Ktl-icon-tai-lieu

Những câu lệnh hay trong Windows

Được đăng lên bởi Nhật Tuấn
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 494 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Những câu lệnh hay trong Windows

1 of 7Sạc dự
12000
chungn

Trang chủ

Radio Công Nghệ

Cộng đồng mạng

Tin tức công nghệ

Đánh giá sản phẩm

Blog công nghệ

Sụng đ
thoại và
lo hết p

Chuyên đề công nghệ

Đồng h
-Giảm
chungn
Thiết kế
cho bạn
duy nhấ

Hãy bì
đẹp nh

Trang chủ » Tin tức công nghệ » Thủ thuật công nghệ

ngoisao

Những câu lệnh tiện dụng trong Windows

Bình ch
thi sinh

2:41pm Thứ năm, 01/08/2013

Bạn m

Đây là các công cụ không có giao diện đồ họa tương ứng, hoặc việc chạy trên giao diện
dòng lệnh cho tốc độ nhanh hơn đáng kể.

tiengan
Học tiế
hạn! Hi
250,00

Sửa lỗi file trong Windows bằng dòng lệnh Chkdsk
10 lệnh Windows 7 quản trị mạng cần biết

Bạn có
tiengan
Học on
gian - c
250.00

Có một số việc mà nếu không dùng giao diện dòng lệnh bạn sẽ không thể thực hiện được trong
Windows (hoặc làm được nhưng mất thời gian hơn nhiều). Đó là các công cụ không có giao
diện đồ họa tương ứng, hoặc việc chạy trên giao diện dòng lệnh cho tốc độ nhanh hơn đáng kể.

Bạn muốn giỏi tiếng Anh ?
tienganh123.com
Học tiếng Anh Online không giới hạn!
Hiệu quả, chất lượng chỉ với 250,000
VNĐ/1 năm.

Tất nhiên người viết không có tham vọng có thể giới thiệu được hết những câu lệnh của
command promt và powershell, tuy nhiên dưới đây là những câu lệnh cần biết và thường được
sử dụng nhất trên Windows, kể cả nếu bạn có quen với chế độ dòng lệnh hay không đi chăng
nữa.

Bạn có muốn giỏi tiếng Anh ?
tienganh123.com
Học online - chủ động về mặt thời
gian - chi phí thấp chỉ với 250.000đ/
năm

ipconfig : tìm thông tin về địa chỉ IP.

TIÊU ĐIỂM

Những mẹo hay khi
sử dụng smartphone

06/09/2013 02:04

Những câu lệnh hay trong Windows

2 of 710 mẹo giúp bạn “phá
đảo” Candy Crush
Saga

Cho bạn bè “lác mắt”
khi chụp ảnh với điện
thoại

Nâng tầm "tự sướng"
trên iPhone với Pixtr

Chụp ảnh trên iPhone
bằng … tai nghe

S

t

Có một nhu cầu rất tự nhiên của người dùng đó là biết địa chỉ IP của chiếc máy của mình. Và
đây là một công việc thuộc loại có thể thực hiện bằng các menu đồ họa, nhưng lâu hơn rất rất
nhiều so với thực hiện bằng câu lệnh.
Các thực hiện: sử dụng tổ hợp phím windows + R (để mở vào hộp thoại Run), gõ “cmd” và
Enter để vào cửa sổ Command Prompt.
Tại dấu nhắc lệnh, gõ: ipconfig rồi Enter. Kết quả trả về sẽ là địa chỉ IP của (các) giao diện
mạng mà ta đang có trên máy, cùng với dải mạng và địa chỉ default gateway. Lưu ý là ng...
Trang ch » Tin tc công ngh » Th thut công ngh
Nhng câu lnh tin dng trong Windows
2:41pm Th năm, 01/08/2013
Đây các công c không giao din đồ ha tương ng, hoc vic chy trên giao din
dòng lnh cho tc độ nhanh hơn đáng k.
Sa li file trong Windows bng dòng lnh Chkdsk
10 lnh Windows 7 qun tr mng cn biết
Có mt s vic mà nếu không dùng giao din dòng lnh bn s không th thc hin được trong
Windows (hoc làm được nhưng mt thi gian hơn nhiu). Đó các công c không giao
din đồ ha tương ng, hoc vic chy trên giao din dòng lnh cho tc độ nhanh hơn đáng k.
Tt nhiên người viết không tham vng th gii thiu được hết nhng câu lnh ca
command promtpowershell, tuy nhiên dưới đây là nhng câu lnh cn biết và thường được
s dng nht trên Windows, k c nếu bn có quen vi chế độ dòng lnh hay không đi chăng
na.
ipconfig : tìm thông tin v địa ch IP.
Bn mun gii tiếng Anh ?
tienganh123.com
Hc tiếng Anh Online không gii hn!
Hiu qu, cht lượng ch vi 250,000
VNĐ/1 năm.
Bn có mun gii tiếng Anh ?
tienganh123.com
Hc online - ch động v mt thi
gian - chi phí thp ch vi 250.000đ/
năm
Nhng mo hay khi
s dng smartphone
TIÊU ĐIM
Trang ch Radio Công Ngh Cng đồng mng Tin tc công nghệĐánh giá sn phm Blog công ngh Chuyên đề công ngh
S
c d
1200
0
chun
gn
Sn
g
đ
thoi v
à
lo hết
p
Đồn
g
h
-Gim
chun
gn
Thiết k
ế
cho b
n
duy nh
Hãy b
ì
đ
p n
h
n
g
oisa
o
Bình c
h
thi sin
h
B
n
m
tien
g
a
n
Hc ti
ế
hn! H
i
250,0
0
B
n c
ó
tien
g
a
n
Hc on
g
ian -
c
250.0
0
N
hng câu lnh hay trong Windows http://www.techz.vn/nhung-cau-lenh-hay-trong-windows-ylt31239.html
1 of 7 06/09/2013 02:04
Những câu lệnh hay trong Windows - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những câu lệnh hay trong Windows - Người đăng: Nhật Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Những câu lệnh hay trong Windows 9 10 636