Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu hệ thống điều khiển số trên máy công cụ CNC

Được đăng lên bởi Nguyễn Huy Tuân
Số trang: 112 trang   |   Lượt xem: 5098 lần   |   Lượt tải: 23 lần
LỜI TỰA
Các nước phát triển trên thế giới, sự đột phá về khoa học kỹ thuật đã giúp họ
tìm ra những kỹ thuật tiên tiến áp dụng trong sản xuất, chế tạo. Nhằm tạo ra những
công cụ giảm sức lao động của con người mà năng suất, hiệu quả kinh tế đạt ở mức
độ cao. Trong ngành chế tạo máy thì không ngừng đổi mới những tính năng của các
máy, quá trình tự động hoá, các phần mềm ứng dụng tin học được đưa vào trong kỹ
thuật chế tạo. Do vậy các thiết bị sản xuất được tự động hoá cao nhờ sự hỗ trợ của
hệ thống điều khiển số bằng máy tính đã có mặt ở các nhà máy, xí nghiệp,……
Trong chế tạo máy từ những máy thông thường đã dần được cải tiến nhờ điều
khiển số, lúc đầu xử dụng hệ điều khiển NC dùng để điều khiển tự động một chuỗi
lệnh kế tiếp liên tục. Thế hệ sau của NC là hệ điều khiển số CNC dùng các cụm vi
xử lý thông qua máy tính để thực hiện một cách tự động các máy công cụ, bằng các
chương trình được lập trước. ..
Thời kỳ đổi mới đất nước ta đã chủ trương phát triển ngành công nghiệp nặng,
trong đó ngành cơ khí chế tạo được quan tâm, và không ngừng đổi mới các trang
thiết bị để năng cao chất lượng và tính ưu việt của sản phẩm. Do vậy các máy điều
khiển số đang được sử dụng rộng rãi ở nước ta để chế tạo cơ khí, đặc biệt áp dụng
để chế tạo các khuôn mẫu chính xác, các chi tiết phục vụ trong công nghiệp Quốc
Phòng. Các máy công cụ điều khiển số còn được dùng trong công tác nghiên cứu
khoa học và đào tạo, qua các lớp đào tạo về máy điều khiển số ta có thể tìm hiểu
vận hành và sử dụng chúng để nâng cao trình độ áp dụng trong sản xuất có hiệu tối
đa nhất.
Dưới đây em xin trình bày toàn bộ nội dung đồ án tốt nghiệp “Nghiên cứu hệ
thống điều khiển số trên máy công cụ CNC”. Để hiểu sâu hơn về máy công cụ điều
khiển số, trong thuyết minh em trình bày các phần sau:
Chương I: Khái niệm cơ bản về điều khiển số & máy công cụ CNC.
Chương II: Bộ nội suy và hệ thống truyền động cơ khí trong máy điều khiển số.

-1–

Chương III: Lập trình trên máy công cụ điều số theo ngôn ngữ ISO và lập
trình trên máy phay DMU 60 – T với bộ điều khiển TNC 426 (dùng ngôn ngữ
DINPLUS) và các chương trình gia công.
Phụ lục: Một số chương trình gia công trên máy phay TNC426 (dùng ngôn ngữ
DINPLUS).

-2–

Chương I

KHÁI NIỆN CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ
VÀ MÁY CỘNG CỤ CNC

Đ1: KHÁI NIỆM VỀ ĐIỀU KHIỂN SỐ
i. quá trình phát triển, trình độ hiện tại của ngành máy công cụ cnc.
1. Quá trình phát triển.
Ý tưởng điều khiển một dụng cụ thông qua một chuỗi lệnh kế tiếp liên tục,
mà chúng được ứng dụng trong các...
LỜI TỰA
Các nước phát triển trên thế giới, sự đột phá về khoa học kỹ thuật đã giúp họ
tìm ra những kỹ thuật tiên tiến áp dụng trong sản xuất, chế tạo. Nhằm tạo ra những
công cụ giảm sức lao động của con người năng suất, hiệu quả kinh tế đạt mức
độ cao. Trong ngành chế tạo máy thì không ngừng đổi mới những tính năng của các
máy, quá trình tự động hoá, các phần mềm ứng dụng tin học được đưa vào trong kỹ
thuật chế tạo. Do vậy các thiết bị sản xuất được tự động hoá cao nhờ sự hỗ trợ của
hệ thống điều khiển số bằng máy tính đã có mặt ở các nhà máy, xí nghiệp,……
Trong chế tạo máy từ những máy thông thường đã dần được cải tiến nhờ điều
khiển số, lúc đầu xử dụng hệ điều khiển NC dùng để điều khiển tự động một chuỗi
lệnh kế tiếp liên tục. Thế hệ sau của NC là hệ điều khiển số CNC dùng các cụm vi
xử thông qua máy tính để thực hiện một cách tự động các máy công cụ, bằng các
chương trình được lập trước. ..
Thời kỳ đổi mới đất nước ta đã chủ trương phát triển ngành công nghiệp nặng,
trong đó ngành khí chế tạo được quan tâm, không ngừng đổi mới các trang
thiết bị để năng cao chất lượng tính ưu việt của sản phẩm. Do vậy các máy điều
khiển số đang được sử dụng rộng rãi nước ta để chế tạo khí, đặc biệt áp dụng
để chế tạo các khuôn mẫu chính xác, các chi tiết phục vụ trong công nghiệp Quốc
Phòng. Các máy công cụ điều khiển số còn được dùng trong công tác nghiên cứu
khoa học đào tạo, qua các lớp đào tạo về máy điều khiển số ta thể tìm hiểu
vận hành sử dụng chúng để nâng cao trình độ áp dụng trong sản xuất hiệu tối
đa nhất.
Dưới đây em xin trình bày toàn bộ nội dung đồ án tốt nghiệp “Nghiên cứu hệ
thống điều khiển số trên máy công cụ CNC”. Để hiểu sâu hơn về máy công cụ điều
khiển số, trong thuyết minh em trình bày các phần sau:
Chương I: Khái niệm cơ bản về điều khiển số & máy công cụ CNC.
Chương II: Bộ nội suy và hệ thống truyền động cơ khí trong máy điều khiển số.
- 1
Nghiên cứu hệ thống điều khiển số trên máy công cụ CNC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu hệ thống điều khiển số trên máy công cụ CNC - Người đăng: Nguyễn Huy Tuân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
112 Vietnamese
Nghiên cứu hệ thống điều khiển số trên máy công cụ CNC 9 10 843