Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu xây dựng chỉnh lưu PMW tại phòng thí nghiệm

Được đăng lên bởi Mạn Châu Sa Hoa
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 258 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
Trang
PhầnI. Phân tích các vấn đề tồn tại của CL dùng diode và thyristor .... 1
I. giới thiệu chung về CL diot thyrist......................................................... 2
II. Những tham số để đánh giá đối với lưói ........................................... 3
III. Các biện pháp khắc phục .................................................................... 4
IV. Vấn đề trao đổi năng lượng giưa lưới và tải ....................................... 5
PhầnII. Phân tích nguyên lý chỉnh lưu PWM
I. Cấu trúc mạch lực của chỉnh lưu PWM ..............................................
II. Vấn đề về giảm sóng điều hoà bậc cao ...............................................
III. Các cấu trúc điều khiển CL PWM ............................................
IV. Mô phỏng bằng MATLAB .............................................................

-1-

6
7
8
9

NHIỆM VỤ THỰC TẬP:
Nghiên cứu xây dựng chỉnh lưu PWM tại phòng thí nghiệm

ĐỊA ĐIỂM THỰC TẬP:
Phòng thí nghiệm trọng điểm TĐH Trung tâm Công nghệ cao

NỘI DUNG THỰC HIỆN:
- Phân tích các vấn đề tồn tại của chỉnh lưu dùng Diode và Thyristor.
- Phân tích nguyên lý chỉnh lưu PWM.
- Mô phỏng.

-2-

PHẦNI: PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ TỒN TẠI CỦA CHỈNH LƯU ĐIOT
VÀ THYRISTOR

I.GIỚI THỆU CHUNG
Ngày nay các bộ biến đổi dùng Diot và Thyristor đóng một vai trò quan
trọng nhất trong lĩnh vưc ky thuật điện tử công suất nói riêng và hệ thống
điện nói chung.
Một bộ chỉnh lưu Diot Thyristor có khả năng biến dòng xoay chiều
50/60Hz thành dòng 1 chiều,dể biến dòng 1 chiều thành xoay chiều ta phải
sư dụng 1 bộ chỉnh lưu đặc biệt khác gọi là bộ nghịch lưu. Hiệu suất của các
bộ chỉnh lưu này rất cao lên đến 98% do tổn thất trên các thiết bị nhỏ,tổn
thất chuyển mạch không đáng kể. Ứng dụng của các bộ chỉnh lưu này rất
rộng:
 Sử dụng trong các bộ nguồn cỡ nhỏ như các bộ nguồn trong TV máy
tính, UPS... Hay các bộ nguồn cỡ lớn trong các phương tiện giao thông
như tàu điện, xe điện.
 Sử dụng trong quá trình điện hoá như mạ, tạo điện cực trong điện
phân,bộ nạp ắc quy.
 Dùng trong các hệ truyền động 1 chiều
 Cấp điện cho các bộ nghịch lưu để điều khiển cho động cơ 1 XC. Làm
giao diện cho các hệ thống sử dụng điện khác…

-3-

II.CÁC THAM SỐ ĐÁNH GIÁ CỦA CL ĐỐI VỚI LƯỚI

Hình
1.1
1 Hệ số méo DF
GThd cua dong co ban
DF 
GThd cua dong dien tong
I hd 1
(1.1)
=

2
I hd2 1   I hdn
n 1,2,3...

Đối vớ sóng vuông:
DF 

4 /  (1/ 2).I d 2. 2

 0.9 (1.2)
Id


-4-

2 Hệ số công suất thay thế DPF
Cong Suat trung binh
Uhd co ban.Ihd co ban
P1
...
MỤC LỤC
Trang
PhầnI. Phân tích các vấn đề tồn tại của CL dùng diode và thyristor .... 1
I. giới thiệu chung về CL diot thyrist......................................................... 2
II. Những tham số để đánh giá đối với lưói ........................................... 3
III. Các biện pháp khắc phục .................................................................... 4
IV. Vấn đề trao đổi năng lượng giưa lưới và tải ....................................... 5
PhầnII. Phân tích nguyên lý chỉnh lưu PWM
I. Cấu trúc mạch lực của chỉnh lưu PWM .............................................. 6
II. Vấn đề về giảm sóng điều hoà bậc cao ............................................... 7
III. Các cấu trúc điều khiển CL PWM ............................................ 8
IV. Mô phỏng bằng MATLAB ............................................................. 9
- 1 -
Nghiên cứu xây dựng chỉnh lưu PMW tại phòng thí nghiệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu xây dựng chỉnh lưu PMW tại phòng thí nghiệm - Người đăng: Mạn Châu Sa Hoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Nghiên cứu xây dựng chỉnh lưu PMW tại phòng thí nghiệm 9 10 286