Ktl-icon-tai-lieu

Nhập môn Linux và phần mềm mã nguồn mở

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 415 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhập môn Linux và phần mềm mã nguồn mở
TS Hà Quốc Trung, ThS Lê Xuân Thành
Ngày 22 tháng 7 năm 2010

Phần I
Giới thiệu về phần mềm mã
nguồn mở và Linux

1

Chương 1
Phần mềm mã nguồn mở

2

1.1

Khái niệm phần mềm mã nguồn mở

1.1.1

Khái niệm phần mềm tự do-mã nguồn mở

Các thao tác có thể thực hiện trên phần mềm Phần mềm là một sản
phẩm trí tuệ đặc biệt, đặc trưng cho ngành CNTT và CNPM. Trên các phần
mềm, có thể thực hiện các thao tác:
Sản xuất phần mềm : nghiên cứu nhu cầu NSD, thiết kế, coding, compiling and releasing.
Cài đặt phần mềm : Để có thể được sử dụng, phần mềm cần được cài đặt.
Cài đặt là thao tác ghi các mã cần thiết cho việc thực hiện môi trường
vào bộ nhớ thích hợp để NSD có thể sử dụng. Như vậy để cài đặt phần
mềm cần có các mã máy cần thiết cho việc thực hiện phần mềm. Các
mã này có thể để dưới dạng hiểu được bởi con người hoặc dưới dạng
ngôn ngữ máy.
Sử dụng phần mềm : cài đặt và sử dụng phần mềm trên máy tính. Máy
tính này có thể là máy tính cá nhân, máy chủ, máy tính công cộng, . . . ..
Tùy theo từng bối cảnh việc sử dụng phần mềm có thể có các ràng buộc
khác nhau. (cài trên 1 máy, trên nhiều máy, trên nhiều CPU, . . . ..).
Các phần mềm có bản quyền thường bảo vệ việc sử dụng phần mềm
bằng serial key, activate code và có những trường hợp bằng khóa vật
lý!
Thay đổi phần mềm Trong quá trình sử dụng có thể xuất hiện nhu cầu
thay đổi. Việc thay đổi này có thể được tiến hành bởi tác giả phần
mềm hoặc có thể do một người khác. Để thay đổi tính năng phần mềm
cần có mã nguồn của phần mềm. Nếu không có mã nguồn, có thể dịch
ngược để thu được mã nguồn từ mã thực hiện. Mã nguồn phần mềm có
thể được phân phối theo nhiều kênh khác nhau (mạng, lưu trữ, truyền
tay, lây nhiễm)
Các thao tác khác Phân tích ngược mã nguồn, phân tích giao diện, mô
phỏng, thực hiện luân phiên ...
Phần mềm được quản lý bởi các qui tắc về bản quyền và sở hữu trí tuệ,
cho phép thực hiện hoặc không thực hiện các thao tác nói trên trong các
điều kiện khác nhau.

3

Bản quyền phần mềm (BQPM) là tài liệu qui định việc thực hiện các
thao tác trên phần mềm. Có thể có các bản quyền phần mềm sở hữu, bản
quyền cho phần mềm miễn phí/phần mềm chia sẻ, bản quyền cho phần mềm
tự do và mã nguồn mở

1.1.2

Phần mềm sở hữu

là phần mềm có bản quyền ràng buộc chặt chẽ các thao tác trên phần mềm,
đảm bảo quyền lợi của người làm ra phần mềm. Copy Right (bản quyền)là
thuật ngữ chỉ quyền quản lý đối với phần mềm, cho phép/không cho phép
thực hiện các thao tác khác trên phần mềm. Với các phầ...
Nhập môn Linux và phần mềm nguồn mở
TS Quốc Trung, ThS Xuân Thành
Ngày 22 tháng 7 năm 2010
Nhập môn Linux và phần mềm mã nguồn mở - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhập môn Linux và phần mềm mã nguồn mở - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Nhập môn Linux và phần mềm mã nguồn mở 9 10 566