Ktl-icon-tai-lieu

Nhập môn hệ điều hành UNIXL/Linux

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 449 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhập môn hệ điều hành UNIX/Linux

Giới thiệu về hệ điều hành UNIX/Linux

Copyright © 2006, HaiVDC

1

Nội dung trình bày





Lịch sử phát triển của UNIX
Các khái niệm
Tài khoản UNIX (UNIX account)
Làm quen với giao diện dòng lệnh terminal
Làm quen với giao diện đồ họa X-terminal

Copyright © 2006, HaiVDC

2

Lịch sử ra đời của Unix








Giữa năm 1960, AT&T Bell Laboratories và một số
trung tâm khác tham gia tạo ra một HĐH mới được
đặt tên là Multics (Multiplexed Information and
Computing Service)
Đến năm 1969, chương trình Multics bị bãi bỏ vì đó
là một dự án quá nhiều tham vọng.
Nhưng Ken Thompson, Dennis Ritchie, và một số
đồng nghiệp của Bell Labs đã không bỏ cuộc
Họ quyết định phát triển một HĐH đơn giản chỉ làm
tốt một việc là chạy chương trình
Copyright © 2006, HaiVDC

3

Lịch sử ra đời của Unix (tt)










Peter Neumann đặt tên Unix cho HĐH đơn giản này và
tiếp tục phát triển đặt ra một hệ thống tập tin mà sau này
được phát triển thành hệ thống tập tin của UNIX.
Vào năm 1973, sử dụng ngôn ngữ C của Ritchie,
Thompson đã viết lại toàn bộ HĐH Unix và đây là một
thay đổi quan trọng của Unix
Nhờ đó Unix từ chỗ là HĐH cho một máy PDP trở thành
HĐH của các máy khác.
Khoảng 1977 bản quyền của UNIX được giải phóng và
Người ta đã thương mại hóa HĐH UNIX.
Unix có 2 dòng: System V của AT&T , Novell và Berkeley
Software Distribution (BSD) của Đại học Berkeley
Copyright © 2006, HaiVDC

4

Lịch sử phát triển của Linux








Linux là một HDH dạng UNIX (Unix-like OS) chạy
trên máy PC với CPU Intel 80386 hoặc các thế hệ
sau đó, hay của AMD, Cyrix
Linux ngày nay còn có thể chạy trên các máy
Macintosh hoặc SUN Sparc
Linux được viết lại toàn bộ từ con số không, tức là
không sử dụng một dòng lệnh nào của Unix, để
tránh vấn đề bản quyền của Unix.
Tuy nhiên hoạt động của Linux hoàn toàn dựa trên
nguyên tắc của hệ điều hành Unix

Copyright © 2006, HaiVDC

5

Kết thúc phiên làm việc


Cách thoát khỏi hệ thống


Gõ lệnh “exit”



hoặc “logout”



Hoặc nhấn CTRL-D

Copyright © 2006, HaiVDC

39

Nội dung sẽ trình bày tiếp
Chương 2: Hệ thống tập tin UNIX (2 tiết)
2.1 Hệ thống tập tin
2.2 Làm việc với tập tin
2.3 Làm việc với thư mục

Copyright © 2006, HaiVDC

40

...
Copyright © 2006, HaiVDC 1
Nhập môn hệ điều hành UNIX/Linux
Giới thiệu về hệ điều hành UNIX/Linux
Nhập môn hệ điều hành UNIXL/Linux - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhập môn hệ điều hành UNIXL/Linux - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Nhập môn hệ điều hành UNIXL/Linux 9 10 207