Ktl-icon-tai-lieu

ÔN TẬP TIN HỌC LỚP 9

Được đăng lên bởi An Chinhh's
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 591 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIN HỌC
1.Hai chức năng chính của phần mềm trình chiếu :
- Tạo các bài trình chiếu dưới dạng điện tử . Mỗi bài trình chiếu gồm
một hay nhiều trang nội dung , các trang đó được gọi là các trang chiếu
- Trình chiếu các bài trình chiếu trên toàn bộ màn hình
2.Các bước tạo bài trình chiếu đơn giản :
- Chuẩn bị nội dung cho bài trình chiếu
- Chọn màu hoặc hình ảnh nền cho trang chiếu
- Nhập và định dạng nội dung văn bản
- Thêm các hình ảnh minh họa
- Tạo các hiệu ứng động
- Trình chiếu kiểm tra , chỉnh sửa và lưu bài trình chiếu
3.Các bước để chèn hình ảnh vào trang chiếu :
- B1: Chọn trang chiếu cần chèn hình ảnh vào
- B2: Chọn Insert —> Picture From File
- B3: Chọn thư mục lưu tệp trong ô Look in
- B4: Nháy chọn tệp hình cần thiết và nháy Insert
4.
* Các bước và các tùy chọn để tạo hiệu ứng chuyển trang chiếu :
- B1: Chọn các trang chiếu cần tạo hiệu ứng
- B2: Mở bảng chọn Slide Show/Slide Transition
- B3: Nháy chọn hiệu ứng thích hợp trong ngăn xuất hiện sau đó ở bên
phải cửa sổ

- Các tùy chọn điều khiển thích hợp trong hộp thoại Slide Transition từ
trên xuống dưới :
+ No Transition : không hiệu ứng
+ Speed : tốc độ
+ Sound : âm thanh đi kèm
+ On mouse click : chuyển sang trang kế tiếp sau khi nháy chuột
+ Automatically after : tự động chuyển trang chiếu sau một khoảng thời
gian
+ Apply to All Slides : áp dụng cho toàn bộ trang chiếu
* Giả sử các trang của bài trình chiếu đang có hiệu ứng chuyển trang , để
xóa hiệu ứng chuyển trang cho tất cả trang này ta thực hiện :
- Chọn 1 trang chiếu bất kì
- Mở bảng chọn Slide Show/Slide Transition
- Chọn No Transition rồi nháy nút Apply to All Slides
5. Đa phương tiện (multimedia) được hiểu như là thông tin kết hợp từ
nhiều dạng thông tin và được thể hiện một các đồng thời
VD : Khi giảng bài , thầy cô vừa nói (dạng âm thanh) vừa dung bút
(phấn) viết hoặc vẽ hình lên bảng (dạng văn bản hoặc hình ảnh)
6. Các bước tạo ảnh động với phần mềm BMG :
- B1: Nháy nút New project trên thanh công cụ
- B2: Nháy nút Add Frame(s)
-B3: Chọn tệp ảnh (tĩnh hoặc động) từ cửa sổ chọn tệp
- B4: Nháy nút Open để đưa tệp ảnh đã chọn vào ảnh động
- B5 : Lặp lại các bước từ 2 đến 4 để đưa các tệp ảnh khác vào ảnh động
- B6: Nháy nút Save để lưu kết quả

7.Những nguyên tắc tạo hình ảnh động :
- Bản chất của việc tạo là tạo ra các ảnh tĩnh có cùng kích thước rồi ghép
chúng lại thành một dãy với thứ tự nhất định và đặt thời gian xuất hiện
của từng ảnh , sau đó lưu lại dưới dạng một tệp ảnh động
- Ảnh động có thể :
+ Gồm nhi...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIN HỌC
1.Hai chức năng chính của phần mềm trình chiếu :
- Tạo các bài trình chiếu dưới dạng điện tử . Mỗi bài trình chiếu gồm
một hay nhiều trang nội dung , các trang đó được gọi là các trang chiếu
- Trình chiếu các bài trình chiếu trên toàn bộ màn hình
2.Các bước tạo bài trình chiếu đơn giản :
- Chuẩn bị nội dung cho bài trình chiếu
- Chọn màu hoặc hình ảnh nền cho trang chiếu
- Nhập và định dạng nội dung văn bản
- Thêm các hình ảnh minh họa
- Tạo các hiệu ứng động
- Trình chiếu kiểm tra , chỉnh sửa và lưu bài trình chiếu
3.Các bước để chèn hình ảnh vào trang chiếu :
- B1: Chọn trang chiếu cần chèn hình ảnh vào
- B2: Chọn Insert —> Picture From File
- B3: Chọn thư mục lưu tệp trong ô Look in
- B4: Nháy chọn tệp hình cần thiết và nháy Insert
4.
* Các bước và các tùy chọn để tạo hiệu ứng chuyển trang chiếu :
- B1: Chọn các trang chiếu cần tạo hiệu ứng
- B2: Mở bảng chọn Slide Show/Slide Transition
- B3: Nháy chọn hiệu ứng thích hợp trong ngăn xuất hiện sau đó ở bên
phải cửa sổ
ÔN TẬP TIN HỌC LỚP 9 - Trang 2
ÔN TẬP TIN HỌC LỚP 9 - Người đăng: An Chinhh's
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ÔN TẬP TIN HỌC LỚP 9 9 10 278