Ktl-icon-tai-lieu

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÁC HỆ TƯƠNG TÁC

Được đăng lên bởi Nam Trinhviet
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 2260 lần   |   Lượt tải: 3 lần
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ
CÁC HỆ TƯƠNG TÁC
Chương I. Giới thiệu chung
Chương II. Các yếu tố then chốt trong
tương tác người máy
Chương III. Các dạng tương tác giữa con
người với máy tính
Chương IV. Giao diện trong các hệ tương tác

CHƯƠNG I:
GIỚI THIỆU CHUNG

I.
II.
III.
IV.

Định nghĩa
Tính dùng được
Cách tổ chức các hệ tương tác
Ví dụ

1. Hệ tương tác
• Hệ thống bất kỳ, chấp nhận đầu vào từ người sử
dụng và cung cấp thông tin như đầu ra cho người
sử dụng.

196I

198I

2III

2I2I

Ví dụ
• Đâu là hệ tương tác
–
–
–
–
–

Đèn bàn
Lò vi sóng
Điện thoại di động
Máy tính cầm tay
Máy bay chở khách

• Các ví dụ khác ?

2. Tương tác người-máy tính
• Baecker & Buxton, 1987:
Tập các quá trình, đối thoại
và các hành động, qua đó
con người sử dụng và
tương tác với máy tính.

•

HCI: Human - Computer Interaction

•

CHI: Computer - Human Interaction

•

IHO: Interaction Humains Ordinateur

•

IHM: Interaction Homme Machine

Ví dụ

2. Tương tác người-máy tính

2. Tương tác người-máy tính
• Baecker & Buxton, 1987:
Tập các quá trình, đối thoại
và các hành động, qua đó
con người sử dụng và
tương tác với máy tính.

•

HCI: Human - Computer Interaction

•

CHI: Computer - Human Interaction

•

IHO: Interaction Humains Ordinateur

•

IHM: Interaction Homme Machine

• ACMSIGCHI 1992: Là một
lĩnh vực liên quan đến thiết
kế, đánh giá và cài đặt hệ
thống máy tính tương tác
cho con người sử dụng và
nghiên cứu các hiện tượng
chính xảy ra trên đó.

Ví dụ

2. Tương tác người-máy tính
• Backer & Buxton, 1987:
Tập các quá trình, đối thoại
và các hành động, qua đó
con người sử dụng và
tương tác với máy tính.

•

HCI: Human - Computer Interaction

•

CHI: Computer - Human Interaction

•

IHO: Interaction Humains Ordinateur

•

IHM: Interaction Homme Machine

• ACMSIGCHI 1992: Là một
lĩnh vực liên quan đến thiết
kế, đánh giá và cài đặt hệ
thống máy tính tương tác
cho con người sử dụng và
nghiên cứu các hiện tượng
chính xảy ra trên đó.

Tại sao HCI lại quan trọng ?

Vị trí, vai trò của HCI
Khoa học
máy tính

Tâm lý nhận
thức

Thiết kế đồ
họa

Trí tuệ
nhân tạo

Tương tác
người
máy

Nhân tố con
người và lao
động

Tâm lý xã
hội tổ chức

Xã hội học

Tạo ra các
hệ thống
cung cấp
các chức
năng an
toàn và
tiện dụng
(usability)

CHƯƠNG I:
GIỚI THIỆU CHUNG

I.
II.
III.
IV.

Định nghĩa
Tính dùng được
Cách tổ chức các hệ tương tác
Ví dụ

1. Ví dụ: ai chơi trò này

Tính dùng được: tìm giá phòng đôi tại
khách sạn Holiday Inn, Bradley

Tính dùng được: tìm giá phòng đôi tại khách
sạn Quality Inn...
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ
CÁC HỆ TƯƠNG TÁC
Chương I. Giới thiệu chung
Chương II. Các yếu tố then chốt trong
tương tác người máy
Chương III. Các dạng tương tác giữa con
người với máy tính
Chương IV. Giao diện trong các hệ tương tác
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÁC HỆ TƯƠNG TÁC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÁC HỆ TƯƠNG TÁC - Người đăng: Nam Trinhviet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÁC HỆ TƯƠNG TÁC 9 10 488