Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập chuyên đề 2

Được đăng lên bởi btvinh293
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 487 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bộ Công Thương

Đề thi cuối kỳ

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng

Môn: Quản trị mạng Linux

Khoa: Điện tử - Tin học

Thời gian: 60 phút

Bộ môn: Tin học
Lớp: ________________________
Họ tên: ______________________
MSSV: ______________________

-

Lưu ý:
Không được sử dụng tài liệu.
Đánh dấu rõ ràng vào bảng trả lời, không đánh dấu vào đề thi.
Nộp lại cả đề thi và bảng trả lời sau khi làm bài xong.
Đề thi có 60 câu

BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM:
Ví dụ:

Chọn A

ABCDABCDABCDA
BCDABCDABCDAB
CDABCDABCDABC
DABCDABCDABCD
ABCDABCD

Bỏ A, chọn B

ABCDABCDABCDA
BCDABCDABCDAB
CDABCDABCDABC
DABCDABCDABCD
ABCDABCD

Bỏ B, chọn lại A

ABCDABCDABCDA
BCDABCDABCDAB
CDABCDABCDABC
DABCDABCDABCD
ABCDABCD

ABCDABCDABCDA
BCDABCDABCDAB
CDABCDABCDABC
DABCDABCDABCD
ABCDABCD

0

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng

Đề thi cuối kỳ

Khoa: Điện tử - Tin học

Môn: Quản trị mạng Linux

Bộ môn: Tin học

Thời gian: 60 phút

1. Để liệt kê đầy đủ thông tin của các file có
trong thư mục hiện hành theo ta dùng
lệnh ls với tham số
a. -x
b. -n
c. –ax
d. -l
2. Để đọc nội dung một đĩa CD trong Linux
ta phải làm thế nào ?
a. cd /mnt/cdrom
b. Phải mount trước
c. eject cdrom
d. Không đọc được CD rom
3. Run level nào là shutdown hệ thống
a. Level 6
b. Level 5
c. Level 3
d. Level 0
4. Trong vi, để vào mode edit insert ta phải
dùng lệnh nào
a. Dùng phím F4
b. i
c. ESC :q
d. ESC :x
5. Lệnh nào dùng để cài đặt gói phần mềm
"packagename.rpm"?
a. rpm –evh packagename.rpm
b. rpm –ivh packagename.rpm
c. rpm –q packagename.rpm
d. rpm –qa *.rpm
6. Để khóa tài khoản "user", ta dùng lệnh?
a. usermod –L user
b. passwd –l user
c. A và B đều sai
d. A và B đều đúng

7. Phần quan trọng nhất của hệ điều hành
Linux là:
a. File System
b. Services
c. Kernel
d. Shell
8. Trong một miền ít nhất phải tồn tại một
Name Server thuộc loại sau:
a. Caching Name Server.
b. Secondary Name Server.
c. Master Name Server.
d. Domain controller Name Server.
9. Điều gì xảy ra với một tiến trình khi ta
kill tiến trình cha của nó:
a. Chương trình sẽ đọc lại file cấu hình
b. Sẽ có một tiến trình con mới sinh ra
c. Không có gì ảnh hưởng
d. Tiến trình con sẽ chết theo
10. Để thiết lập địa chỉ IP cho một máy Linux
ta sử dụng lệnh nào trong các lệnh sau
đây:
a. ifconfig
b. netstat
c. ipconfig
d. route
11. Khi tạo một tài khoản người dùng, thông
tin nào bắt buộc phải đượ...
0
Bộ Công Thương
Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng
Khoa: Điện tử - Tin học
Bộ môn: Tin học
Đề thi cuối kỳ
Môn: Quản trị mạng Linux
Thời gian: 60 phút
Lớp: ________________________
Họ tên: ______________________
MSSV: ______________________
Lưu ý:
- Không được sử dụng tài liệu.
- Đánh dấu rõ ràng vào bảng trả lời, không đánh dấu vào đề thi.
- Nộp lại cả đề thi và bảng trả lời sau khi làm bài xong.
- Đề thi có 60 câu
BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM:
Ví dụ:
Chọn A
Bỏ A, chọn B
Bỏ B, chọn lại A
DDD
DDD
DDD
DDDD
DD
DDD
DDD
DDD
DDDD
DD
DDD
DDD
DDD
DDDD
DD
DDD
DDD
DDD
DDDD
DD
Ôn tập chuyên đề 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập chuyên đề 2 - Người đăng: btvinh293
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Ôn tập chuyên đề 2 9 10 683