Ktl-icon-tai-lieu

Những hướng dẫn tăng cường an toàn, bảo mật cho hệ thống mạng

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 928 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Những hướng dẫn tăng cường an toàn, bảo mật cho hệ thống mạng :
trang này đã được đọc

lần

Giới thiệu
Bài viết này sẽ trình bày các vấn đề được xem là nền tảng của an toàn, bảo mật trong một tổ chức, doanh
nghiệp. Các vần đề được trình bày bao gồm cả bảo mật ở mức hệ thống và ứng dụng sẽ là cơ sở cho các tổ
chức khi muốn xây dựng cơ chế bảo mật. Tài liệu cũng giúp bạn rút ngắn được thời gian tiếp cận vấn đề
đảm bảo an toàn cho hệ thống mạng nội bộ của mình. Bạn không cần mất nhiều thời gian để tìm hiểu mọi
thứ. Khi xem xét mọi vấn đề, nơi tốt nhất để khởi đầu chính là các căn bản – ở đây, chúng tôi sẽ trình bày 6
bước cơ bản để hệ thống bảo mật tốt hơn.
Bước 1: Thành lập bộ phận chuyên trách về vấn đề bảo mật
Bất kỳ kế hoạch bảo mật nào cũng cần sự hỗ trợ trên nhiều phương diện khác nhau, nếu nó muốn thành
công. Một trong những phương thức tốt nhất để có thể được sự hỗ trợ là nên thiết lập một bộ phận chuyên
trách về vấn đề bảo mật. Bộ phận này sẽ chịu trách nhiệm trước công ty về các công việc bảo mật.

Mục đích trước tiên của bộ phận này là gây dựng uy tín với khách hàng. Hoạt
động của bộ phận này sẽ khiến cho khách hàng cảm thấy yên tâm hơn khi làm
việc hoặc sử dụng các dịch vụ của công ty. Bộ phận này có trách nhiệm thường
xuyên cung cấp các lưu ý, cảnh báo liên quan đến an toàn bảo mật thông tin
nhằm tránh các rủi ro đáng tiếc cho khách hàng và công ty.
Bộ phận này còn có trách nhiệm tìm hiểu, đưa ra giải pháp, cơ chế bảo mật cho
toàn công ty. Sẽ là hiệu quả và xác thực hơn khi công việc này được thực hiện
bởi chính đội ngũ trong công ty thay vì đi thuê một công ty bảo mật khác thực
hiện.
Cuối cùng, một bộ phận chuyên trách về vấn đề bảo mật có thể thay đổi cách làm, cách thực hiện công việc
kinh doanh của công ty để tăng tính bảo mật trong khi cũng cải tiến được sức sản xuất, chất lượng, hiệu
quả và tạo ra sức cạnh tranh của công ty. Ví dụ, chúng ta hãy nói đến VPN (Virtual Private Network), đây là
một công nghệ cho phép các nhân viên đảm bảo an toàn khi đọc email, làm việc với các tài liệu tại nhà, hay
chia sẻ công việc giữa hai nhân viên hay hai phòng ban.
Bước 2: Thu thập thông tin
Trước khi đưa ra các thông báo mô tả thực hiện bảo mật, bạn phải lường được mọi tình huống sẽ xảy ra,
không chỉ bao gồm toàn bộ các thiết bị và hệ thống đi kèm trong việc thực hiện bảo mật mà còn phải kế
đến cả các tiền trình xử lý, các cảnh bảo bảo mật, sự thẩm định hay các thông tin cần được bảo vệ. Điều
này rất quan trọng khi cung cấp một cái nhìn bao quát về hệ thố...
Những hướng dẫn tăng cường an toàn, bảo mật cho hệ thống mạng :
trang này đã được đọc lần
Giới thiệu
Bài viết này sẽ trình bày các vấn đề được xem là nền tảng của an toàn, bảo mật trong một tổ chức, doanh
nghiệp. Các vần đề được trình bày bao gồm cả bảo mật ở mức hệ thống và ứng dụng sẽ là cơ sở cho các tổ
chức khi muốn xây dựng cơ chế bảo mật. Tài liệu cũng giúp bạn rút ngắn được thời gian tiếp cận vấn đ
đảm bảo an toàn cho hệ thống mạng nội bộ của mình. Bạn không cần mất nhiều thời gian để tìm hiểu mọi
thứ. Khi xem xét mọi vấn đề, nơi tốt nhất để khởi đầu chính là các căn bản – ở đây, chúng tôi sẽ trình bày 6
bước cơ bản để hệ thống bảo mật tốt hơn.
Bước 1: Thành lập bộ phận chuyên trách về vấn đề bảo mật
Bất kỳ kế hoạch bảo mật nào cũng cần sự hỗ trợ trên nhiều phương diện khác nhau, nếu nó muốn thành
công. Một trong những phương thức tốt nhất để có thể được sự hỗ trợ là nên thiết lập một bộ phận chuyên
trách về vấn đề bảo mật. Bộ phận này sẽ chịu trách nhiệm trước công ty về các công việc bảo mật.
Mục đích trước tiên của bộ phận này là gây dựng uy tín với khách hàng. Hoạt
động của bộ phận này sẽ khiến cho khách hàng cảm thấy yên tâm hơn khi làm
việc hoặc sử dụng các dịch vụ của công ty. Bộ phận này có trách nhiệm thường
xuyên cung cấp các lưu ý, cảnh báo liên quan đến an toàn bảo mật thông tin
nhằm tránh các rủi ro đáng tiếc cho khách hàng và công ty.
Bộ phận này còn có trách nhiệm tìm hiểu, đưa ra giải pháp, cơ chế bảo mật cho
toàn công ty. Sẽ là hiệu quả và xác thực hơn khi công việc này được thực hiện
bởi chính đội ngũ trong công ty thay vì đi thuê một công ty bảo mật khác thực
hiện.
Cuối cùng, một bộ phận chuyên trách về vấn đề bảo mật có thể thay đổi cách làm, cách thực hiện công việc
kinh doanh của công ty để tăng tính bảo mật trong khi cũng cải tiến được sức sản xuất, chất lượng, hiệu
quả và tạo ra sức cạnh tranh của công ty. Ví dụ, chúng ta hãy nói đến VPN (Virtual Private Network), đây là
một công nghệ cho phép các nhân viên đảm bảo an toàn khi đọc email, làm việc với các tài liệu tại nhà, hay
chia sẻ công việc giữa hai nhân viên hay hai phòng ban.
Bước 2: Thu thập thông tin
Trước khi đưa ra các thông báo mô tả thực hiện bảo mật, bạn phải lường được mọi tình huống sẽ xảy ra,
không chỉ bao gồm toàn bộ các thiết bị và hệ thống đi kèm trong việc thực hiện bảo mật mà còn phải kế
đến cả các tiền trình xử lý, các cảnh bảo bảo mật, sự thẩm định hay các thông tin cần được bảo vệ. Điều
này rất quan trọng khi cung cấp một cái nhìn bao quát về hệ thống bảo mật của công ty. Sự chuẩn bị này
cũng nên tham chiếu tới các chính sách bảo mật cũng như các hướng dẫn thực hiện của công ty trong vần
đề an toàn bảo mật. Phải lường trước được những gì xảy ra trong từng bước tiến hành của các dự án.
Để kiểm tra mức độ yếu kém của hệ thống, hãy bắt đầu với những vấn đề có thể dẫn tới độ rủi ro cao nhất
trong hệ thống mạng của bạn, như Internet. Hãy sử dụng cơ chế bảo mật bên ngoài từ sản phẩm của một
hãng có danh tiếng, có thể cung cấp thông tin cần thiết để ước lượng mức bảo mật hiện tại của công ty bạn
khi bị tấn công từ Internet. Sự thẩm định này không chỉ bao gồm việc kiểm tra các lỗ hổng, mà còn gồm cả
các phân tích từ người sử dụng, hệ thống được kết nối bằng VPN, mạng và các phân tích về thông tin công
cộng sẵn có.
Những hướng dẫn tăng cường an toàn, bảo mật cho hệ thống mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những hướng dẫn tăng cường an toàn, bảo mật cho hệ thống mạng - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Những hướng dẫn tăng cường an toàn, bảo mật cho hệ thống mạng 9 10 42