Ktl-icon-tai-lieu

phân loại

Được đăng lên bởi Tuan Diep
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 930 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ QUY NHƠN

KHOA ĐIỆN

BÀI TẬP TỔNG HỢP CƠ ĐIỆN TỬ
TRẠM PHÂN LOẠI

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN:
SINH VIÊN THỰC HIỆN:

LỚP:

NGUYỄN MẠNH TƯỜNG
ĐOÀN GIA TRƯỜNG
DIỆP DUY TUẤN
CHÂU SANH TÙNG
HỒ PHÚC VIỄN
CĐNK5 – CƠ ĐIỆN TỬ

Tháng 5/2014

TRẠM PHÂN LOẠI

Trạm Phân Loại

Page 1

Mục Lục
I.
Thiết kế và Chức năng..................................................................2
1. Trạm Phân loại....................................................................................3
2. Chức năng...........................................................................................4
3. Mô tả trình tự hoạt động......................................................................4
4. Mô tả băng tải......................................................................................6
5. Mô tả máng trượt.................................................................................7
II. Thiết bị khí nén..............................................................................8
1. Van đảo chiều 3/2................................................................................8
2. Van tiết lưu 1 chiều.............................................................................9
III. Thiết bị cảm biến...........................................................................10
1. Cảm biến khuyếch tán (băng tải, phát hiện chi tiết phôi)....................10
2. Cảm biến khuyếch tán (băng tải, phân biệt màu sắc)..........................11
3. Cảm biến tiệm cận từ cảm (băng tải, xác nhận vật liệu).....................12
4. Cảm biến tiệm cận (băng tải, rẽ nhánh 1/rẽ nhánh 2).........................13
5. Cảm biến phản xạ ngược (các máng trượt, mức điền đầy).................14
IV. PLC kết nối với thiết bị khí nén - cảm biến................................15
1. Chủng loại – mã số..............................................................................15
2. Kết nối vào – ra...................................................................................17
V. Thiết kế giao diện WinCC............................................................19
VI. Viết chương trình PLC.................................................................

NỘI DUNG

I.
Thiết kế và Chức năng
1. Trạm Phân loại
Trạm Phân Loại

Page 2

Theo tiêu chuẩn VDI 2860, phân loại là một phần của chức năng vận hành của
thay đổi số lượng. Phần băng tải có thể được rẽ nhánh để phân loại, nhờ có sự rẽ
nhánh phân loại khác nhau được chuyển mạch tùy theo chi tiết phôi. Chi tiết
phôi phải đ...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ QUY NHƠN
KHOA ĐIỆN
BÀI TẬP TỔNG HỢP CƠ ĐIỆN TỬ
TRẠM PHÂN LOẠI
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: NGUYỄN MẠNH TƯỜNG
SINH VIÊN THỰC HIỆN:
ĐOÀN GIA TRƯỜNG
DIỆP DUY TUẤN
CHÂU SANH TÙNG
HỒ PHÚC VIỄN
LỚP:
CĐNK5 – CƠ ĐIỆN TỬ
Tháng 5/2014
phân loại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân loại - Người đăng: Tuan Diep
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
phân loại 9 10 764