Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu giải pháp an toàn tín hiệu thoại theo công nghệ GSM

Được đăng lên bởi lacdan92
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 3361 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ MẠNG GSM VÀ CÁC THÀNH PHẦN
TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG
1.1. GIỚI THIỆU VỀ MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG GSM
1.1.1. Hệ thống thông tin di động toàn cầu (GSM)
GSM trước đây được biết như Groupe Spécial Mobile (nhóm di động đặc
biệt), là nhóm đã phát triển nó, được thiết kế từ sự bắt đầu như một dịch vụ tế
bào số quốc tế. Giao tiếp vô tuyến của GSM dựa trên công nghệ TDMA. Ý
định ban đầu là các thuê bao GSM có khả năng di chuyển qua các biên giới quốc
gia sẽ nhận được các dịch vụ di động và các tính năng đi theo cùng với họ.
Kiểu GSM của Châu Âu hiện nay hoạt động ở tần số 900 MHz cũng
như tần số 1800 MHz. Ở Bắc Mỹ, GSM sử dụng cho dịch vụ PCS 1900 tại vùng
đông bắc California và Nevada. Do PCS 1900 sử dụng tần số 1900 MHz, nên các
điện thoại không có khả năng kết nối hoạt động với điện thoại GSM hoạt động
trong các mạng ở tần số 900 MHz hay 1800 MHz. Tuy nhiên vấn đề này có thể
khắc phục được với các máy điện thoại đa băng hoạt động trong nhiều tần số.
Vào đầu năm 1980, thị trường hệ thống điện thoại tế bào tương tự đã phát
triển rất nhanh ở Châu Âu. Mỗi một nước đã phát triển một hệ thống tế bào độc
lập với các hệ thống của các nước khác. Sự phát triển không được hợp tác của các
hệ thống thông tin di động quốc gia có nghĩa là sẽ không có khả năng cho thuê
bao sử dụng cùng một máy di động cầm tay khi di chuyển giữa các nước thuộc
liên minh châu âu với nhau. Không chỉ các thiết bị di động bị hạn chế khai thác
trong biên giới quốc gia, mà còn có một thị trường rất hạn chế đối với mỗi kiểu
thiết bị, vì thế tiết kiệm chi phí có thể không thực hiện được. Ngoài một thị trường
trong nước đầy đủ với các mẫu chung, có thể không có một nhà chế tạo nào cạnh
tranh được trên thị trường thế giới. Hơn nữa, chính phủ các nước nhận thức rõ là
các hệ thống thông tin không tương thích có thể cản trở tiến trình để đạt được một
tầm nhìn chiến lược của họ về một Châu Âu với nền kinh tế thống nhất.
Với những cân nhắc nêu trên, hội nghị điện thoại điện báo gồm 26 quốc gia
Châu Âu (CEPT) đã thành lập một nhóm nghiên cứu gọi là Groupe Speciale
Mobile vào năm 1982 để nghiên cứu và phát triển một hệ thống thông tin liên
Châu Âu. Đến năm 1986 tình hình trở nên khả quan hơn vì một số mạng tế bào

tương tự hiện tại có thể sử dụng hết dung lượng vào năm 1990. CEPT khuyến
nghị rằng hai khối tần số trong băng tần 900 MHz được dự trữ cho hệ thống mới.
Tiêu chuẩn GSM chỉ rõ các băng tần từ 890 đến 915MHz cho băng thu và từ
935 đến 960 MHz cho băng phát với mỗi b...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu giải pháp an toàn tín hiệu thoại theo công nghệ GSM - Người đăng: lacdan92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
Nghiên cứu giải pháp an toàn tín hiệu thoại theo công nghệ GSM 9 10 568