Ktl-icon-tai-lieu

Nhập môn công nghệ phần mềm

Được đăng lên bởi dangthien2410
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 450 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhậpmôncôngnghệphầnmềm

LOGO

Yêu cầu phần mềm
(Từ slide 1 đến slide 21)

Nhóm thực hiện :Nhóm 4.
Lớp :ĐH HTTT1 – K8.

1/22

THÀNH VIÊN NHÓM 4

1

ĐặngXuânThiên.

2

NguyễnVănThái.

3

ĐồngVănThắng.

4

NguyễnTrọngHưng.

5

TrầnThịHương.

6

NguyễnThịTiến.

7

8

VũThịHươngGiang.

Apao.

2/22

Nội dung bài học
1

2

3

Yêu cầu hệ thống.
Yêu cầu của người sử dụng.
Tài liệu đặc tả yêu cầu.

3/22

Yêu cầu phần mềm
Thực hiệnnghiệp vụ Atrong thực

Phần mềm chức năng A với dữ

tế liên quan đếnđối tượng X

liệu X

Yêucầu:
MôtảvềnghiệpvụAđangthựchiện
-ThôngtincủađốitượngX.

-

CácbướctiếnhànhnghiệpvụA.
QuitắcxửlýA

MongmuốnvềnghiệpvụAsẽđược
hỗtrợkhithựchiệntrênmáytính

-

Vịtrísửdụng,giaodiện
Tốcđộ,bảomật, antoàn.
….

…..

Phântíchviên

4/22

I.

Yêu cầu hệ thống

Các yêu cầu của hệ thống phần mềm thường được chia thành ba loại:
Yêu cầu chức năng
Yêu cầu phi chứcnăng
Yêu cầu miền ứng dụng.


Trong thực tế chúng ta rất khó phân biệt ba loại yêu c ầu này m ột cách rõ ràng.

5/22

I.

Yêu cầu hệ thống

1.

Yêu cầu chức năng

 Mô tảhệ thống sẽ làm gì.
 Mô tả các chức năng hoặc các dịch vụ của hệ thống một cách chi tiết.
 Đặcđiểm:
 Tính mập mờ, không rõ ràng của các yêucầu.
 Tính hoàn thiện và nhấtquán.

6/22

I.

Yêu cầu hệ thống

1.

Yêu cầu chức năng

Phần mềmhệthốngthưviện.

Xâydựnghệthốngthưviện.

Yêucầuchứcnăng:

-NgườidùngcókhảnăngtruycậpvàtìmkiếmtrongCSDL.

-

Xemvàintàiliệunếucần.
QuảnlýsốlượngthôngtinsáchtrongCSDL.
Giaodiệnthíchhợpchongườisửdụng.
….
7/22

I.

Yêu cầu hệ thống
2. Yêu cầu phi chức năng

Không đề cập trực
tiếp tới các chức
năng cụ thể của hệ
thống

Một số liên quan đến
quy trình xây dựng
hệ thống.

Có thể là hạn chế

Xuất hiện là do yêu

hơn những yêu cầu

cầu của người sử

chức năng

dụng.

8/22

I.

Yêu cầu hệ thống
2. Yêu cầu phi chức năng
Yêucầuphichứcnăng

Yêucầusảnphẩm

Yêucầucủatổchức

Yêucầungoài

Yêucầutươngthích
Yêucầuhiệuquả

Yêucầuđộtincậy

Yêucầusửdụng

Yêucầuhiệunăng

Yêucầulinhđộng

Yêucầuchuyểngiao

Yêucầukhônggian

Yêucầuhợpquytắc

Yêucầucàiđặt

Yêucầuhợpchuẩn

Yêucầuriêngtư

Yêucầuvềluật

YêucầuAntoàn

9/22

I.

Yêu cầu hệ thống
2. Yêu cầu phi chức năng

Xâydựnghệthốngthưviện.

Phần mềmhệthốngthưviện.

Yêucầuphichứcnăng:
-Yêucầu về sản phẩm:HTTVphải được cài đặt bằng HTML mà không có frame hoặc Java applets.
-Yêucầu về mặt tổ chức: Quy trình xây dựng hệ thống và các tài liệu chuyển giao phải thoả mãn các quy
tắc đã được định nghĩa trong XYZCo-SP-STAN-95.
-Yêucầu ngoài: Hệ thống không được để lộ các thông tin ...
LOGO
Yêu cầu phần mềm
(Từ slide 1 đến slide 21)
Nhậpmôncôngnghệphầnmềm
1/22
Nhóm thực hiện :Nhóm 4.
Lớp :ĐH HTTT1 – K8.
Nhập môn công nghệ phần mềm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhập môn công nghệ phần mềm - Người đăng: dangthien2410
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Nhập môn công nghệ phần mềm 9 10 286