Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ LÂY NHIỄM VÀ CÁCH PHÒNG CHỐNG MAILWARE TRONG MÁY TÍNH

Được đăng lên bởi Tóc Rối
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 270 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
----------------------------------------

ĐẶNG ĐỨC DŨNG

NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ LÂY NHIỄM VÀ CÁCH
PHÒNG CHỐNG MAILWARE
TRONG MÁY TÍNH
Chuyên ngành: Khoa học máy tính
Mã số: 60.48.01
Người hướng dẫn khoa học: TS. HOÀNG XUÂN DẬU

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

HÀ NỘI – 2012

2

MỞ ĐẦU
Đã từ lâu, đi kèm với sự ra đời và phát triển mạnh
mẽ của các phần mềm máy tính đem lại lợi ích to lớn cho
người sử dụng là sự xuất hiện ngày càng nhiều các chương
trình độc hại gây hỏng hóc các hệ thống máy tính và các
phần mềm có ích. Các chương trình hay phần mềm độc hại
(thường được gọi là Malware trong tiếng Anh) có thể xâm
nhập hệ thống máy tính của người dùng bằng nhiều cách
như qua email hay trao đổi các file sử dụng thẻ nhớ USB.
Có nhiều loại Malware khác nhau và tác hại của chúng
cũng rất khác nhau, từ mức đơn giản như in một thông báo
trêu tức người dùng đến mức tinh vi như phá hoại các file
hệ thống và ăn cắp các dữ liệu quan trọng. Thông thường,
người dùng không thể nhận biết sự xuất hiện của Malware
cho đến khi chúng gây ra những hỏng hóc cho hệ thống
máy tính và các phần mềm ứng dụng.
Mặc dù Malware máy tính đã xuất hiện từ khá lâu
trên thế giới và trong nước, nhưng việc phòng, chống và
khắc phục hậu quả do Malware máy tính gây ra vẫn là vấn

3

đề nan giải. Đó một phần là do nhận thức chưa đúng của
người dùng về mức độ nghiêm trọng của Malware máy
tính. Hơn nữa, do số lượng các loại Malware xuất hiện
ngày càng nhiều, mỗi loại Malware có một đặc thù riêng,
một cách hoạt động riêng và một cách phá hoại riêng, nếu
chúng ta không cập nhật thường xuyên và có giải pháp
phòng chống tích cực thì hậu quả sẽ rất khôn lường.
Từ các phân tích trên có thể thấy, giải pháp hiệu
quả nhất để hạn chế đến tối thiểu thiệt hại do Malware gây
ra là tích cực phòng ngừa trên cơ sở có hiểu biết sâu rộng
về các loại Malware và cơ chế lây nhiễm của chúng. Đây
cũng là mục đích của đề tài “Nghiên cứu cơ chế lây nhiễm
và cách phòng chống Malware trong máy tính” của luận
văn, mà trọng tâm phần mềm độc hại ở đây là Virus,
Worm và Trojan.
Nội dung của luận văn bao gồm bốn chương:
 Chương 1: Giới thiệu tổng quan về Malware máy
tính, đưa ra định nghĩa, cách phân loại và lược sử
về các loại Malware máy tính.

4

 Chương 2: Nghiên cứu các hình thức lây nhiễm, đối
tượng lây nhiễm và cơ chế lây nhiễm của Virus,
Worm và Trojan trong máy tính.
 Chương 3: Chỉ ra các tác hại do Virus, Worm,
Trojan gây ra cho máy tính, đồng thời cung cấp các
phương pháp phòng chống và...
1
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
----------------------------------------
ĐẶNG ĐỨC DŨNG
NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ LÂY NHIỄM CÁCH
PHÒNG CHỐNG MAILWARE
TRONG MÁY TÍNH
Chuyên ngành: Khoa học máy tính
số: 60.48.01
Người hướng dẫn khoa học: TS. HOÀNG XUÂN DẬU
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ
HÀ NỘI 2012
NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ LÂY NHIỄM VÀ CÁCH PHÒNG CHỐNG MAILWARE TRONG MÁY TÍNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ LÂY NHIỄM VÀ CÁCH PHÒNG CHỐNG MAILWARE TRONG MÁY TÍNH - Người đăng: Tóc Rối
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ LÂY NHIỄM VÀ CÁCH PHÒNG CHỐNG MAILWARE TRONG MÁY TÍNH 9 10 164