Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu và triển khai hệ thống quản lý nhân sự dựa trên nền tảng phần mềm mã nguồn mở OrangeHRM

Được đăng lên bởi ttd_k55
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 2821 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Bài tập lớn Mã nguồn mở

Table of Contents

MỤC LỤC

Tin trắc địa K55

Page 1

Bài tập lớn Mã nguồn mở

LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay, các ứng dụng công nghệ thông tin đã được áp dụng trong mọi lĩnh
vực nghiên cứu khoa học kĩ thuật cũng như trong đời sống, máy tính trở thành công
cụ trợ giúp đắc lực cho con người trong lưu trữ, phân tích và xử lý thông tin.
Ở nước ta, cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế, tin học đang ngày được
ứng dụng rộng rãi trong công tác quản lý và từng bước khẳng định sức mạnh cũng
như vị trí quan trọng của mình. Đã ra đời nhiều phần mềm quản lý khác nhau phù hợp
với các đặc thù của đất nước và đang được áp dụng trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên
đối với mỗi lĩnh vực, mỗi công việc lại có những đặc điểm riêng, có những yêu cầu
về xử lý thông tin khác nhau và đòi hỏi phải có những phần mềm riêng. Trong đó
phần mềm quản lý nguồn nhân lực là một trong những phần mềm đòi hỏi phải được
đầu tư cả về công sức và tiền bạc. Bài toán quản lý nhân sự là một trong những bài
toán khó đang cần lời giải đáp, tính bức thiết của nó thể hiện là phải làm như thế nào
để phần mềm quản lý nguồn nhân lực đáp ứng được mọi nhu cầu của các cơ quan tổ
chức. Ví dụ như quản lý việc nghỉ phép, quản lý bảng chấm công, giám sát nhân viên,
các thông tin chi tiết về từng nhân viên,…. .
Là sinh viên khoa CNTT và cũng đang học tập môn Mã nguồn mở, em mong
muốn được kiểm định kết quả học tập lý thuyết thông qua việc áp dụng những gì đã
học vào thực tiễn. Do đó, em chọn đề tài “Nghiên cứu và triển khai hệ thống quản lý
nhân sự dựa trên nền tảng phần mềm mã nguồn mở Orange HRM” để làm bài tập
lớn. Orange HRM là phần mềm nguồn mở hiện nay đang được sự quan tâm của các
nhà quản lý bởi khả năng phát triển nhanh và chi phí thấp. Nghiên cứu bài toán quản
lý nguồn nhân lực và tìm hiểu cách cài đặt, hướng dẫn sử dụng và Việt hóa phần mềm
nguồn mở quản lý nguồn nhân lực Orange HRM là mục tiêu chính của bài tập lớn
này.
Bài tập gồm ba chương với nội dung mỗi chương như sau:
Chương 1: Giới thiệu về bài toán quản lý nguồn nhân lực. Tìm hiểu chung về
phần mềm nguồn mở, các phần mềm nguồn mở hiệu quả.
Chương 2: Giới thiệu về Orange HRM và Việt hóa phần hướng dẫn cài đặt phần
mềm này.
Chương 3: Hướng dẫn sử dụng OrangeHRM với giao diện đã được Việt hóa.
Tin trắc địa K55

Page 2

Bài tập lớn Mã nguồn mở

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU BÀI TOÁN QUẢN LÝ NGUỒN
NHÂN LỰC
TÌM HIỂU CHUNG VỀ PHẦN MỀM NGUỒN
MỞ
1.1

Bài toán quản lý nhân lực

Bài toán quản lý nguồn nhân lực là một bài toán khó cần được đầu t...
Bài tập lớn Mã nguồn mở

MỤC LỤC
Tin trắc địa K55 Page 1
Nghiên cứu và triển khai hệ thống quản lý nhân sự dựa trên nền tảng phần mềm mã nguồn mở OrangeHRM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu và triển khai hệ thống quản lý nhân sự dựa trên nền tảng phần mềm mã nguồn mở OrangeHRM - Người đăng: ttd_k55
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Nghiên cứu và triển khai hệ thống quản lý nhân sự dựa trên nền tảng phần mềm mã nguồn mở OrangeHRM 9 10 114