Ktl-icon-tai-lieu

ôn tập môn hệ điều hành(ôn tập)

Được đăng lên bởi haotoan123
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 834 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu hỏi ôn tập môn HĐH:
Câu 1: Để tránh việc dùng từ điển chọn từ, băm và so sánh dạng đã băm của từ đã chọn với mật khẩu đã
băm để tìm ra mật khẩu, giải thuật băm cần tiến hành:
A. Bớt một số ký tự nhất định ở giá trị băm.
B. Thêm một số ký tự vô nghĩa vào giá trị băm.
C. Thêm số ngẫu nhiên vào giải thuật băm.
D. Băm thêm một hoặc vài lần.
Câu 2: Nếu đặt thứ tự cho tất cả loại tài nguyên và mỗi tiến trình yêu cầu tài nguyên theo thứ tự tăng lên
thì điều kiện nào sau đây không bao giờ xảy ra:
A. Điều kiện Giữ và chờ cấp thêm tài nguyên.
B. Tất cả đúng.
C. Điều kiện Đợi xoay vòng.
D. Điều kiện Loại trừ.
Câu 3: Khi chuyển CPU từ tiến trình này sang tiến trình khác phải lưu trạng thái tiến trình vào đâu?
A. Khối điều khiển tiến trình PCB.
B. Đĩa cứng.
C. Bộ nhớ phụ.
D. Tất cả sai.
Câu 4: Thanh ghi nhập xuất nằm ở đâu trong hệ thống máy tính:
A. Trong các mạch ghép nối thiết bị ngoại vi.
B. Trong CPU.
C. Trong các cổng vào ra của hệ thống.
D. Trong các bộ điều khiển nhập xuất.
Câu 5: Trong kỹ thuật phân trang bộ nhớ, kích thước các khung của bộ nhớ vật lý so với kích thước trang
của bộ nhớ luận lý:
A. bằng nhau.
B. nhỏ hơn.
C. bằng hoặc lớn hơn.
D. lớn hơn.
Câu 6: Giải thuật đồ thị cấp tài nguyên nhằm tránh tắc nghẽn dùng cho trường hợp tài nguyên:
A. không có thể hiện.
B. có một thể hiện.
C. có nhiều thể hiện.
D. Tất cả đúng.
Câu 7: Phân khu trên đĩa cứng có thể dùng làm:
A. phân khu thô không định dạng.
C. chứa hệ thống tập tin.

B. Tất cả đúng.
D. không gian tráo đổi.

Câu 8: Trong giải thuật lập lịch CPU Round Robin, hệ điều hành thu hồi CPU khi tiến trình:
A. Tất cả sai.
B. có độ ưu tiên thấp hơn tiến trình kế tiếp.
C. có thời gian thực thi dài hơn quantum.
D. bị chặn hoặc kết thúc trước khi hết quantum.
Câu 9: Khối điều khiển tiến trình PCB được tạo ra cùng với tiến trình và không thay đổi trong suốt thời
gian tiến trình tồn tại.
A. Tùy thuộc số luồng của tiến trình.
B. Sai.
C. Tùy thuộc là tiến trình cha hay con.
D. Đúng.
Câu 10: Trong giải thuật mã hóa không đối xứng, người gửi sử dụng khóa nào để mã hóa thông điệp:
A. Tất cả sai.
B. khóa công cộng của người gửi.
C. khóa riêng tư của người gửi.
D. khóa công cộng của người nhận.
Câu 11: Người sử dụng có thể phân nhóm tập tin khi sử dụng hệ thống tập tin có cấu trúc thư mục:

A. Tất cả đúng.

B. đơn cấp.

Câu 12: Cấu hình RAID10 cần tối thiểu:
A. 8 ổ đĩa vật lý.
B. 2 ổ đĩa vật lý.

C. dạng cây.

D. hai cấp.

C. 6 ổ đĩa vật lý.

D. 4 ổ đĩa vật lý.

Câu 13: Trong phương pháp lập lịch đa bộ xử lý không đối...
Câu hỏi ôn tập môn HĐH:
Câu 1: Để tránh việc dùng từ điển chọn từ, băm và so sánh dạng đã băm của từ đã chọn với mật khẩu đã
băm để tìm ra mật khẩu, giải thuật băm cần tiến hành:
A. Bớt một số ký tự nhất định ở giá trị băm. B. Thêm một số ký tự vô nghĩa vào giá trị băm.
C. Thêm số ngẫu nhiên vào giải thuật băm. D. Băm thêm một hoặc vài lần.
Câu 2: Nếu đặt thứ tự cho tất cả loại tài nguyên và mỗi tiến trình yêu cầu tài nguyên theo thứ tự tăng lên
thì điều kiện nào sau đây không bao giờ xảy ra:
A. Điều kiện Giữ và chờ cấp thêm tài nguyên. B. Tất cả đúng.
C. Điều kiện Đợi xoay vòng. D. Điều kiện Loại trừ.
Câu 3: Khi chuyển CPU từ tiến trình này sang tiến trình khác phải lưu trạng thái tiến trình vào đâu?
A. Khối điều khiển tiến trình PCB. B. Đĩa cứng.
C. Bộ nhớ phụ. D. Tất cả sai.
Câu 4: Thanh ghi nhập xuất nằm ở đâu trong hệ thống máy tính:
A. Trong các mạch ghép nối thiết bị ngoại vi. B. Trong CPU.
C. Trong các cổng vào ra của hệ thống. D. Trong các bộ điều khiển nhập xuất.
Câu 5: Trong kỹ thuật phân trang bộ nhớ, kích thước các khung của bộ nhớ vật lý so với kích thước trang
của bộ nhớ luận lý:
A. bằng nhau. B. nhỏ hơn. C. bằng hoặc lớn hơn. D. lớn hơn.
Câu 6: Giải thuật đồ thị cấp tài nguyên nhằm tránh tắc nghẽn dùng cho trường hợp tài nguyên:
A. không có thể hiện. B. có một thể hiện. C. có nhiều thể hiện. D. Tất cả đúng.
Câu 7: Phân khu trên đĩa cứng có thể dùng làm:
A. phân khu thô không định dạng. B. Tất cả đúng.
C. chứa hệ thống tập tin. D. không gian tráo đổi.
Câu 8: Trong giải thuật lập lịch CPU Round Robin, hệ điều hành thu hồi CPU khi tiến trình:
A. Tất cả sai. B. có độ ưu tiên thấp hơn tiến trình kế tiếp.
C. có thời gian thực thi dài hơn quantum. D. bị chặn hoặc kết thúc trước khi hết quantum.
Câu 9: Khối điều khiển tiến trình PCB được tạo ra cùng với tiến trình không thay đổi trong suốt thời
gian tiến trình tồn tại.
A. Tùy thuộc số luồng của tiến trình. B. Sai.
C. Tùy thuộc là tiến trình cha hay con. D. Đúng.
Câu 10: Trong giải thuật mã hóa không đối xứng, người gửi sử dụng khóa nào để mã hóa thông điệp:
A. Tất cả sai. B. khóa công cộng của người gửi.
C. khóa riêng tư của người gửi. D. khóa công cộng của người nhận.
Câu 11: Người sử dụng có thể phân nhóm tập tin khi sử dụng hệ thống tập tin có cấu trúc thư mục:
ôn tập môn hệ điều hành(ôn tập) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ôn tập môn hệ điều hành(ôn tập) - Người đăng: haotoan123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
ôn tập môn hệ điều hành(ôn tập) 9 10 155