Ktl-icon-tai-lieu

phân tích hệ thống thông tin quản lý thư viện

Được đăng lên bởi luonglananh2505-gmail-com
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1106 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

BÁO CÁO MÔN HỌC
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
QUẢN LÝ THƯ VIỆN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY SẢN

SVTH: TRẦN NGUYỄN QUỐC NGÂN
ĐINH CÔNG TÀI

0511026
0511045

GVHD: ThS. NGUYỄN GIA TUẤN ANH

TP. HỒ CHÍ MINH 2008

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN

3

I. GIỚI THIỆU

4

II. HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG

4

2.1.

Nghiên
cứu hiện trạng

2.2.

4
Nhiệm vụ

của hệ thống
2.3.

4
Phân tích

hiện trạng hệ thống
III.PHÂN TÍCH HỆ THỐNG
3.1.

5
6
Mô hình

ERD
3.2.

7
Mô tả

thực thể
3.3.

8
Mô hình

DFD
3.4.

10
Mô tả ô

xử lý, kho dữ liệu
IV. THIẾT KẾ DỮ LIỆU, XỬ LÝ
4.1.

18
22
Mô hình

dữ liệu mức logic
4.2.

22
Chuẩn

hóa các quan hệ
4.3.

22
Giải thuật

ô xử lý

23

V. THIẾT KẾ GIAO DIỆN

32

5.1.

Thiết kế
Menu

32

5.2.

Thiết kế
Form

40

5.3.

Thiết kế
Report

47

VI. ĐÁNH GIÁ ƯU - KHUYẾT ĐIỂM
6.1.

49
Ưu điểm
49

6.2.

Khuyết
điểm

49

LỜI CẢM ƠN
“Thật may mắn khi học môn Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin”. Đó là suy nghĩ
của nhóm chúng em trong thời gian học môn này cũng như trong quá trình làm đề tài
Quản Lý Thư Viện này. Môn học Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin nói chung
cho ta kiến thức và kỹ năng cơ bản trong việc phân tích và thiết kế các hệ thống cơ sở dữ
liệu, thực hiện đề tài Quản Lý Thư Viện nói riêng cho nhóm chúng em một số kinh
nghiệm cần thiết và nắm vững phần nào đó trong việc phân tích và thiết kế hệ thống cơ
sở dữ liệu. Điều ý nghĩa và quan trọng hơn, giống như Thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh đã
nói, môn học này không chỉ dừng lại ở mức độ là một môn học như những môn học khác.
Nó giúp ta nhìn nhận các vấn đề trong cuộc sống dễ dàng hơn, rõ ràng hơn. Nó giúp ta có
khả năng phân tích giải quyết những bài toán thực tiễn hiện tại. Thậm chí nó còn có thể
làm thay đổi cả suy nghĩ của chúng ta sau khi phân tích nhìn nhận lại vấn đề. Môn học
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin thật sự bổ ích và ý nghĩa. Nhóm chúng em xin
gửi lời cảm ơn lớn lao đến Thầy đã giảng dạy môn học này, Thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh.

Nhóm thực hiện
Trần Nguyễn Quốc Ngân
Đinh Công Tài

I. GIỚI THIỆU
“Giữa những cơ sở hay phòng ban của một trường đại học, không có cơ sở nào thiết yếu
hơn thư viện đại học. Ngày nay, không có công trình khoa học nào được thực hiện mà
không cần đến sự hỗ trợ của một thư viện đích thực, ngoại trừ những trường hợp ngoại
lệ của những thiên tài thỉnh thoảng xảy ra trong lịch sử nhân loại.” Đó là lời phát biểu
nhằm tôn vinh tầm quan trọng của thư viện đại học của Ông Edmund J...
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
BÁO CÁO MÔN HỌC
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
QUẢN LÝ THƯ VIỆN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY SẢN
SVTH: TRẦN NGUYỄN QUỐC NGÂN 0511026
ĐINH CÔNG TÀI 0511045
GVHD: ThS. NGUYỄN GIA TUẤN ANH
TP. HỒ CHÍ MINH 2008
phân tích hệ thống thông tin quản lý thư viện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân tích hệ thống thông tin quản lý thư viện - Người đăng: luonglananh2505-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
phân tích hệ thống thông tin quản lý thư viện 9 10 826