Ktl-icon-tai-lieu

Phân cụm dữ liệu

Được đăng lên bởi maikimngantailieu
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 606 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HỌC PHẦN:KHAI

PHÁ DỮ LIỆU

ĐỀ TÀI:PHÂN CỤM DỮ LIỆU

NHÓM6 :- MAI THỊ KIM NGÂN
-NguyễnNgọcTiến
-PhạmĐìnhThắng
-TrầnĐìnhHiệp
-NguyễnThịNgọcHuyền
-NguyễnHuyềnTrang
LỚP : ĐH CNTTK12
GIÁO VIÊN HD :ThS.LÊ PHƯỚC THÀNH

NỘI DUNG

Chương1:Phâncụmdữliệu

Chương2:Thuậttoánk-means

Chương3:Ứngdụngweka

Demohệthống

Chương1:Phâncụmdữliệu
1.Tìmhiểuvềphâncụmdữliệu

H1

H2

235
H3

H4

Chương1:Phâncụmdữliệu
1.Tìmhiểuvềphâncụmdữliệu

Phâncụmdữliệu
làgì?

235

Chương1:Phâncụmdữliệu
1.Tìmhiểuvềphâncụmdữliệu

 Địnhnghĩa


Quá trình phân chia 1 tập dữ liệu ban đầu thành các cụm dữ liệu thỏa mãn



Các đối tượng trong 1 cụm “tương tự” nhau.



Các đối tượng khác cụm thì “không tương tự” nhau.



Giải quyết vấn đề tìm kiếm, phát hiện các cụm, các mẫu dữ liệu trong 1 tập hợp ban đầu 
các dữ liệu không có nhãn.

235

Chương1:Phâncụmdữliệu
1.Tìmhiểuvềphâncụmdữliệu

Cácphươngphápphân

Phâncụmphâncấp

cụmđiểnhình
Phâncụmphânhoạch

Phâncụmdựatrênmậtđộ

Phâncụmdựatrênlưới

Phâncụmdựatrênmôhình

Phâncụmcóràngbuộc

Ràn
Ràn
gbu
gbu
ộc
ộc

•

Kỹ

•th Kỹ
uậ th
tmuậ
ờ tm
ờ

Môhì
Môhì
nh
nh
.
.
cob
cob
web
web
.
.
clas
clas
sit
sit
……
……
….
….

Lưới
Lưới

•
•

ST

•IN ST
G IN
G
Wa

•ve Wa
- ve
clusteclu
r ste

•

Cli

r

•

qu Cli
e qu

•

…

Mậ t đ
M ậ tđ
ộ

ộ

• DBS
• DBS
CAN
• DENCAN
•

DEN
CLU
E CLU

• CLIE
• CLI
QUE
• OPTQUE
•
•

ICSOPT
ICS
……

Phân
Phân
c ấp
c ấp

• AGN
•
ES AGN
• ES
DIA
•
NADIA
• BIRNA
•
CHBIR
• CURCH
•
•

•

…..……
…..

e

E CUR
E
……
… ……
…

•

Phân
Phân
hoạc
hoạc
h

h

• K•

Kmea
ns mea

• Kmens
•

Kme
doid
s doid

• Clars
•
•

a Clar
a
Clar
Clar
ans.
ans.

•

.

•

.
• ……..
• ……..

…. …
….

2.Cácthuậttoánphâncụmdữliệu

Chương1:Phâncụmdữliệu

•
•
•
•
•
•

www

Địalý

Phânloại,phânnhómdữliệuweblog
Trợgiúpchoviệckhaithácthôngtintừdữliệu

Bảohiểm

Nhậnracácvùngđấtgiốngnhaudựatrêncsdltrêntrái
đất,nhõmnhà…

Thưviện

Nhậndạngnhómthamgiabảohiểm
Xácđịnhgianlậntrongbảohiểm

Tìmkiếmkháchhàngtiềmnăng

•

Phânloạiđộngthựcvậtquacácchứcnănggentươngđồng

•

Phânloạiđộcgiảvànhàcungcấp

•
•

Sinhhọc

Phânloạicụmsáchcónộidungvàýnghíatươngđồng
Thươngmại

3.Ứngdụngcủaphâncụmdữliệu

Chương1:Phâncụmdữliệu

Chương2:Thuậttoánk-means

Giớithiệuthuậttoán

Xửlýbàitoán

Sơđồthuậttoán

Bàitoáncụthể

Chương2:Thuậttoánk-means
1.Giớithiệuthuậttoánk-means



Thuậttoánk­
meansdựatrênđộđokhoảngcáchgiữacác



Đốitượngdữliệuđếnphầntửlàtrungtâmcủ
anó.



Đểgomcụmcácđốitượngcóđộtươngđồng
vớinhauthànhnhóm

H1

Chương2:Thuậttoánk-means
2.X...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
HỌC PHẦN:KHAI PHÁ DỮ LIỆU
NHÓM6 :- MAI THỊ KIM NGÂN
-NguyễnNgọcTiến
-PhạmĐìnhThắng
-TrầnĐìnhHiệp
-NguyễnThịNgọcHuyền
-NguyễnHuyềnTrang
LỚP : ĐH CNTTK12
GIÁO VIÊN HD :ThS.LÊ PHƯỚC THÀNH
ĐỀ TÀI:PHÂN CỤM DỮ LIỆU
Phân cụm dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân cụm dữ liệu - Người đăng: maikimngantailieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Phân cụm dữ liệu 9 10 434