Ktl-icon-tai-lieu

Những câu hỏi thường gặp về Linux

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 233 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Những câu hỏi thường gặp
về Linux

Những câu hỏi thường gặp về Linux
Nguyễn Thái Ngọc Duy
pclouds@users.sourceforge.net

Lý Trọng Văn
zow82@yahoo.co.uk

Đây là danh sách Các câu hỏi thường gặp (Frequently Asked Questions) của Linux,
một hệ điều hành tự đo chạy trên nhiều hệ thống máy tính khác nhau. Tài liệu này
được tổng hợp từ Linux-FAQ ().
Tài liệu này trong đang trong giai đoạn dịch phác thảo. Rất mong nhận các ý kiến
đóng góp, phê bình.. về tài liệu này. Mọi ý kiến xin gửi đến
<pclouds@users.sourceforge.net>.

Mục lục
Giới thiệu và thông tin chung ...................................................................................................................1
Nguồn và tài nguyên mạng .......................................................................................................................9
Tính tương thích với các hệ điều hành khác .........................................................................................19
Hệ thống tập tin, đĩa, và ổ đĩa ................................................................................................................25
Porting, biên dịch và lấy chương trình ..................................................................................................32
Giải pháp cho các vấn đề linh tinh thông thường ................................................................................37
Làm điều này như thế nào hoặc tìm hiểu cái kia ra sao......................................................................45
Thông tin linh tinh và các câu hỏi được trả lời ....................................................................................58
Các thông báo lỗi thường gặp.................................................................................................................63
X Window System....................................................................................................................................70
Tìm trợ giúp sâu hơn như thế nào .........................................................................................................73

1

Những câu hỏi thường gặp về Linux

Giới thiệu và thông tin chung
H: Linux là gì?
Đ: Linux là một hệ điều hành tương tự như hệ điều hành UNIX của AT&T Bell Labs. Linux có mọi đặc
tính của một hệ điều hành hiện đại: hệ thống đa nhiệm, đa tuyến đoạn, bộ nhớ ảo, thư viện động,
chương trình dùng chung, tải theo nhu cầu, quản lý bộ nhớ, các môđun driver thiết bị, video frame
bufferi...
Những câu hỏi thường gặp
v Linux
Những câu hỏi thường gặp về Linux - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những câu hỏi thường gặp về Linux - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Những câu hỏi thường gặp về Linux 9 10 788