Ktl-icon-tai-lieu

Phần mềm Dò pass wifi

Được đăng lên bởi Louis Hải
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 357 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Phần mềm Dò pass wifi (Không khuyến khích sử dụng!)
Link tải phần mềm:

Giải nén File tải về, vào thư mục vừa giải nén có 1 thư mục tên là JumpStar và 2 icon tên là: Dumpper
v.40.1 en son versiya ---------- và Dumpper.
Vào thư mục JumpStar nhấp đôi vào file có tên setup.exe để cài đặt (cứ next mãi đến khi xong, nếu có
hiện thông báo Enable? thì Yes là đc)
Khi cài xong. Nhấp đôi vào Icon Dumpper đã nhắc ở trên để mở tool.
Sẽ hiện ra 1 cái bảng Dumpper v.30.9
-----------------------Ở tab đầu tiên (Redes)
Nhấn vào Scan, chờ 3s sẽ hiện ra những wifi khả dụng (có thể kết nối đc)
Nhấn sang tab thứ 2 (Wps)
Đánh dấu tíck bên mục Todas las redes
Xong nhấn vào nút Escanear, chờ tiếp 3s sẽ hiện ra những wifi khả dụng 1 lần nữa.
Từ đây sẽ chọn 1 mạng wifi tốt nhất ( % càng cao thì wifi càng mạnh)
Nhấn 1 lần vào wifi sẽ dò (Nhấp vào 1 lần để chọn, ko nhấp đôi)
Xong nhấn vào Iniciar JumpStart và để chương trình tự động chạy, ko làm bất cứ gì khác ngoài ngồi đợi.
Nếu thành công sẽ báo Success, nếu mật khẩu quá rắc rối dò ko đc sẽ báo Fail.
Nếu muốn biết cách xem mật khẩu để sử dụng cho điện thoại, máy tính bảng thì liên hệ tiếp cho tôi để
đc hướng dẫn ^^
Chúc bạn may mắn!

...
Phần mềm Dò pass wi (Không khuyến khích sử dụng!)
Link tải phần mềm:
h#p://www.mediare.com/download/f8m6zg69r20h63j/WIFI_hack_programs.7z
Giải nén File tải về, vào thư mục vừa giải nén có 1 thư mục tên là JumpStar và 2 icon tên là: Dumpper
v.40.1 en son versiya ---------- và Dumpper.
Vào thư mục JumpStar nhấp đôi vào le có tên setup.exe để cài đặt (cứ next mãi đến khi xong, nếu có
hiện thông báo Enable? thì Yes là đc)
Khi cài xong. Nhấp đôi vào Icon Dumpper đã nhắc ở trên để mở tool.
Sẽ hiện ra 1 cái bảng Dumpper v.30.9
------------------------
Ở tab đầu Zên (Redes)
Nhấn vào Scan, chờ 3s sẽ hiện ra những wi khả dụng (có thể kết nối đc)
Nhấn sang tab thứ 2 (Wps)
Đánh dấu `ck bên mục Todas las redes
Xong nhấn vào nút Escanear, chờ Zếp 3s sẽ hiện ra những wi khả dụng 1 lần nữa.
Từ đây sẽ chọn 1 mạng wi tốt nhất ( % càng cao thì wi càng mạnh)
Nhấn 1 lần vào wi sẽ dò (Nhấp vào 1 lần để chọn, ko nhấp đôi)
Xong nhấn vào Iniciar JumpStart và để chương trình tự động chạy, ko làm bất cứ gì khác ngoài ngồi đợi.
Nếu thành công sẽ báo Success, nếu mật khẩu quá rắc rối dò ko đc sẽ báo Fail.
Nếu muốn biết cách xem mật khẩu để sử dụng cho điện thoại, máy `nh bảng thì liên hệ Zếp cho tôi để
đc hướng dẫn ^^
Chúc bạn may mắn!
Phần mềm Dò pass wifi - Người đăng: Louis Hải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Phần mềm Dò pass wifi 9 10 767