Ktl-icon-tai-lieu

PHẦN 3 LẬP TRÌNH J2ME CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 306 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN 3
LẬP TRÌNH J2ME CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG

Giáo viên : Trịnh Thị Vân Anh

Hà nội, 8-2007

4. PlayerAudio
Giới thiệu
Ngày nay nhờ sự tăng cường hỗ trợ âm thanh
trong MIDP2.0, chúng ta có thể tạo những ứng
dụng chơi nhạc trên nền Java cho những thiết
bị không dây.

. Lớp Manager (1)
là điểm truy nhập đặc biệt cho các tài
nguyên phụ thuộc hệ thống như là Player cho
tiến trình đa phương tiện.
 Manager cung cấp phương thức truy nhập đặc
biệt để xây dựng các Player.
 Phương thức: createPlayer(InputStream stream,
String type) Tạo ra một Player để chơi nhạc từ
InputStream.
 Phương thức createPlayer(String locator) Tạo ra
một Player từ máy dò tìm đầu vào.
 Manager

. Lớp Manager (2)


Để chơi file nhạc trong máy, chúng ta sử dụng đọan
code như sau:
try {
InputStream is =
getClass().getResourceAsStream("music.mid");
Player p = Manager.createPlayer(is,
"audio/midi");
p.start();
} catch (IOException ioe) {
} catch (MediaException me) {
}

. Lớp Manager (3)


Nếu muốn chơi file nhạc trên Web Server, làm như
sau:
try {
Player p = Manager.createPlayer("
http://webserver/music.mid");
p.start();
} catch (IOException ioe) {
} catch (MediaException me) {
}

. Giao diện VolumeControl (1)

VolumeControl là một giao diện để thao tác điều
chỉnh âm thanh của một Player.
Giao diện này sẽ cho âm lượng của âm thanh sử
dụng một giá trị số nguyên thay đổi từ 0 đến 100(0
là mức thấp nhất, 100 là mức cao nhất).

. Giao diện VolumeControl (2)
Các phương thức của giao diện này:
getLevel() Lấy âm lượng ở mức hiện tại, giá
trị trả về là kiểu int.
getMuted() Lấy trạng thái mute của tín hiêu
liên quan đến VolumeControl này, giá trị trả về là
kiểu boolean.
setLevel(int level) Đặt âm lượng sử dụng các
giá trị từ 0 đến100;
setMute(boolean mute)Thiết lâp trạng thái
mute hoặc unmute.

...
L P TRÌNH J2ME CHO THI T B DI Đ NG
L P TRÌNH J2ME CHO THI T B DI Đ NG
Giáo viên : Tr nh Th Vân Anh
Hà n i, 8-2007
PH N 3
PH N 3
PHẦN 3 LẬP TRÌNH J2ME CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHẦN 3 LẬP TRÌNH J2ME CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
PHẦN 3 LẬP TRÌNH J2ME CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG 9 10 506