Ktl-icon-tai-lieu

Những phím tắt vô giá trong Microsoft Word

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 445 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Những phím tắt vô giá trong Microsoft Word
Thường ngày, bạn vẫn quen dùng chuột để thao tác trong Microsoft Word nhưng giờ
đây, việc sử dụng các tổ hợp phím nóng sẽ giúp bạn soạn thảo văn bản nhanh và hiệu
quả hơn rất nhiều
Phím

Chức năng

Ctrl+1

Giãn dòng đơn

Ctrl+2

Giãn dòng đôi

Ctrl+5

Giãn dòng 1,5

Ctrl+0

Tạo thêm độ giãn dòng đơn trước đoạn

F12

Lưu tài liệu với tên khác

F7

Kiểm tra lỗi chính tả tiếng Anh

F4

Lặp lại lệnh vừa làm

Ctrl+Shift+S

Tạo Style (heading) -> Dùng mục lục tự động

Ctrl+Shift+F

Thay đổi phông chữ

Ctrl+Shift+P

Thay đổi cỡ chữ

Ctrl+D

Mở hộp thoại định dạng font chữ

Ctrl+M

Lùi đoạn văn bản vào 1 tab (mặc định 1,27cm)

Ctrl+Shift+M

Lùi đoạn văn bản ra lề 1 tab

Ctrl+T

Lùi những dòng không phải là dòng đầu của đoạn văn bản vào 1 tab

Ctrl+Shift+T

Lùi những dòng không phải là dòng đầu của đoạn văn bản ra lề 1 tab

Ctrl+F

Tìm kiếm ký tự

Ctrl+G (hoặc
F5)

Nhảy đến trang số

Ctrl+H

Tìm kiếm và thay thế ký tự

Ctrl+K

Tạo liên kết (link)

Ctrl+]

Tăng 1 cỡ chữ

Ctrl+[

Giảm 1 cỡ chữ

Ctrl+Shift+>

Tăng 2 cỡ chữ

Ctrl+Shift+<

Giảm 2 cỡ chữ

Alt+Shift+S

Bật/Tắt phân chia cửa sổ Window

Ctrl+Enter

Ngắt trang

Start+D

Chuyển ra màn hình Desktop

Start+E

Mở cửa sổ Internet Explorer, My computer

Ctrl+Alt+N

Cửa sổ MS word ở dạng Normal

Ctrl+Alt+P

Cửa sổ MS word ở dạng Print Layout

Ctrl+Alt+L

Đánh số và ký tự tự động

Ctrl+Alt+F

Đánh ghi chú (Footnotes) ở chân trang

Ctrl+Alt+D

Đánh ghi chú ở ngay dưới dòng con trỏ ở đó

Ctrl+Shift+A

Chuyển đổi chữ thường thành chữ hoa (với chữ tiếng Việt có dấu thì
không nên chuyển)

Alt+F10

Phóng to màn hình (Zoom)

Alt+F5

Thu nhỏ màn hình

Alt+Print
Screen

Chụp hình hộp thoại hiển thị trên màn hình

Print Screen

Chụp toàn bộ màn hình đang hiển thị.

...
Những phím tắt vô giá trong Microsoft Word
Thường ngày, bạn vẫn quen dùng chuột để thao tác trong Microsoft Word nhưng giờ
đây, việc sử dụng các tổ hợp phím nóng sẽ giúp bạn soạn thảo văn bản nhanh và hiệu
quả hơn rất nhiều
Phím Chức năng
Ctrl+1 Giãn dòng đơn
Ctrl+2 Giãn dòng đôi
Ctrl+5 Giãn dòng 1,5
Ctrl+0 Tạo thêm độ giãn dòng đơn trước đoạn
F12 Lưu tài liệu với tên khác
F7 Kiểm tra lỗi chính tả tiếng Anh
F4 Lặp lại lệnh vừa làm
Ctrl+Shift+S Tạo Style (heading) -> Dùng mục lục tự động
Ctrl+Shift+F Thay đổi phông chữ
Ctrl+Shift+P Thay đổi cỡ chữ
Ctrl+D Mở hộp thoại định dạng font chữ
Ctrl+M Lùi đoạn văn bản vào 1 tab (mặc định 1,27cm)
Ctrl+Shift+M Lùi đoạn văn bản ra lề 1 tab
Ctrl+T Lùi những dòng không phải là dòng đầu của đoạn văn bản vào 1 tab
Ctrl+Shift+T Lùi những dòng không phải là dòng đầu của đoạn văn bản ra lề 1 tab
Ctrl+F Tìm kiếm ký tự
Ctrl+G (hoặc
F5)
Nhảy đến trang số
Ctrl+H Tìm kiếm và thay thế ký tự
Ctrl+K Tạo liên kết (link)
Ctrl+] Tăng 1 cỡ chữ
Ctrl+[ Giảm 1 cỡ chữ
Ctrl+Shift+> Tăng 2 cỡ chữ
Những phím tắt vô giá trong Microsoft Word - Trang 2
Những phím tắt vô giá trong Microsoft Word - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Những phím tắt vô giá trong Microsoft Word 9 10 680