Ktl-icon-tai-lieu

Nội suy tuyến tính bằng excel

Được đăng lên bởi lyminhthanganh
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1108 lần   |   Lượt tải: 5 lần
1.2

1.5135

1.6

0.606

0.483

0.449

0

0.111

0

0

8
20

0.2

-0.4

0.125

0.093

0.315
0.4

-0.6
-0.0532

0.1
0.3

0.5

0.2
0.139

-0.0493
0.131

0.191

-0.171

-0.147

-0.107

-0.065

0.2

0.2603

0.3

Hướng dẫn sử dụng
Để tiện lợi trong việc sử dụng tôi xin lấy ví dụ làm mẫu như sau :
Nội suy 1 chiều :
Đây là bảng tra hệ số kể đến sự thay đổi áp lực gió theo độ cao và dạng địa hình
Giả sử ta có độ cao cần nội suy là 3.3m và địa hình cần tra là địa hình A ta nhập vào bảng Nội Suy 1 Chiều
như sau:

Nội suy 2 chiều :
Đây là bản tra kB (phụ lục 14 của sách "hướng dẫn đồ án kết cấu thép" )

ví dụ: ta có n=0.125, λ = 0.315 là giá trị cần nội suy, nhập vào bảng Nội suy 2 chiều như sau:

Hướng dẫn sử dụng
Nội suy 3 chiều :
Đây là bản tra kB (phụ lục 16 của sách "hướng dẫn đồ án kết cấu thép" )

Nội Suy 1 Chiều

ví dụ: ta có n=0.125, λ = 0.315, α = 0.2603 là giá trị cần nội suy, nhập vào bảng Nội suy 3 chiều như sau:

g Nội suy 3 chiều như sau:

...
1.2 1.5135 1.6
0.606 0.483 0.449
0 0.111 0.5
0 0 -0.6
8 -0.0532
20 0.2 -0.4
0.1 0.125 0.2
0.3 0.093 0.139
0.315 -0.0493
0.4 0.131 0.191
-0.171 -0.147
-0.107 -0.065
0.2 0.2603 0.3
Nội suy tuyến tính bằng excel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nội suy tuyến tính bằng excel - Người đăng: lyminhthanganh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Nội suy tuyến tính bằng excel 9 10 810