Ktl-icon-tai-lieu

Ngôn ngữ lập trình Pascal.

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 658 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH

BÀI

1

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH PASCAL

KIẾN THỨC YÊU CẦU
‰
‰
‰
‰
‰

Hiểu được các khái niệm cơ bản về ngôn ngữ Pascal.
Biết cách cài đặt Pascal từ đĩa CD.
Biết cách sử dụng Pascal 7.0.
Biết tạo, lưu và mở tập tin chương trình.
Biết biên dịch và thực thi chương trình.

I/ Khái niệm
‰ Ngôn ngữ lập trình (programming language): Là một hệ thống các kí
hiệu tuân theo các quy ước về ngữ pháp và ngữ nghĩa, dùng để xây dựng
các chương trình cho máy tính.
ƒ Ngữ pháp (syntax): Quy ước về quan hệ giữa các ký hiệu. Ví dụ trong
ngôn ngữ Pascal: các ký hiệu Begin, end phảI đi thành từng cặp, sau if
sẽ là một biểu thức điều kiện, sau đó là kí hiệu then.
ƒ Ngữ nghĩa (sematics): Quy ước về ý nghĩa của kí hiệu. Ví dụ trong ngôn
ngữ Pascal: dấu + biểu thị cho phép cộng, dấu - biểu thị cho dấu trừ
…Phát biều if …then … có nghĩa là “nếu … thì làm …”.
‰ Chương trình (program): Là một tập hợp các mô tả, các phát biểu, nằm
trong một hệ thống quy ước về ý nghĩa và thứ tự thực hiện, nhằm điều
khiển máy tính làm việc.
‰ Lập trình (to program): Làm ra chương trình, viết ra chương trình, còn gọI
là “thảo chương”.

II/ Cài đặt chương trình
1/ Cài đặt chương trình từ đĩa CD chứa chương trình Turbo Pascal
# Cho đĩa CD có chứa Turbo Pascal 7.0 (TP7.0) vào ổ đĩa CD.
# Vào cửa sổ My Computer hay Explore.
# Nhấp phảI chuột trên hình đĩa CD, chọn Open trong menu hiện ra.
# Nhấp phảI chuột trên thư mục TP7.0, chọn Open trong menu hiện ra,
hoặc nhấp đúp nút trái chuột vào thư mục TP7.0. Chúng ta sẽ thấy hình
như sau:

Hình H1 Cửa sổ chứa các thư mục và các tập tin trong thư mục TP7.0

# Nhấp đúp vào mục INSTALL, bạn thấy hộp thoạI hiện ra như hình H2.


Hình H2

# Nhấp nút Run Program. Bạn sẽ thấy hộp thoạI thông báo, trong hộp
thoạI này, bạn nhấn phím Enter để tiếp tục cài đặt, nếu không thích, bạn
nhấn phím ESC để thoát.

#

Hình H3 Cửa sồ thông báo cài đặt Turbo Pascal
Nhấn phím Enter để tiếp tục cài đặt, sẽ có hộp thoạI hiện ra vớI tên ổ đĩa
mặc nhiên là tên ổ đĩa CD của máy đang chứa đĩa cài đặt, bạn giữ tên ổ
đĩa mặc nhiên này, máy của bạn có thể là tên khác, chúng ta sẽ có hình
như sau:Hình H4 nhập vào tên ổ đĩa chứa Turbo Pascal

# Nhấn phím Enter, các em sẽ thấy hộp thoạI hiện ra như hình H5.

Hình H5 Nhập vào đường dẫn chứa các tập tin của Turbo Pascal 7.0

# Bạn giữ nguyên đường dẫn mặc nhiên này, máy bạn có thể khác, tuỳ
#

theo đường dẫn của ổ đĩa CD chứa chương trình.
Nhấn phím Enter, bạn sẽ thấy hộp thoạI h...
NGÔN NG LP TRÌNH
BÀI
GII THIU CHƯƠNG TRÌNH PASCAL
1
Ngôn ngữ lập trình Pascal. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngôn ngữ lập trình Pascal. - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Ngôn ngữ lập trình Pascal. 9 10 455