Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU, LỰA CHỌN CÁC THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA MIB PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐƯỜNG DÂY THUÊ BAO SỐ TẠI VNPT ĐÀ NẴNG

Được đăng lên bởi Nguyễn Đăng Thắng
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2072 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

Nguyễn Nghĩa Nam
NGHIÊN CỨU, LỰA CHỌN CÁC THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA
MIB PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
ĐƯỜNG DÂY THUÊ BAO SỐ TẠI VNPT ĐÀ NẴNG

Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử
Mã số: 60.52.70

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

HÀ NỘI - 2011

2

Luận văn được hoàn thành tại:

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Đức Thủy

Phản biện 1: ………………………………………………………………………

Phản biện 2: ……………………………………………………………………..

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại Học viện Công
nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc: ....... giờ ....... ngày ....... tháng ....... .. năm ...............

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

3

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Là đơn vị thành viên của VNPT, hiện nay Viễn thông Đà Nẵng đang quản lý mạng
lưới hạ tầng băng rộng bao gồm hệ thống các thiết bị truy nhập hiện đại với 169 thiết bị
DSLAM các loại được lắp đặt tại 63 nhà trạm viễn thông và phân bổ rộng khắp trên địa bàn
thành phố để cung cấp cho khách hàng nhiều dịch vụ băng rộng sử dụng công nghệ xDSL
trên phạm vi toàn thành phố, cụ thể là dịch vụ truy nhập Internet băng rộng, IPTV, dịch vụ
mạng riêng ảo VPN,...
Nhu cầu sử dụng xDSL trên địa bàn thành phố vẫn đang tiếp tục phát triển nhanh, số
lượng các thiết bị DSLAM khai thác trên mạng liên tục được đầu tư và mở rộng nhằm đáp
ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng. Đến nay, trên địa bàn Đà Nẵng có 3 chủng loại thiết
bị của 2 hãng sản xuất khác nhau Alcatel-Lucent và Huawei với các công nghệ khác nhau là
ATM DSLAM, IP DSLAM. Ứng với mỗi hãng sản xuất có một hệ thống quản lý mạng
NMS (Network Management System) riêng để quản trị, giám sát, khai thác các thiết bị của
mình, các hệ thống NMS này đều là môi trường đóng, được thiết kế hướng tới đối tượng là
các kỹ thuật viên vận hành mạng nên không cung cấp giao diện ra bên ngoài và không có
mối liên hệ với nhau.
Với những hạn chế trên, cùng với sự phát triển của mạng lưới xDSL cả về số lượng
và chủng loại thiết bị đã đặt ra một thách thức lớn đối với Viễn thông Đà Nẵng trong việc
vận hành, khai thác hệ thống cũng như ảnh hưởng đến chất lượng các quy trình cung cấp
dịch vụ của đơn vị, cụ thể như sau:
- Không có chức năng giao tiếp với các hệ thống hỗ trợ bên ngoài nên hệ thống chăm sóc
và hỗ trợ dịch vụ khách hàng CSS (Custommer Service System) hiện tại của Viễn thông
Đà Nẵng không thể kết nối được với hệ thống...
1
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------
Nguyễn Nghĩa Nam
NGHIÊN CỨU, LỰA CHỌN CÁC THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA
MIB PHC VỤ CHO CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
ĐƯỜNG DÂY THUÊ BAO STẠI VNPT ĐÀ NẴNG
Chuyên nnh: K thuật điện tử
Mã số: 60.52.70
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC
HÀ NỘI - 2011
NGHIÊN CỨU, LỰA CHỌN CÁC THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA MIB PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐƯỜNG DÂY THUÊ BAO SỐ TẠI VNPT ĐÀ NẴNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHIÊN CỨU, LỰA CHỌN CÁC THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA MIB PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐƯỜNG DÂY THUÊ BAO SỐ TẠI VNPT ĐÀ NẴNG - Người đăng: Nguyễn Đăng Thắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
NGHIÊN CỨU, LỰA CHỌN CÁC THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA MIB PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐƯỜNG DÂY THUÊ BAO SỐ TẠI VNPT ĐÀ NẴNG 9 10 619