Ktl-icon-tai-lieu

ngôn ngữ lập trình

Được đăng lên bởi Bạch Đức Thế Tôn
Số trang: 193 trang   |   Lượt xem: 3305 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lập trình C căn bản

MỤC LỤC

Trang 1

Lập trình C căn bản

Bài 1

Những khái niệm cơ bản về ngôn ngữ C

Mục tiêu:
Kết thúc bài học này, bạn có thể:
 Phân biệt sự khác nhau giữa Câu lệnh, Chương trình và Phần mềm
 Biết được quá trình hình thành C
 Nên dùng C khi nào và tại sao
 Nắm được cấu trúc một chương trình C
Giới thiệu
Ngày nay, khoa học máy tính thâm nhập vào mọi lĩnh vực. Tự động hóa hiện đang là ngành chủ
chốt điều hướng sự phát triển thế giới. Bất cứ ngành nghề nào cũng cần phải hiểu biết ít nhiều về
Công nghệ Thông tin và lập trình nói chung. Cụ thể, C là một ngôn ngữ lập trình cấp cao mà mọi
lập trình viên cần phải biết. Vì thế, trong giáo trình này, chúng ta sẽ nghiên cứu chi tiết cấu trúc
ngôn ngữ C. Ðầu tiên chúng ta tìm hiểu sự khác nhau của những khái niệm: Lệnh (Command),
Chương trình (Program) và Phần mềm (Software).
1.1 Ra lệnh cho máy tính làm việc
Khi một máy tính được khởi động, nó sẽ tự động thực thi một số tiến trình và xuất kết quả ra màn
hình. Ðiều này diễn ra thế nào? Câu trả lời đơn giản là nhờ vào Hệ điều hành cài đặt bên trong
máy tính. Hệ điều hành (operating system) được xem như phần mềm hệ thống. Phần mềm này
khởi động máy tính và thiết lập các thông số ban đầu trước khi trao quyền cho người dùng. Để
làm được điều này, hệ điều hành phải được cấu tạo từ một tập hợp các chương trình. Mọi chương
trình đều cố gắng đưa ra lời giải cho một hay nhiều bài toán nào đóMọi chương trình cố gắng đưa
ra giải pháp cho một hay nhiều vấn đề. Mỗi chương trình là tập hợp các câu lệnh giải quyết một
bài toán cụ thể. Một nhóm lệnh tạo thành một chương trình và một nhóm các chương trình tạo
thành một phần mềm.
Để rõ hơn, chúng ta hãy xem xét một thí dụ : Một người bạn đến nhà chúng ta chơi và được mời
món sữa dâu. Anh ta thấy ngon miệng và muốn xin công thức làm. Chúng ta hướng dẫn cho anh
ta làm như sau :

1. Lấy một ít sữa.
2. Đổ nước ép dâu vào.
3. Trộn hỗn hợp này và làm lạnh.
Bây giờ nếu bạn của chúng ta theo những chỉ dẫn này, họ cũng có thể tạo ra món sữa dâu tuyệt
vời.
Chúng ta hãy phân tích chỉ thị (lệnh) ở trên
 Lệnh đầu tiên : Lệnh này hoàn chỉnh chưa ? Nó có trả lời được câu hỏi lấy sữa ‘ở đâu’ ?.

 Lệnh thứ hai : Một lần nữa, lệnh này không nói rõ nước ép dâu để ‘ở đâu’.

Trang 2

Lập trình C căn bản
May mắn là bạn của chúng ta đủ thông minh để hiểu được công thức pha chế nói trên, dù rằng
còn nhiều điểm chưa rõ ràng. Do vậy nếu chúng ta muốn phổ biến cách làm, chúng ta cần bổ sung
các bước như sau :
1. Rót một ly sữa vào m...
Lập trình C căn bản
MỤC LỤC
Trang 1
ngôn ngữ lập trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ngôn ngữ lập trình - Người đăng: Bạch Đức Thế Tôn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
193 Vietnamese
ngôn ngữ lập trình 9 10 250