Ktl-icon-tai-lieu

OpenGL Tiếng Việt

Được đăng lên bởi Young King
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 9288 lần   |   Lượt tải: 46 lần
Hướng dẫn lập trình OpenGL căn bản

Hướng dẫn lập trình OpenGL
căn bản
Tác giả: Lê Phong
Tài liệu này được viết với mục đích hướng dẫn lập trình OpenGL ở mức căn bản. Người
đọc đã phải nắm được một số kiến thức thiết yếu về đồ họa 3D.
Tài liệu được viết dựa vào các chương 1, 2, 3, 4 và 13 trong OpenGL redbook

có lược bỏ đi những kiến thức chưa cần thiết và tổ chứ lại, diễn giải lại ý cho rõ ràng hơn.
Người đọc được đề nghị tham khảo trực tiếp trong sách đó.

Đặng Nguyễn Đức Tiến – Vũ Quốc Hoàng - Lê Phong

Page 1

Hướng dẫn lập trình OpenGL căn bản

Chương 1: Giới thiệu về OpenGL
1. OpenGL là gì
OpenGL là bộ thư viện đồ họa có khoảng 150 hàm giúp xây dựng các đối tượng và giao tác cần
thiết trong các ứng dụng tương tác 3D.
Những thứ OpenGL không hỗ trợ



bản thân OpenGL không có sẵn các hàm nhập xuất hay thao tác trên window,
OpenGL không có sẵn các hàm cấp cao để xây dựng các mô hình đối tượng, thay vào đó,
người dùng phải tự xây dựng từ các thành phần hình học cơ bản ( điểm, đoạn thẳng, đa
giác).

Rất may là một số thư viện cung cấp sẵn một số hàm cấp cao được xây dựng nên từ OpenGL.
GLUT (OpenGL Utility Toolkit) là một trong số đó và được sử dụng rộng rãi. Trong tài liệu này,
chúng ta sẽ sử dụng chủ yếu là OpenGL và GLUT.
Những thứ OpenGL hỗ trợ là các hàm đồ họa






xây dựng các đối tượng phức tạp từ các thành phần hình học cơ bản (điểm, đoạn, đa giác,
ảnh, bitmap),
sắp xếp đối tượng trong 3D và chọn điểm thuận lợi để quan sát,
tính toán màu sắc của các đối tượng (màu sắc của đối tượng được quy định bởi điều kiện
chiếu sáng, texture của đối tượng, mô hình được xây dựng hoặc là kết hợp của cả 3 yếu tố
đó),
biến đổi những mô tả toán học của đối tượng và thông tin màu sắc thành các pixel trên
màn hình (quá trình này được gọi là resterization).

2. Cấu trúc lệnh trong OpenGL
OpenGL sử dụng tiền tố gl và tiếp theo đó là những từ được viết hoa ở chữ cái đầu để tạo nên
tên của một lệnh, ví dụ glClearColor(). Tương tự, OpenGL đặt tên các hằng số bắt đầu bằng
GL_ và các từ tiếp sau đều được viết hoa và cách nhau bởi dấu ‘_’, ví dụ:
GL_COLOR_BUFFER_BIT.
Bên cạnh đó, với một số lệnh, để ám chỉ số lượng cũng như kiểu tham số được truyền, một số
hậu tố được sử dụng như trong bảng sau
Hậu tố

Kiểu dữ liệu

Tương ứng với kiểu trong C

Đặng Nguyễn Đức Tiến – Vũ Quốc Hoàng - Lê Phong

Tương ứng với kiểu trong OpenGL

Page 2

Hướng dẫn lập trình OpenGL căn bản

B

8-bit integer

signed char

Glbyte

S

16-bit integer

Short

Glsho...
ng dn lập trình OpenGL căn bản
Đặng Nguyễn Đức Tiến Quc Hoàng - Lê Phong Page 1
ng dn lp trình OpenGL
căn bản
Tác gi: Lê Phong
Tài liệu này được viết vi mục đích hướng dn lp trình OpenGL mức căn bản. Người
đọc đã phải nắm được mt s kiến thc thiết yếu v đồ ha 3D.
Tài liệu được viết da vào các chương 1, 2, 3, 4 và 13 trong OpenGL redbook
http://glprogramming.com/red
có lược b đi những kiến thức chưa cần thiết và t ch li, din gii lại ý cho rõ ràng hơn.
Người đọc được đề ngh tham kho trc tiếp trong sách đó.
OpenGL Tiếng Việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
OpenGL Tiếng Việt - Người đăng: Young King
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
OpenGL Tiếng Việt 9 10 228