Ktl-icon-tai-lieu

Phần mềm mã nguồn mở và Linux

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 407 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phần mềm mã nguồn mở và Linux

Phần mềm mã nguồn mở và Linux
Trương thị Diệu Linh
Bộ môn Truyền Thông và Mạng

Ngày 13 tháng 2 năm 2011

Trương thị Diệu Linh

1

Phần mềm mã nguồn mở và Linux
Nội dung

1

Phần mềm mã nguồn mở
Khái niệm phần mềm tự do-mã nguồn mở
Giấy phép phần mềm

Mô hình kinh doanh với phần mềm mã nguồn mở
Quan hệ phần mềm tự do mã nguồn mở và phần mềm sở hữu
Lịch sử phát triển của PMMNM
Các loại giấy phép PMMNM
Giấy phép Apache
Giấy phép BSD
Giấy phép GNU

Mô hình phát triển phần mềm MNM
2

Giới thiệu Linux

3

Các phần mềm mã nguồn mở khác

4

Cách thức trao đổi PMMNM

Trương thị Diệu Linh

2

Phần mềm mã nguồn mở và Linux
Phần mềm mã nguồn mở
Khái niệm phần mềm tự do-mã nguồn mở

Định nghĩa phần mềm tự do-mã nguồn mở
Phần mềm mà mã nguồn được cung cấp công khai và
một số quyền thông thường chỉ thuộc về người nắm giữ bản
quyền (copyright) cũng được cung cấp theo giấy phép phần
mềm (software license):
nghiên cứu, thay đổi, cải tiến
phân phối...

Ví dụ PMMNM:
Apache, Asterisk, Linux, Open Office, Firefox ...
PMMNM thường miễn phí. Sử dụng PMMNM tiết kiệm 60 tỉ
USD/năm.

Trương thị Diệu Linh

3

Phần mềm mã nguồn mở và Linux
Phần mềm mã nguồn mở
Khái niệm phần mềm tự do-mã nguồn mở

Một số phần mềm mã nguồn mở

Trương thị Diệu Linh

4

Phần mềm mã nguồn mở và Linux
Phần mềm mã nguồn mở
Khái niệm phần mềm tự do-mã nguồn mở

Các thao tác trên phần mềm máy tính

1

Sản xuất phần mềm

2

Sử dụng phần mềm

3

Thay đổi, nâng cấp, cải tiến phần mềm

4

Phân tích ngược: Reverse enginering

5

6

Phân phối phần mềm: Phân phối bản thực hiện, mã nguồn,
nguyên bản, bản nâng cấp, thay đổi ...
Quản lý phần mềm: Cho phép/không cho phép thực hiện các
thao tác trên phần mềm

Nói chung các PMMNM cho phép thực hiện các thao tác 1-5.

Trương thị Diệu Linh

5

Phần mềm mã nguồn mở và Linux
Cách thức trao đổi PMMNM

Cách thức trao đổi PMMNM

Sử dụng hệ thống CVS (Concurrent Versions System) để quản
lý các phiên bản
Quản lý tất cả các thay đổi của một tập các file
→ cho phép nhiều người cùng hợp tác phát triển.

Sử dụng hệ thống SVN (Apache Subversion) để quản lý các
phiên bản
SVN được phát triển theo mô hình CVS
Được dùng rất phổ biến trong các hệ thống PMMNM

Trương thị Diệu Linh

50

Phần mềm mã nguồn mở và Linux
Cách thức trao đổi PMMNM

Cách thức trao đổi PMMNM

Sử dụng kho (repository) chứa mã nguồn trên web:
Sourceforge.net

cho phép các dự án PMMNM hosting và quản lý quá trình
phát triển mã nguồn
Hỗ trợ CVS, SVN

Các repositories khác: Debian Repo...
Phần mềm nguồn mở Linux
Phần mềm nguồn mở Linux
Trương thị Diệu Linh
Bộ môn Truyền Thông và Mạng
Ngày 13 tháng 2 năm 2011
Trương thị Diệu Linh 1
Phần mềm mã nguồn mở và Linux - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phần mềm mã nguồn mở và Linux - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Phần mềm mã nguồn mở và Linux 9 10 81