉ dung lượng của bộ nhớ chỉ đọc ROM
D. Chỉ dung lượng của bộ nhớ truy cập ngẫu
nhiên RAM
006: Mục đích chủ yếu của chính sách an ninh
thông tin của một tổ chức là gì
A. Quản lý việc đầu tư của công ty
B. Theo dõi và kiểm soát thông tin, dữ liệu nhạy
cảm
C. Mô tả họat động kinh doanh
D. Thu nhập thông tin thị trường
007: Ổ cứng là
A. Thiết bị lưu trữ trong vì nó ở bên trong vỏ
máy
B. Thiết bị lưu trữ ngoài
C. Là thiết bị nhập/xuất dữ liệu
D. Thiết bị chỉ đọc dữ liệu
008: Đâu là một ví dụ của chính sách mật khẩu tốt

A. Chọn một mật khẩu có ít hơn 6 mẫu tự
B. Mật khẩu phải giống lý lịch người sử dụng (ví

dụ ngày tháng năm sinh, quê quán)
C. Không bao giờ cho người khác biết mật khẩu
của bạn
D. Chỉ thay đổi mật khẩu sau một thời gian dài
009: Đâu là một ví dụ về phần mềm máy tính
A. Đĩa mềm
B. Hệ điều hành
C. Đĩa CD
D. Cả ba ý trên
010: Bạn đã cài đặt một đĩa hoàn toàn mới và bạn
muốn định dạng nó. Mục đích của công việc định
dạng là gì
A. Phục hồi dữ liệu bị mất trong đĩa
B. Tạo một đĩa chỉ đọc
C. Tạo một đĩa để đọc và chấp nhận dữ liệu
D. Làm cho nhiều người sử dụng có thể truy
nhập được đĩa
011: Đơn vị đo lượng tin là
A. Hz
B. KHz
C. GHz
D. bit
012: Đặt màn hình máy tính như thế nào là tốt nhất
cho mắt bạn
A. không có ánh sáng chiếu vào
B. không đối diện với cửa ra vào, cửa số, bóng đèn.
C. đối diện với cửa ra vào, cửa số, bóng đèn
D. cả hai điều kiện a và b
013: Bạn đã cài đặt một bộ xử lý mới có tốc độ
đồng hồ cao hơn vào máy của bạn. Điều này có thể
có kết quả gì
A. Máy tính của bạn sẽ chạy nhanh hơn
B. ROM (Read Only Memory) sẽ có dung lượng
lớn hơn
C. RAM (Random Access Memory) sẽ có dung
lượng lớn hơn
D. Đĩa cứng máy tính ...
NGÂN HÀNG CÂU HỎI
ÔN THI TIN HỌC
001: 1 byte bằng
A. 2 bit B. 8 bit
C. 10 bit D. 16 bit
002: 1 KB bằng
A. 1000 bit B. 1024 bit
C. 1000 byte D. 1024 byte
003: Ý nào dưới đây đúng: Hệ điều hành máy
tính cá nhân
A. là phần mềm phải có để máy tính cá nhân có
thể hoạt động
B. là phần mềm cài sẵn trong mọi máy tính cá
nhân
C. là phần mềm không được thay đổi trong máy
tính cá nhân.
D. là phần mềm do công ty Microsoft độc quyền
xây dựng và phát triển.
004: tình huống nào dưới đây, máy tính thực thi
công việc tốt hơn con người
A. Khi dịch một cuốn sách
B. Khi chẩn đoán bệnh
C. Khi phân tích tâm lý một con người
D. Khi thực hiện một phép toán phức tạp
005: Đọc các thông số cấu hình của một máy tính
thông thường: 2GHz - 20GB - 256MB, bạn cho biết
con số 256MB chỉ điều gì
A. Chỉ tốc độ của bộ vi xử lý
B. Chỉ dung lượng của đĩa cứng
C. Chỉ dung lượng của bộ nhớ chỉ đọc ROM
D. Chỉ dung lượng của bộ nhớ truy cập ngẫu
nhiên RAM
006: Mục đích chủ yếu của chính ch an ninh
thông tin của một tổ chức là gì
A. Quản lý việc đầu tư của công ty
B. Theo dõi và kiểm soát thông tin, dữ liệu nhạy
cảm
C. Mô tả họat động kinh doanh
D. Thu nhập thông tin thị trường
007: Ổ cứng là
A. Thiết bị lưu trữ trong vì nó ở bên trong vỏ
máy
B. Thiết bị lưu trữ ngoài
C. Là thiết bị nhập/xuất dữ liệu
D. Thiết bị chỉ đọc dữ liệu
008: Đâu là một ví dụ của chính sách mật khẩu tốt
A. Chọn một mật khẩu có ít hơn 6 mẫu tự
B. Mật khẩu phải giống lý lịch người sử dụng (ví
dụ ngày tháng năm sinh, quê quán)
C. Không bao giờ cho người khác biết mật khẩu
của bạn
D. Chỉ thay đổi mật khẩu sau một thời gian dài
009: Đâu là một ví dụ về phần mềm máy tính
A. Đĩa mềm B. Hệ điều hành
C. Đĩa CD D. Cả ba ý trên
010: Bạn đã cài đặt một đĩa hoàn toàn mới bạn
muốn định dạng nó. Mục đích của công việc định
dạng là gì
A. Phục hồi dữ liệu bị mất trong đĩa
B. Tạo một đĩa chỉ đọc
C. Tạo một đĩa để đọc và chấp nhận dữ liệu
D. Làm cho nhiều người sử dụng có thể truy
nhập được đĩa
011: Đơn vị đo lượng tin là
A. Hz B. KHz
C. GHz D. bit
012: Đặt màn hình máy tính như thế nào tốt nhất
cho mắt bạn
A. không có ánh sáng chiếu vào
B. không đối diện với cửa ra vào, cửa số, bóng đèn.
C. đối diện với cửa ra vào, cửa số, bóng đèn
D. cả hai điều kiện a và b
013: Bạn đã cài đặt một bộ xử mới tốc độ
đồng hồ cao hơn vào máy của bạn. Điều này thể
có kết quả gì
A. Máy tính của bạn sẽ chạy nhanh hơn
B. ROM (Read Only Memory) sẽ có dung lượng
lớn hơn
C. RAM (Random Access Memory) sẽ có dung
lượng lớn hơn
D. Đĩa cứng máy tính sẽ lưu trữ dữ liệu nhiều
hơn
014: Bạn nhận được một bức thư điện tử chứa tệp
tin đính kèm bạn không nhận biết ra, bạn sẽ xử
thế nào trong tình huống này đ đảm bảo an
toàn?
A. Mở tệp tin này ra để kiểm tra loại tệp tin
B. Chuyển thư này cho ai đó mà bạn nghĩ rằng
bạn có thể nhận biết được
C. Quét tập tin này bằng chương trình chống
virus
D. Lưu bản sao tập tin này vào đĩa cứng và mở
bản sao này
015: Câu nào chưa đúng trong số các câu sau?
NGÂN HÀNG CÂU HỎI TIN HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGÂN HÀNG CÂU HỎI TIN HỌC - Người đăng: haophungnguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
NGÂN HÀNG CÂU HỎI TIN HỌC 9 10 446