Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập và thực hàn tổng hợp

Được đăng lên bởi pham_thang1122
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 296 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tuần: 05
Tiết: 14, 15

Ngày soạn: 26/09/2013
Ngày giảng: 27-28/09/2013

THỰC HÀNH
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Củng cố lại kiến thức về bảng (table)
2. Kĩ năng:
-Thực hành thành thạo các thao tác liên quan tới bảng.
3. Thái độ:
- Học tập nghiêm túc, có ý thức giữ gìn phòng máy.
II. CHUẨN BỊ:
- GV: SGK, giáo án, phòng máy
- Hs: sgk, vở hs, bài thực hành
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức: kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ: Tiến hành trong quá trình thực hành
3. Bài mới:
* Cho văn bản với những yêu cầu sau:
- Lưu vb vào ổ đĩa D:/table
- Tiến hành định dạng văn bản theo mẫu.

Thời khóa biểu
Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5

Nhiệt độ
Nhiệt độ ( oC)
Địa danh

Cao độ
TB

Cao nhất

Thấp
nhất

Trung
bình

Đà lạt
Hà nội
Đà nẵng

Thực đơn

Lượng
mưa tb
năm
(mm)

Số ngày
mưa tb
năm
(ngày)

Món ăn

Giá

SÁNG

Buổi

TỐI

CHIỀU
4. Củng cố:
5. Dặn dò:
IV/ RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

...
Tun: 05 Ngy son: 26/09/2013
Tit: 14, 15 Ngy ging: 27-28/09/2013
THỰC HÀNH
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Củng cố li kin thức về bng (table)
2. Kĩ năng:
-Thực hnh thnh tho các thao tác liên quan tới bng.
3. Thái độ:
- Học tập nghiêm túc, có ý thức giữ gìn phòng máy.
II. CHUẨN BỊ:
- GV: SGK, giáo án, phòng máy
- Hs: sgk, vở hs, bi thực hnh
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức: kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ: Tin hnh trong quá trình thực hnh
3. Bài mới:
* Cho văn bn với những yêu cu sau:
- Lưu vb vo ổ đĩa D:/table
- Tin hnh định dng văn bn theo mẫu.
Thời khóa biểu
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tit 1
Tit 2
Tit 3
Tit 4
Tit 5
Nhiệt độ
Địa danh
Cao độ
TB
Nhiệt độ (
o
C) Lượng
mưa tb
năm
(mm)
Số ngày
mưa tb
năm
(ngày)
Cao nhất
Thấp
nhất
Trung
bình
Đà lạt
Hà nội
Đà nẵng
Thực đơn
Ôn tập và thực hàn tổng hợp - Trang 2
Ôn tập và thực hàn tổng hợp - Người đăng: pham_thang1122
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Ôn tập và thực hàn tổng hợp 9 10 987