Ktl-icon-tai-lieu

Phần mềm dự toán miên phí cho sinh viên làm bài tập lớn dự toán

Được đăng lên bởi khanhhatinh34
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 321 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phần mềm dự toán F1-Miễn phí sử dụng cho
sinh viên

Để hỗ trợ các bạn Sinh Viên được sử dụng Phần mềm Dự toán
đầy đủ tính năng hoàn toàn miễn phí, Công ty cổ phần F1 Tech
đã phát triển phiên bản Dự toán F1 trial:
1. Nhập dữ liệu có sẵn từ file excel, từ file gốc mọi phần mềm
dự toán khác (dự toán 97, dự toán Acitt, dự toán G8, dự toán
Delta, dự toán Eta, dự toán Escon, dự toán Tây Hồ, dự toán Bắc
Nam …) không hạn chế số lượng công tác, không hạn chế số
lượng hạng mục……
2. Cập nhật tự động, đầy đủ đơn giá, định mức xây dựng cơ bản
63 Tỉnh và các bộ định mức chuyên ngành (Thủy lợi, Thủy điện,
Viễn Thông, Hầm Lò, Truyền Hình, PCCC, lắp đặt thiết bị nhà
máy nhiệt điện, lắp đặt máy và thiết bị công nghệ, dịch vụ công
ích, xây lắp đường dây và trạm biến áp, thí nghiệm điện, bảo
dưỡng đường bộ, tu bổ công trình văn hóa, rà phá bom mìn,
chống mối mọt và công trùng gây hại, phòng cháy chữa
cháy….)
3. Tự động cập nhật các tính năng phiên bản mới
4. Tự động cập nhật giá thông báo vật liệu liên sở Xây Dựng Tài Chính

5. Tự động căn chỉnh in ngay trên phần mềm như excel (canh lề,
xoay chiều giấy, điều chỉnh độ rộng dòng/cột, ẩn dòng/cột …)
6. Cập nhật đầy đủ các văn bản mới nhất quy định của Bộ Xây
Dựng và Chính Phủ:












Thông tư số 01/2015/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá
nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý
chi phí đầu tư xây dựng
Nghị định 63/2014/NĐ-CP ban hành ngày 26/06/2014 quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa
chọn nhà thầu
Mẫu thanh toán theo phụ lục 03a, 04 thông tư 86/2011 quy
định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có
tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước
Mẫu thanh toán theo phục lục 04 của thông tư 28/2012/TTBTC ban hành ngày 24 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài
chính quy định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn
ngân sách xã, phường, thị trấn
Thông tư 75/2014/TT-BTC quy định về phí thẩm tra thiết
kế, thẩm tra dự toán

…… và rất nhiều văn bản được liên tục cập nhật áp dụng trên
phần mềm dự toán F1

* Ngoài ra gói F1 online miễn phí 20 ngày giúp các bạn SV
được sử dụng bản quyền đầy đủ tính năng hoàn toàn miễn
phí
* Những tính năng vượt trội của phần mềm:
1. Cài đặt đơn giản, tự động nhận font chữ, tương thích mọi
phiên bản Excel (2003-2013) và mọi hệ điều hành Windows:
XP, Vista, 7, 8, 8.1
2. Giao diện đơn giản, dễ thao tác, tự động phân tích các bảng
mà không phải click lần lượt
3...
Phần mềm dự toán F1-Miễn phí sử dụng cho
sinh viên
hp://dutoanf1.com/trang-chu/du-toan-f1-mien-phi
Để hỗ trợ các bạn Sinh Viên được sử dụng Phần mềm Dự toán
đầy đủ tính năng hoàn toàn miễn phí, Công ty cổ phần F1 Tech
đã phát triển phiên bản Dự toán F1 trial:
1. Nhập dữ liệu có sẵn từ file excel, từ file gốc mọi phần mềm
dự toán khác (dự toán 97, dự toán Acitt, dự toán G8, dự toán
Delta, dự toán Eta, dự toán Escon, dự toán Tây Hồ, dự toán Bắc
Nam …) không hạn chế số lượng công tác, không hạn chế số
lượng hạng mục……
2. Cập nhật tự động, đầy đủ đơn giá, định mức xây dựng cơ bản
63 Tỉnh và các bộ định mức chuyên ngành (Thủy lợi, Thủy điện,
Viễn Thông, Hầm Lò, Truyền Hình, PCCC, lắp đặt thiết bị nhà
máy nhiệt điện, lắp đặt máy và thiết bị công nghệ, dịch vụ công
ích, xây lắp đường dây và trạm biến áp, thí nghiệm điện, bảo
dưỡng đường bộ, tu bổ công trình văn hóa, rà phá bom mìn,
chống mối mọt và công trùng gây hại, phòng cháy chữa
cháy….)
3. Tự động cập nhật các tính năng phiên bản mới
4. Tự động cập nhật giá thông báo vật liệu liên sở Xây Dựng -
Tài Chính
Phần mềm dự toán miên phí cho sinh viên làm bài tập lớn dự toán - Trang 2
Phần mềm dự toán miên phí cho sinh viên làm bài tập lớn dự toán - Người đăng: khanhhatinh34
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Phần mềm dự toán miên phí cho sinh viên làm bài tập lớn dự toán 9 10 922