Ktl-icon-tai-lieu

outlook 2010

Được đăng lên bởi chuyennganhtuyensinh
Số trang: 154 trang   |   Lượt xem: 654 lần   |   Lượt tải: 0 lần
[Type text]

Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft Vietnam

Mục lục:
CHƢƠNG I: LÀM QUEN VỚI OUTLOOK 2010 ................................................ 6
1. Làm quen Outlook 2010 ................................................................................. 6
a. Quản lý nhiều tài khoản e-mail từ một nơi.................................................. 6
b. Social Networking Integration:................................................................... 6
c. Tìm hiểu về Ribbon .................................................................................... 9
d. Thanh công cụ mini .................................................................................. 10
e. Calendar- lịch làm việc ............................................................................. 10
f. Tác dụng của Contacts .............................................................................. 11
2. Các thao tác cơ bản ......................................................................................... 11
a. Dùng nhiều tài khoản Outlook trên một PC .............................................. 11
b. Một số khái niệm: ..................................................................................... 15
c. Gởi email cho nhiều ngƣời nhƣng dấu tên ngƣời nhận .............................. 17
d. Đính kèm file vào Email ........................................................................... 18
e. Chèn hình ảnh vào nội dung Email ........................................................... 19
f. Chỉnh sửa hình ảnh bạn chèn vào Email .................................................... 20
g. Quan sát các file đính kèm trƣớc khi gửi email ......................................... 21
h. Tạo email trả lời tự động (auto reply) ....................................................... 21
i. Khôi phục các message đã bị xoá trong Outlook ...................................... 23
j. Triệu hồi và sửa thƣ…trót gửi với MS Outlook ......................................... 28
k. Sử dụng nút voting ................................................................................... 32
l. Theo dõi e-mail gửi đi ............................................................................... 35
CHƢƠNG II: CÁC CÔNG CỤ TIỆN ÍCH TRONG OUTLOOK ....................... 36
1. Tasks – nhiệm vụ, tác vụ.............................................................................. 36
a. Tạo một nhiệm vụ (công việc cần thực hiện) ............................................ 36
b. Đá...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
outlook 2010 - Người đăng: chuyennganhtuyensinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
154 Vietnamese
outlook 2010 9 10 979