Ktl-icon-tai-lieu

Những yếu tố trong Onpage Seo

Được đăng lên bởi Jhonny Phạm
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 590 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SEO TRAINING

ONPAGE SEO
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION

- Lê Nam -

SEO TRAININGAGENDA
1

C

2

T

3

K

ác yếu tố chính

ối ưu hình ảnh

4 K
SEO TRAINING

ỹ thuật tối ưu Title + Description

ỹ thuật tối ưu nội dung


CÁC YẾU TỐ CHÍNH

ONPAGE
SEO TRAININGCÁC YẾU TỐ CHÍNH
Title
Meta Description

Heading (H1-H6)
Image Alt
Bold, Strong, Italic tag

Internal link
Google Author

SEO TRAININGTITLE

SEO TRAININGTITLE

SEO TRAININGTITLE - DESCRIPTION

SEO TRAININGTối đa 70 ký tự

SEO TRAINING

Tối đa 160 ký tựBản chất của Heading

SEO TRAININGImage Alt

SEO TRAININGImage Alt

SEO TRAININGSTRONG, ITALIC TAG

SEO TRAININGSEO TRAININGGoogle Author
(Tham khảo bài viết: “Cách tạo Google Author”)

SEO TRAININGTỐI ƯU

HÌNH ẢNH
SEO TRAININGTối ưu hình ảnh
Quan trọng

Ít quan trọng

Từ khóa văn bản xung quanh
Từ khóa có trong tên ảnh
Kích thước hình ảnh (tối thiểu 320
pixel, tối đa 1280 điểm ảnh)
Từ khóa trong thẻ alt
Đảm bảo Google Spider có thể truy
cập thư mục hình ảnh

Từ khóa trong thuộc tính tiêu đề
Từ khóa liên quan của toàn bộ
trang web
Từ khóa trong mô tả meta
Từ khóa trong các từ khóa meta
Vị trí của trang trong bảng tìm kiếm

Nhiều sử dụng của hình ảnh
Nhiều liên kết đến hình ảnh
Từ khóa trong tiêu đề trang

Tuổi của hình ảnh
Độc đáo
Hình ảnh có trong sơ đồ trang web

SEO TRAINING

Design by Mr LeeTỐI ƯU

TITLE + DESC
SEO TRAININGTỐI ƯU

NỘI DUNG
SEO TRAININGUnique

SEO TRAINING

Do not DuplicateMỗi bài chỉ nên diễn đạt một ý

SEO TRAININGCHO
VIẾT

SEO TRAINING

NGƯỜI DÙNG

NỘI DUNGFOR
YOUR TIME!

Lê Nam – CEO VIETMOZ.COM...
SEO TRAINING
- Nam -
www.vietmoz.edu.vn
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION
ONPAGE SEO
SEO TRAINING www.vietmoz.com
Những yếu tố trong Onpage Seo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những yếu tố trong Onpage Seo - Người đăng: Jhonny Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Những yếu tố trong Onpage Seo 9 10 500