Ktl-icon-tai-lieu

Phần mềm Quản lý nhân sự

Được đăng lên bởi tranhoangpc-gmail-com
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1005 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường CĐ Kinh tế -Kỹ thuật Phú Thọ
Khoa Công Nghệ Thông Tin

BÁO CÁO HẾT MÔN
Đề tài: Quản Lý Nhân Sự

Giảng viên hướng dẫn :Thầy Nguyễn VănThuận
Sinh viên thực hiên :Trần Quốc Hoàng
Lớp
: CNTT 5A

Nội dung trình bày
1

Giới thiệu: Quản lý nhân sự

2

Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình

3

Chi tiết Phần mềm

4

Kết luận

1.Giới thiệu: Quản lý Nhân sự

- Định nghĩa:




Quản lý nhân sự hay quản lý nguồn
nhân lực là sự khai thác và sử dụng
nguồn nhân lực của một tổ chức hay một
công ty một cách hợp lý và hiệu quả.
Quản lý nhân sự có thể áp dụng cho mọi
lĩnh vực, không riêng gì trong sản xuất kinh
doanh.

2.Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình

- Ngôn ngữ lập trình Visual Basic.NET
•
Visual Basic.NET là ngôn ngữ lập trình thông dụng
hiện nay.
•
Là công cụ mạnh để phát triển ứng dụng trên nền
Windows.
•
Hỗ trợ phát triển ứng dụng trên nền trên 32 bit, tạo
tập tin thi hành và khả năng lập điều khiển, tăng
cường cho Internet và có các tính năng cơ sở dữ
liệu mạnh.

Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình (tiếp)

Tổng quan về chương trình Visual Basic.NET
•

Một ứng dụng Visual Basic có thể bao gồm 1 hay
nhiều Project được nhóm lại với nhau. Mỗi Prroject
có thể có nhiều biểu mẫu (Form).

Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình(tiếp)

•

Để phát triển một ứng dụng Visual Basic.NET, sau

khi đã tiến hành phân tích thiết kế, phải tiến hành
qua 3 bước:
B1: Thiết kế giao diện
B2: Viết mã lệnh.
B3: Chỉnh sửa và tìm lỗi.

3. Chi tiết phần mềm
Giao diện chính:

Chức năng chính

Thêm mới, sửa, xóa, tìm nhân viên.

4. KẾT LUẬN
•

•

Kết quả đạt được:
 Xây dựng được chương trình.
 Giao diện thân thiện dễ nhìn và dễ sử dụng
Hạn chế của chương trình:
 Chưa có tính chuyên nghiệp.
 Tính bảo mật chưa được cao.

4. KẾT LUẬN
Trên dây là báo cáo của em về đề tài Quản lý nhân sự
- Tài liệu tham khảo lấy từ nguồn:

- Chương trình còn thiếu nhiều yếu tố để đạt được một chương trình
hoàn thiên hơn.Em rất mong sự góp ý kiến của thầy cô và các
bạn để đề tài em được hoàn thiên hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!

...
Trường CĐ Kinh tế -Kỹ thuật Phú Thọ
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Đề tài: Quản Lý Nhân Sự
Giảng viên hướng dẫn :Thầy Nguyễn VănThuận
Sinh viên thực hiên :Trần Quốc Hoàng
Lớp : CNTT 5A
BÁO CÁO HẾT MÔN
Phần mềm Quản lý nhân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phần mềm Quản lý nhân sự - Người đăng: tranhoangpc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Phần mềm Quản lý nhân sự 9 10 328