Ktl-icon-tai-lieu

Những phím tắt thường dùng

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 371 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Những phím tắt thường dùng:

Tắt/Mở chế độ toàn màn hình: F11
Lượt qua Address Bar, nút Refresh, Hộp thoại tìm kiếm và các phần trên một trang web:
Tab
Tìm một từ hay cụm từ trên trang: CTRL + F
Mở trang hiện hành trong một cửa sổ mới: CTRL + N
In trang: CTRL + P
Chọn tất cả thành phần trên trang: CTRL + A
Phóng to/Thu nhỏ: CTRL + PLUS / CTRL + Phóng to 100%: CTRL + 0
Thanh Điều hướng:

Chuyển đến trang chủ: ALT+HOME
Lùi lại: ALT+LEFT
Tiến tới 1 bước: ALT+RIGHT
Làm tươi trang: F5
Làm tươi trang lẫn bộ nhớ đệm: CTRL + F5
Ngưng tải trang: ESC
Bộ lưu trang yêu thích (Favorites):

Mở danh sách Favorites: CTRL + I
Tổ chức Favorites: CTRL + B
Nhập trang hiện tại vào danh sách Favorites: CTRL + D
Mở danh sách Feeds: CTRL + J
Mở danh sách History: CTRL + H
Internet Explorer 7 cũng chính thức cho phép người dùng duyệt web theo dạng thẻ, sau
đây là một số phím tắt cho chức năng duyệt theo thẻ
Đóng thẻ: CTRL + W

Mở nhanh xem một thẻ: CTRL + Q
Thêm một thẻ mới: CTRL + T
Xem danh sách các thẻ đang mở: CTRL + SHIFT+ Q
Chuyển sang thẻ kế tiếp: CTRL + TAB
Chuyển sang thẻ trước đó: CTRL + SHIFT + TAB
Phím tắt với Address Bar (Thanh địa chỉ):

Chọn address bar: ALT + D
Thêm “http://www.” phía trước và “.com” phía sau đoạn ký tự vừa nhập vào address bar:
CTRL + ENTER
Chỉ thêm “http://www.” phía trước đoạn ký tự vừa nhập vào address bar, phần đuôi của
tên miền thì bạn phải chỉ định rõ.
Mở website được gõ trong address bar ở một thẻ mới: ALT + ENTER
Xem danh sách các địa chỉ web đã được gõ trong Address bar: F4
Phím tắt thanh tìm kiếm (Search bar):

Chọn thanh tìm kiếm: CTRL + E
Xem danh sách các nhà cung cấp công cụ tìm kiếm: CTRL + DOWN
Mở trang kết quả trong một thẻ mới: ALT + ENTER
Các tác vụ chung thường gặp:

Tắt tất cả các phần bổ sung (add-ons): Phím windows + R, gõ iexplorer.exe —extoff
Mở chức năng AutoComplete để địa chỉ web tự động được điền vào khi bạn bắt đầu gõ
một lần nữa: Tools — Internet Options — Advanced — Use inline AutoComplete
Thay đổi cách hoạt động của thẻ tab trong Internet Explorer: Tools — Internet Options
— trong phần thẻ General, dưới Tabs, chọn Settings
Hiển thị thanh Menu ở phần trên cùng: ALT (hiển thị tạm thời), Tools — Menu Bar (mở
thường trực).
Xóa cookies, mật khẩu, dữ liệu, history, và temporary internet files: Tools — Delete
Browsing History
Tìm và cài đặt add-on: Tools — Manage Add-ons — Find more Add-onsIn một phần của
trang: Chọn phần của trang mà bạn muốn in, nhấn CTRL + P, chọn Selection trong hộp
thoại In ấn, nhấn Print để bắt đầu...
Những phím tắt thường dùng:
Tắt/Mở chế độ toàn màn hình: F11
Lượt qua Address Bar, nút Refresh, Hộp thoại tìm kiếm và các phần trên một trang web:
Tab
Tìm một từ hay cụm từ trên trang: CTRL + F
Mở trang hiện hành trong một cửa sổ mới: CTRL + N
In trang: CTRL + P
Chọn tất cả thành phần trên trang: CTRL + A
Phóng to/Thu nhỏ: CTRL + PLUS / CTRL + -
Phóng to 100%: CTRL + 0
Thanh Điều hướng:
Chuyển đến trang chủ: ALT+HOME
Lùi lại: ALT+LEFT
Tiến tới 1 bước: ALT+RIGHT
Làm tươi trang: F5
Làm tươi trang lẫn bộ nhớ đệm: CTRL + F5
Ngưng tải trang: ESC
Bộ lưu trang yêu thích (Favorites):
Mở danh sách Favorites: CTRL + I
Tổ chức Favorites: CTRL + B
Nhập trang hiện tại vào danh sách Favorites: CTRL + D
Mở danh sách Feeds: CTRL + J
Mở danh sách History: CTRL + H
Internet Explorer 7 cũng chính thức cho phép người dùng duyệt web theo dạng thẻ, sau
đây là một số phím tắt cho chức năng duyệt theo thẻ
Đóng thẻ: CTRL + W
Những phím tắt thường dùng - Trang 2
Những phím tắt thường dùng - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Những phím tắt thường dùng 9 10 639