Ktl-icon-tai-lieu

Ngôn ngữ lập trình C++ Giới thiệu môn học

Được đăng lên bởi phandaobn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 756 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Smith Nguyen Studio.
1

Ngôn ngữ lập trình C++
Giới thiệu môn học

© 2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU

2

Thông tin môn học
• Tên môn: Ngôn ngữ lập trình C++
• Số đơn vị học trình: 5
• Lý thuyết: 45 tiết; Thực hành: 30 tiết
– Thời gian tự học: nên dành khoảng 6 tiết mỗi tuần

• Giáo viên lý thuyết:
– Trần Minh Châu
• tmct@vnu.edu.vn, P. 309 E3, http://10.10.0.10/~tmct/

• Giáo viên thực hành:
– Bùi Đức Giang
• giang816@yahoo.com, P. 309 E3

© 2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU

Tài Smith
liệu

Nguyen Studio.
3

• Sách tham khảo chính
– Dietel & Dietel. C++ How to Program, 2nd or 3rd
Edition.

• Sách đọc thêm
– Stroustrup, Bjarne. The C++ Programming Language,
3rd Ed. (*)
• tốt cho việc tra cứu

• Nếu không thể đọc sách tiếng Anh:
– “Tự học C++ trong 21 ngày”

(*) có thể download từ website môn học
© 2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU

4

Website môn học
• Địa chỉ
– từ trong mạng nội bộ http://10.10.0.10/courses/
– từ Internet 

• Nội dung:
– Bài giảng, bài tập, thông báo, và mọi thông tin đều được đăng tại đây, sinh
viên có trách nhiệm thường xuyên theo dõi
– Mỗi sinh viên sẽ có một tài khoản riêng để nộp bài tập và tham gia diễn
dàn, sinh viên có trách nhiệm bảo vệ tài khoản của mình

• Diễn đàn: truy nhập từ website môn học; nơi tốt nhất để trao
đổi các nội dung liên quan đến môn học
– Những bài có nội dung không liên quan hoặc lời lẽ thiếu lịch sự sẽ bị xóa
bỏ
– Sinh viên nào cố tình gửi các bài thuộc loại trên sẽ bị cắt tài khoản website
© 2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU

Smith Nguyen Studio.
5

Môi trường lập trình

• Sinh viên có thể tuỳ ý lựa chọn, nhưng môi trường lập
trình phải thoả mãn chuẩn ANSI/ISO C++
• Môi trường được cung cấp trên lớp:
– gcc 3.2.x trên Redhat 9.0 (máy selablinux)
– Dev-C++ trên MS-Windows (có kèm gcc 3.2 cho biên dịch dòng lệnh)

• Bất kể sinh viên sử dụng môi trường nào, các chương trình
bài tập/bài thực hành phải biên dịch được bằng gcc 3.2
tại máy selablinux (Nếu có ngoại lệ sẽ được thông báo cụ
thể)
• Mỗi sinh viên sẽ được cấp một tài khoản tại máy
selablinux để có thể sử dụng môi trường Linux và lưu trữ
các file phục vụ học tập
– login và làm việc tại các máy trạm trong mạng nội bộ của Khoa
© 2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU

6

Đánh giá kết quả học tập
• Thi học kỳ: (60%)
– bài thi viết
– được mang vào phòng thi các loại sách in và bài giảng môn học

• Bài tập: (40%)
– Dự tính 5-7 bài tập, trong đó có 3 bài tập tính điểm
– Nộp bài muộn không có lý do (hoặc lý do không chính đáng): 0 ...
© 2004 Trn Minh Châu. FOTECH. VNU
1
Ngôn ng lp trình C++
Gii thiu môn hc
© 2004 Trn Minh Châu. FOTECH. VNU
2
Thông tin môn hc
Tên môn: Ngôn ng lp trình C++
•S đơn v hc trình: 5
Lý thuyết: 45 tiết; Thc hành: 30 tiết
–Thi gian t hc: nên dành khong 6 tiết mi tun
Giáo viên lý thuyết:
–Trn Minh Châu
tmct@vnu.edu.vn, P. 309 E3, http://10.10.0.10/~tmct/
Giáo viên thc hành:
–Bùi Đức Giang
giang816@yahoo.com, P. 309 E3
Smith Nguyen Studio.
Ngôn ngữ lập trình C++ Giới thiệu môn học - Trang 2
Ngôn ngữ lập trình C++ Giới thiệu môn học - Người đăng: phandaobn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Ngôn ngữ lập trình C++ Giới thiệu môn học 9 10 709