Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU CÁC THUẬT TOÁN PHÂN LỚP DỮ LIỆU DỰA TRÊN CÂY QUYẾT ĐỊNH

Được đăng lên bởi huyhau22
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 3409 lần   |   Lượt tải: 5 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

Nguyễn Thị Thùy Linh

NGHIÊN CỨU CÁC THUẬT TOÁN PHÂN LỚP DỮ LIỆU
DỰA TRÊN CÂY QUYẾT ĐỊNH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

Ngành: Công nghệ thông tin

HÀ NỘI - 2005

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

Nguyễn Thị Thùy Linh

NGHIÊN CỨU CÁC THUẬT TOÁN PHÂN LỚP DỮ LIỆU
DỰA TRÊN CÂY QUYẾT ĐỊNH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
Ngành: Công nghệ thông tin
Cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Hải Châu

HÀ NỘI - 2005

TÓM TẮT NỘI DUNG
Phân lớp dữ liệu là một trong những hướng nghiên cứu chính của khai phá dữ
liệu. Công nghệ này đã, đang và sẽ có nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực thương mại,
ngân hàng, y tế, giáo dục…Trong các mô hình phân lớp đã được đề xuất, cây quyết
định được coi là công cụ mạnh, phổ biến và đặc biệt thích hợp với các ứng dụng khai
phá dữ liệu. Thuật toán phân lớp là nhân tố trung tâm trong một mô hình phân lớp.
Khóa luận đã nghiên cứu vấn đề phân lớp dữ liệu dựa trên cây quyết định. Từ
đó tập trung vào phân tích, đánh giá, so sánh hai thuật toán tiêu biểu cho hai phạm vi
ứng dụng khác nhau là C4.5 và SPRINT. Với các chiến lược riêng về lựa chọn thuộc
tính phát triển, cách thức lưu trữ phân chia dữ liệu, và một số đặc điểm khác, C4.5 là
thuật toán phổ biến nhất khi phân lớp tập dữ liệu vừa và nhỏ, SPRINT là thuật toán
tiêu biểu áp dụng cho những tập dữ liệu có kích thước cực lớn. Khóa luận đã chạy thử
nghiệm mô hình phân lớp C4.5 với tập dữ liệu thực và thu được một số kết quả phân
lớp có ý nghĩa thực tiễn cao, đồng thời đánh giá được hiệu năng của mô hình phân lớp
C4.5. Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và quá trình thực nghiệm, khóa luận đã đề xuất
một số cải tiến mô hình phân lớp C4.5 và tiến tới cài đặt SPRINT.

- i-

LỜI CẢM ƠN
Trong suốt thời gian học tập, hoàn thành khóa luận em đã may mắn được các
thầy cô chỉ bảo, dìu dắt và được gia đình, bạn bè quan tâm, động viên.
Em xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các thầy cô trường Đại học
Công Nghệ đã truyền đạt cho em nguồn kiến thức vô cùng quý báu cũng như cách học
tập và nghiên cứu khoa học.
Cho phép em được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới TS. Nguyễn Hải Châu,
người thầy đã rất nhiệt tình chỉ bảo và hướng dẫn em trong suốt quá trình thực hiện
khóa luận.
Với tất cả tấm lòng mình, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Hà
Quang Thụy đã tạo điều kiện thuận lợi và cho em những định hướng nghiên cứu. Em
xin lời cảm ơn tới Nghiên cứu sinh Đoàn Sơn (JAIST) đã cung cấp tài liệu và cho em
những lời khuyên quý bá...
ĐẠI HC QUC GIA HÀ NI
TRƯỜNG ĐẠI HC CÔNG NGH
Nguyn Th Thùy Linh
NGHIÊN CU CÁC THUT TOÁN PHÂN LP D LIU
DA TRÊN CÂY QUYT ĐỊNH
KHÓA LUN TT NGHIP ĐẠI HC H CHÍNH QUY
HÀ NI - 2005
Ngành: Công ngh thông tin
NGHIÊN CỨU CÁC THUẬT TOÁN PHÂN LỚP DỮ LIỆU DỰA TRÊN CÂY QUYẾT ĐỊNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHIÊN CỨU CÁC THUẬT TOÁN PHÂN LỚP DỮ LIỆU DỰA TRÊN CÂY QUYẾT ĐỊNH - Người đăng: huyhau22
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
NGHIÊN CỨU CÁC THUẬT TOÁN PHÂN LỚP DỮ LIỆU DỰA TRÊN CÂY QUYẾT ĐỊNH 9 10 25