Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích nguyên lý làm việc của bộ nhớ ram và ddram .

Được đăng lên bởi thangdiec1994
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 2313 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
--------------

BÀI TIỂU LUẬN
MÔN HỌC: KIẾN TRÚC MÁY TÍNH
ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH KIẾN TRÚC VÀ NGUYÊN LÝ
LÀM VIỆC CỦA BỘ VI XỬ LÝ 64 BIT CỦA INTEL

-------------------NHÓM THỰC HIỆN : NHÓM SỐ 3
LỚP
: CĐ TIN 3 – K15

Hà Nội, tháng 4 năm 2014

1

Mục lục
Chương 1:Tổng quan về bộ VXL của Intel.............................................................4
1.1.Khái niệm....................................................................................................4
1.2.Lịch sử ra đời của bộ VXL.........................................................................5
1.3.Cấu trúc phần cứng của bộ VXL................................................................7
1.4.Nguyên lý hoạt động của bộ VXL..............................................................10
1.5.Lập trình cho một VXL...............................................................................14
Chương 2:Bộ vi xử lý 64 bit của Intel và các thế hệ bộ VXL.................................17
2.1.Tổng quan về bộ vi xử lý 64 bit của Intel....................................................17
2.2.Kiến trúc bộ vi xử lý 64 bit..........................................................................18
2.3.64 bit dữ liệu mô hình..................................................................................22
2.4.64 bit điều hành hệ thống thời gian..............................................................24
2.5.Itanium (Merced):2001................................................................................27
2.6.Itanium 2:2002-2010....................................................................................28
2.7.Itanium 9300(Tkwila):2010.........................................................................30
2.8.P4 Prescott (năm 2004)................................................................................30
2.9.Pentium D (năm 2005).................................................................................31
2.10.Pentium Extreme Edition (năm 2005).......................................................31
2.11.Intel Core 2 Duo.........................................................................................32
Chương 3:Nguyên lý làm việc của bộ vi xử lý 64 bit của Intel..............................33
3.1.Sơ đồ khối....................................................................................................33
3.2.Nguyên lý làm việc của bộ nhớ Cache L1..........
B GIO DC V ĐO TO
TRƯỜNG ĐI HỌC CÔNG NGHỆP H NI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
--------------
BI TIỂU LUẬN
MÔN HỌC: KIẾN TRÚC MY TÍNH
ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH KIẾN TRÚC V NGUYÊN LÝ
LM VIỆC CỦA B VI XỬ LÝ 64 BIT CỦA INTEL
--------------------
NHÓM THỰC HIỆN : NHÓM SỐ 3
LỚP : CĐ TIN 3 – K15
Hà Nội, tháng 4 năm 2014
1
Phân tích nguyên lý làm việc của bộ nhớ ram và ddram . - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích nguyên lý làm việc của bộ nhớ ram và ddram . - Người đăng: thangdiec1994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Phân tích nguyên lý làm việc của bộ nhớ ram và ddram . 9 10 902