Ktl-icon-tai-lieu

Nội dung ôn tập Tin học VP công chức

Được đăng lên bởi Lê Thanh Thiện
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 267 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TIN HỌC VĂN PHÒNG
(Phục vụ thi tuyển công chức, viên chức năm 2012)
A. Qui định chung
1. Thí sinh cần nắm được các kiến thức của tin học văn phòng nói chung, nhưng
chủ yếu tập trung vào việc sử dụng tốt :
- Hệ điều hành Windows(XP), Mạng, Internet.
- Chương trình soạn thảo văn bản Word (2003)
- Chương trình bảng tính Excel(2003).
2. Thí sinh cần nắm vững các yêu cầu cơ bản để sử dụng tốt các menu, câu lệnh
của , trong đó tập trung vào các nội dung được quy định tại phần B của hướng
dẫn này.
3. Đề thi môn tin học văn phòng có dạng thi trắc nghiệm.
4. Do đề thi dạng thi trắc nghiệm nên thí sinh phải hiểu các câu lệnh bằng tiếng
Anh và hiểu với nghĩa tiếng Việt tương đương; đồng thời phải hình dung cách
thực hiện các câu lệnh qua hệ thống thực đơn (menu), thanh công cụ (tool bar)
và tổ hợp phím thường dùng (phím tắt) ví dụ như Ctrl+S, Ctrl+C,...
B. Hướng dẫn một số nội dung cụ thể
I. Hệ điều hành Windows, Mạng máy tính, Internet....
1. Công dụng của các nhóm biểu tượng trong màn hình Desktop
Menu start : liệt kê các chương trình ứng dụ ng trong máy tính.
Taskbar : theo dõi các chương trình đang làm việc.
My Computer : làm các công việc ( cài đặt, quản lý ) máy tính cá nhân.
Recycle bin : lưu các file tạm xóa, phục hồi.
2.Thao tác trên màn hình Desktop và trong My Computer
Tạo Folder, Shortcut
Di chuyển, copy, đổi tên, đặt thuộc tính, xóa file, folder
3.Các thao tác khác
Chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng trong Windows
Chọn nhiều file, thư mục liên tục, không liên tục trong danh sách.
Thu nhỏ, phóng to, đóng ứng dụng.
4. Các ứng dụng trên mạng nội bộ, sử dụng mail, internet
Chia sẻ tài nguyên, tài liệu trên mạng nội bộ
Sử dụng hộp thư
Khai thác thông tin trên Internet
1

II.Soạn thảo văn Microsoft Word :
1. Làm việc với các tập tin (file)
- Cách tạo mới văn bản
- Mở một tập tin văn bản đã lưu trên đĩa
- Lưu trữ tập tin văn bản
- Lưu trữ tập tin văn bản đang mở với tên mới
2. Định dạng văn bản (format)
-

Định dạng ký tự: Chọn font chữ (Font); Chọn kiểu chữ (Font Style): kiểu
thông thường (Regular), kiểu chữ đậm (Bold), kiểu chữ nghiêng (Italic), kiểu
chữ đậm và nghiêng (Bold Italic); chọn kích cỡ chữ (Size).
- Định dạng cho đoạn văn bản (Paragraph):
 Căn lề đoạn văn: Căn trái (Left), phải (Right), giữa (Centered), đều cả 2
lề (Justified)
 Khoảng cách giữa các đoạn (Spacing): So với đoạn trước (Before); so
với đoạn sau (After)

-

 Độ rộng của dòng: Một dòng đơn (Single); 1,5 dòng (1.5 lines); gấp đôi
dòng đơn (Doubles),...
Khái niệm v...
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TIN HỌC VĂN PHÒNG
(Phục vụ thi tuyển công chức, viên chức năm 2012)
A. Qui định chung
1. Thí sinh cần nắm được các kiến thức của tin học văn phòng nói chung, nhưng
chủ yếu tập trung vào việc sử dụng tốt :
- Hệ điều hành Windows(XP), Mạng, Internet.
- Chương trình soạn thảo văn bản Word (2003)
- Chương trình bảng tính Excel(2003).
2. Thí sinh cần nắm vững các yêu cầu cơ bản để sử dụng tốt các menu, câu lệnh
của , trong đó tập trung vào các nội dung được quy định tại phần B của hướng
dẫn này.
3. Đề thi môn tin học văn phòng có dạng thi trắc nghiệm.
4. Do đề thi dạng thi trắc nghiệm nên thí sinh phải hiểu các câu lệnh bằng tiếng
Anh và hiểu với nghĩa tiếng Việt tương đương; đồng thời phải hình dung cách
thực hiện các câu lệnh qua hệ thống thực đơn (menu), thanh công cụ (tool bar)
và tổ hợp phím thường dùng (phím tắt) ví dụ như Ctrl+S, Ctrl+C,...
B. Hướng dẫn một số nội dung cụ thể
I. Hệ điều hành Windows, Mạng máy tính, Internet....
1. Công dụng của các nhóm biểu tượng trong màn hình Desktop
Menu start : liệt kê các chương trình ứng dụ ng trong máy tính.
Taskbar : theo dõi các chương trình đang làm việc.
My Computer : làm các công việc ( cài đặt, quản lý ) máy tính cá nhân.
Recycle bin : lưu các file tạm xóa, phục hồi.
2.Thao tác trên màn hình Desktop và trong My Computer
Tạo Folder, Shortcut
Di chuyển, copy, đổi tên, đặt thuộc tính, xóa file, folder
3.Các thao tác khác
Chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng trong Windows
Chọn nhiều file, thư mục liên tục, không liên tục trong danh sách.
Thu nhỏ, phóng to, đóng ứng dụng.
4. Các ứng dụng trên mạng nội bộ, sử dụng mail, internet
Chia sẻ tài nguyên, tài liệu trên mạng nội bộ
Sử dụng hộp thư
Khai thác thông tin trên Internet
1
Nội dung ôn tập Tin học VP công chức - Trang 2
Nội dung ôn tập Tin học VP công chức - Người đăng: Lê Thanh Thiện
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Nội dung ôn tập Tin học VP công chức 9 10 849