Ktl-icon-tai-lieu

Những tuyệt chiêu trong Excel

Được đăng lên bởi pnta
Số trang: 184 trang   |   Lượt xem: 1479 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Những "tuyệt chiêu"
trong Excel
Mục lục
Lời nói đầu: ................................................................................................................................................... 2
Chiêu thứ 01: Tùy biến cửa sổ làm việc của bảng tính ................................................................................ 4
Chiêu thứ 02: Nhập dữ liệu đồng thời vào nhiều sheet.............................................................................. 9
Chiêu thứ 03: Ngăn chận người sử dụng thực hiện một số hành động nào đó nhất định ...................... 13
Chiêu thứ 04: Ngăn chặn các nhắc nhở không cần thiết .......................................................................... 19
Chiêu thứ 05: Ẩn sheet sao cho người dùng không thể dùng lệnh unhide để hiện ra ............................. 23
Chiêu thứ 06: Tự thiết kế một bảng tính mẫu (template) ........................................................................ 26
Chiêu thứ 07: Tạo chỉ mục cho các Sheet trong Workbook ....................................................................... 36
Chiêu thứ 08: Giới hạn vùng cuộn của bảng tính ...................................................................................... 42
Chiêu thứ 09: Khóa và bảo vệ những ô có chứa công thức ...................................................................... 47
Chiêu thứ 10: Sử dụng định dạng theo điều kiện để tìm dữ liệu trùng.................................................... 54
Chiêu thứ 11: Tìm dữ liệu xuất hiện 2 hoặc nhiều lần bằng công cụ Conditional Formating .................. 58
Chiêu thứ 12: Tạo riêng một thanh công cụ cho riêng một bảng tính cụ thể ........................................... 62
Chiêu thứ 13: Sao chép công thức giữ nguyên tham chiếu tương đối ..................................................... 65
Chiêu thứ 14: Gỡ bỏ những liên kết ma .................................................................................................... 66
Chiêu thứ 15: Giảm kích thước file Excel bị phình to bất thường ............................................................ 70
Chiêu thứ 16: Cứu dữ liệu từ một bảng tính bị lỗi .................................................................................... 74
Chiêu thứ 17: Sử dụng Data-Validation khi danh sách nguồn nằm trong một Sheet khác ....................... 78
Chiêu thứ 18: Điều khiển Conditional Formating bằng checkbox. ............................................................ 81
Chiêu thứ 19: Đánh dấu những ô...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những tuyệt chiêu trong Excel - Người đăng: pnta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
184 Vietnamese
Những tuyệt chiêu trong Excel 9 10 588