Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG GIỌNG NÓI TRONG XÁC THỰC VÀ MÃ HÓA DỮ LIỆU TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG DEMO TRÊN ANDROID

Được đăng lên bởi Phùng Chí Kiên
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 3678 lần   |   Lượt tải: 11 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC & KỸ THUẬT MÁY TÍNH

BK
TP.HCM

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG GIỌNG NÓI TRONG
XÁC THỰC VÀ MÃ HÓA DỮ LIỆU TRÊN THIẾT BỊ
DI ĐỘNG VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG DEMO TRÊN
ANDROID

HỘI ĐỒNG: Hệ thống thông tin
GVHD: PGS. TS Đặng Trần Khánh
GVPB: ThS. Trương Quỳnh Chi
SVTH 1: Lê Phạm Tuyên(50802487)
SVTH 2: Dương Tử Huy(50800768)
SVTH 3: Lê Trảo Việt Cường(50800240)

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 12 NĂM 2012

LỜI CẢM ƠN
Chúng em xin chân thành cảm ơn Khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính-trường
Đại học Bách Khoa đã tạo điều kiện cho chúng em thực hiện đề tài luận văn tốt
nghiệp này.
Chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy Đặng Trần Khánh đã rất tận
tình hướng dẫn chúng em trong suốt thời gian thực hiện đề tài, thầy đã cung cấp
không ít tài liệu cũng như cho chúng em những ý tưởng thú vị và đây những
động lực lớn lao để chúng em thực hiện luận văn này.
Chúng em xin chân thành cảm ơn đến các thầy, cô trong nhóm nghiên cứu
DSTAR đã cho chúng em những ý kiến đóng góp quý báu trong quá trình thực
hiện đề tài; xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các Thầy và các Cô trong Khoa đã
truyền đạt cho chúng em những kiến thức bổ ích, giúp chúng em có được một
nền tảng lý thuyết và những kỹ thuật căn bản thiết yếu.
Chúng con xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với ông bà, cha mẹ, người
luôn luôn quan tâm chăm sóc, cả về mặt vật chất lẫn tinh thần, giúp cho chúng
con yên tâm, tập trung vào công việc học tập và nghiên cứu.
Cuối cùng, xin được nói lời cảm ơn đến các anh chị, bạn bè đã giúp đỡ, khích
lệ cũng như phê bình, góp ý giúp chúng em hoàn thành công việc một cách tốt
nhất.

Tp. Hồ Chí Minh, 12/2012
SVTH
Lê Phạm Tuyên
Dương Tử Huy
Lê Trảo Việt Cường

ii

LỜI CAM ĐOAN
Chúng tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của bản thân chúng tôi,
được xuất phát từ yêu cầu của luận văn cũng như mong muốn cá nhân. Các số
liệu, tư liệu, mã nguồn tham khảo có nguồn gốc rõ ràng tuân thủ đúng nguyên tắc
và kết quả trình bày trong luận văn thu thập được trong quá trình nghiên cứu là
trung thực chưa từng được ai công bố trước đây.

iii

TÓM TẮT
Trong luận văn này, chúng tôi trình bày nghiên về cứu sinh trắc học giọng nói
và việc sử dụng giọng nói để xác thực và mã hoá dữ liệu người dùng.
Một hệ thống xác thực điển hình gồm hai quá trình đăng ký và xác thực. Khi
sử dụng giọng nói làm thông tin để xác thực, hệ thống trải qua các bước sau đây:
 Quá trình đăng ký
o Thu dữ liệu giọng nói.
o Rút trích vector đặc trưng t...
ĐI HC QUC GIA TP. HCM
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HC & K THUT MÁY TÍNH
BK
TP.HCM
LUN VĂN TT NGHIP ĐI HC
NGHIÊN CU S DNG GING NÓI TRONG
C THC MÃ HÓA D LIU TRÊN THIT B
DI ĐNG Y DNG H THNG DEMO TRÊN
ANDROID
HI ĐỒNG: H thng thông tin
GVHD: PGS. TS Đặng Trn Khánh
GVPB: ThS. Tơng Quỳnh Chi
SVTH 1: Phm Tuyên(50802487)
SVTH 2: Dương T Huy(50800768)
SVTH 3: Tro Vit ng(50800240)
TP. H CHÍ MINH, TNG 12 NĂM 2012
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG GIỌNG NÓI TRONG XÁC THỰC VÀ MÃ HÓA DỮ LIỆU TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG DEMO TRÊN ANDROID - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG GIỌNG NÓI TRONG XÁC THỰC VÀ MÃ HÓA DỮ LIỆU TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG DEMO TRÊN ANDROID - Người đăng: Phùng Chí Kiên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG GIỌNG NÓI TRONG XÁC THỰC VÀ MÃ HÓA DỮ LIỆU TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG DEMO TRÊN ANDROID 9 10 959