Ktl-icon-tai-lieu

Phần cứng & Phần mềm máy tính

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 357 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phần cứng & Phần mềm
MÁY TÍNH

Bài 1

Concepts of Information Technology/ Session 1/ 1 of 53

Phần cứng
(Hardware)
Computer Fundamentals/ Session 1/ 2 of 53

Mục tiêu
„

Các thành phần bên trong máy tính
– Bo mạch chính (Mother board)
– Kênh truyền dẫn (Bus)
– Bo mạch phụ (Cards)
– Cổng (Ports)
– Bộ nhớ (Memory)
– Ổ Đĩa Cứng (Hard Disk Drive)
– Ổ Đĩa Mềm (Floppy Disk Drive)
– Bộ cấp điện (Power Supply)
Computer Fundamentals/ Session 1/ 3 of 53

Mục tiêu (tt)
„
„

Phân loại máy tính
Cấu hình máy tính
– Máy tính lý tưởng
– Đa phương tiện (Multimedia) - Sự kỳ diệu
của Công nghệ Thông tin

Computer Fundamentals/ Session 1/ 4 of 53

Bên trong máy tính
„

„

„

Bo mạch chính (Mother Board) – bao
gồm các nhóm mạch điện phức tạp
Kênh truyền dẫn (Bus) – vận chuyển dữ
liệu giữa bộ vi xử lý (Processor) và các
thành phần khác
Mạch điều khiển (Controllers) - kiểm
soát việc xuất/nhập dữ liệu của máy
tính
Computer Fundamentals/ Session 1/ 5 of 53

Tóm tắt Bài học
„

Phần cứng Máy tính (Hardware)
– Bo mạch chính (Mother board)
– Kênh truyền dẫn (Bus)
– Bo mạch phụ (Cards)
– Cổng (Ports)
– Bộ nhớ (Memory)
– Ổ Đĩa Cứng (Hard Disk Drive)
– Ổ Đĩa Mềm (Floppy Disk Drive)
– Bộ cấp điện (Power Supply)
Computer Fundamentals/ Session 1/ 55 of 53

Tóm tắt Bài học (tt)
„

Phần mềm Máy tính (Software)
– Định nghĩa phần mềm
– Phân loại ngôn ngữ máy tính
– Phân loại phần mềm – Hệ điều hành
– Quá trình khởi động (Booting)
– Bảo trì (HouseKeeping)
Computer Fundamentals/ Session 1/ 56 of 53

...
Concepts of Information Technology/ Session 1/ 1 of 53
Phn cng & Phn mm
MÁY TÍNH
Bài 1
Phần cứng & Phần mềm máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phần cứng & Phần mềm máy tính - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Phần cứng & Phần mềm máy tính 9 10 489