Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN CÔNG VÀ QUẢN LÝ HƯỚNG DẪN THỰC TẬP

Được đăng lên bởi Quốc Anh Lê
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 1819 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
Viện Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
Môn : Phân tích thiết kế hướng đối tượng
Đề tài: PHÂN CÔNG VÀ QUẢN LÝ HƯỚNG DẪN THỰC TẬP
CÁC KỲ CỦA SINH VIÊN
Giáo viên hướng dẫn :
TS. Nguyễn Hữu Đức
Nhóm sinh viên thực hiện :
Nguyễn Đức Thắng

– 20082468

Trần Quốc Việt

– 20083160

Nguyễn Hoàng Huy

– 20081877

Đậu Lê Trung

– 20082598

Nguyễn Văn Quan

– 20082711
Hà Nội, Tháng 4 năm 2012

Phần I: khảo sát sơ bộ nghiệp vụ
I nghiên cứu sơ bộ
1 . khảo sát hệ thống
2.tổng quan về hệ thống
2.1 các nhiệm vụ cơ bản
2.2 mô tả chung về hệ thống nhiệp vụ
3. hoạt động nghiệp vụ
4 mô tả các quy trình nghiệp vụ
4.1 quy trình đăng ký lớp thực tập:
4.2 nghiệp vụ lập danh sách hướng dẫn thực tập.
4.3 nghiệp vụ hủy lớp thực tập do sinh viên yêu cầu.
4.4 nghiệp vụ hủy lớp do ít người

2

4.5 nghiệp vụ chấm điểm cho sinh viên
5 Mô hình hóa các lớp lĩnh vực ứng dụng và biểu đồ lớp lĩnh vực thể
hiện mối quan hệ trên.

Phần II phân tích hệ thống.
I môi trường hệ thống
2 mô tả chung các chức năng
3 phát hiện đặc tả ca sử dụng:
A sinh viên:
A .1 UC xem điểm.
A.2 UC hủy lớp
A.3 .đăng kí học
A.4 UC xem phân công hướng dẫn
B giảng viên
UC chấm điểm
C phòng đào tạo
C.1 lập danh sách lớp thực tập
C.2 hủy lớp có ít sinh viên đăng ký.
C.3 UC cập nhật thông báo
C.4 UC nhập điểm cho sinh viên.
C.5 cập nhật thông tin giảng viên
D. UC đăng nhập hệ thống

Phần III: thiết kế hệ thống
Thiết kế theo mô hình hệ thống phân tầng

Phần I: khảo sát sơ bộ nghiệp vụ
I nghiên cứu sơ bộ
1 . khảo sát hệ thống
Trường đại học công nghệ đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh là trường
chuyên đào tạo về các lĩnh vực khoa học kỹ thuật hàng đầu cả nước ,nhằm
phục vụ cho chất lượng giảng dạy ,và giảm thiểu các chi phí tốn kém như bộ
máy quản lý cồng kềnh kém linh động trong việc quản lý đăng ký học
tập,cũng như đăng ký thực tập của sinh viên chuyên ngành,…để nâng cao
chất lượng giảng dạy ,cơ sở vật chất hiện đại ,cập nhật cơ sở vật chất hiện
đại,giúp các giá trị giảng dạy của giảng viên và học tập của sinh viên thêm
thuận tiện.
Trường đại học công nghệ có các môn thực tập :
3

- thực tập chuyên ngành
- thực tập tốt nhiệp
- thực tập cơ sở…
do số lượng sinh viên tham gia các môn thực tập tại mỗi kỳ là đông
,thường xuyên thay đổi ,vì vậy phòng đào tạo của trường cần một hệ
thống quản lý đăng ký thực tập để đảm bảo hoạt động thực tập của sinh
viên và giảng dạy của giảng viên diễn ra hợp lý và hiệu quả.
Với mục đích cung cấp một ứng dụng cho phép hỗ trợ công việc
quản lý đăng ký ...
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
Viện Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
Môn : Phân tích thiết kế hướng đối tượng
Đề tài: PHÂN CÔNG VÀ QUN LÝ HƯỚNG DN THC TP
CÁC KỲ CA SINH VIÊN
Giáo viên hướng dẫn :
TS. Nguyễn Hữu Đức
Nhóm sinh viên thực hiện :
Nguyễn Đức Thắng 20082468
Trần Quốc Việt 20083160
Nguyễn Hoàng Huy 20081877
Đậu Lê Trung 20082598
Nguyễn Văn Quan 20082711
Ni, Tháng 4 năm 2012
PHÂN CÔNG VÀ QUẢN LÝ HƯỚNG DẪN THỰC TẬP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÂN CÔNG VÀ QUẢN LÝ HƯỚNG DẪN THỰC TẬP - Người đăng: Quốc Anh Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
PHÂN CÔNG VÀ QUẢN LÝ HƯỚNG DẪN THỰC TẬP 9 10 673