Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích hệ thống quản lý nhập và xuất quạt máy của xí nghiệp điện cơ Thống Nhất Hà Nội

Được đăng lên bởi San Hô
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1708 lần   |   Lượt tải: 16 lần
BÀI THẢO LUẬN
MÔN: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN

ĐỀ TÀI SỐ 2
HOẠT ĐỘNG NHẬP VÀ XUẤT QUẠT MÁY CỦA XÍ NGHIỆP ĐIỆN CƠ
THÔNG NHẤT HÀ NỘI

GVHD: Đinh Thị Hà
Người thực hiện: Phạm Thị Linh
Lớp HP: 1402INFO1811

MỤC LỤC

I – Giới thiệu về xí nghiệp điện cơ Thống Nhất Hà Nội

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT Được thành lập năm
1965, Công ty đã có một bề dày thành tích và truyền thống gần 50 năm xây dựng và phát
triển những sản phẩm quạt điện... mang thương hiệu VINAWIND - ĐIỆN CƠ THỐNG
NHẤT, với niềm tin chất lượng đã chiếm được cảm tình của người tiêu dùng trong và
ngoài nước...
Tên công ty:
- Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT
- Tên giao dịch quốc tế: Thong nhat Electromechanical Limited Company.
- Tên viết tắt: Công ty Điện cơ Thống nhất
- Năm thành lập Công ty: 1965
Qúa trình thành lập và phát triển:
- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện cơ Thống nhất là một trong những đơn
vị sản xuất quạt điện lớn nhất Việt Nam. Thương hiệu sản phẩm của công ty đã được đăng
ký độc quyền tại Việt Nam với biểu tượng hình 3 cánh quạt và tên gọi Vinawind
- Đầu năm 1965 Xí nghiệp Điện khí Thống nhất được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 bộ
phận sản xuất quạt điện của 2 xí nghiệp công tư hợp doanh Điện thông và Điện cơ Tam
Quang với nhiệm vụ chuyên sản xuất các loại quạt điện phục vụ nhu cầu tiêu dùng của
nhân dân.
- Ngày 17-3-1970 Uỷ ban nhân thành phố Hà Nội có QĐ số142/QĐ - UB sáp nhập Xí
nghiệp Điện khí Thống nhất với Nhà máy Điện cơ Tam quang để thành lập: Xí nghiệp
Điện cơ Thống nhất.
- Ngày 10/11/1992 Xí nghiệp Điện cơ Thống nhất được thành lập lại theo QĐ số 388/CP
của chính phủ về việc thành lập lại doanh nghiệp nhà nước. (QĐ số 2764/QĐ-UB của Uỷ
ban nhân dân thành phố Hà Nội).
- Ngày 02/11/2000 UBND thành phố Hà Nội ra quyết định số 5928/QĐ-UB về việc đổi tên
xí nghiệp thành Công ty Điện cơ Thống nhất và bổ xung nhiệm vụ.

- Ngày 28/6/2005 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định số 94/2005/QĐ-UB về
việc chuyển công ty Điện cơ Thống nhất thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội thành công ty
TNHH Nhà nước một thành viên Điện cơ Thống nhất.
- Ngày 30/12/2011 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định số 3099/QĐ-UB về
việc đổi tên, xác định cơ cấu tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện
cơ Thống nhất.
- Tháng 4/ 2012 Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Điện cơ Thống
nhất được đổi tên thành: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện cơ Thống nhất.
Trụ sở chính:...
BÀI THẢO LUẬN
MÔN: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN
ĐỀ TÀI SỐ 2
HOẠT ĐỘNG NHẬP VÀ XUẤT QUẠT MÁY CỦA XÍ NGHIỆP ĐIỆN CƠ
THÔNG NHẤT HÀ NỘI
GVHD: Đinh Thị Hà
Người thực hiện: Phạm Thị Linh
Lớp HP: 1402INFO1811
MỤC LỤC
Phân tích hệ thống quản lý nhập và xuất quạt máy của xí nghiệp điện cơ Thống Nhất Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích hệ thống quản lý nhập và xuất quạt máy của xí nghiệp điện cơ Thống Nhất Hà Nội - Người đăng: San Hô
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Phân tích hệ thống quản lý nhập và xuất quạt máy của xí nghiệp điện cơ Thống Nhất Hà Nội 9 10 972