Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích quản lý hệ thống thư viện

Được đăng lên bởi Bùi Doãn Hải
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1836 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Môn : Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống
1. Mô tả thực trạng thực tế của hệ thống cũ
Trong quá trình khảo sát thực tế từ hệ thống Quản lý thư viện trường Đại Học Kinh
Doanh Công Nghê Hà Nội. em thu nhận được một số vấn đề sau:
Hệ thống Quản lý thư viện viện trường Đại Học Kinh Doanh Công Nghê Hà Nội là
một trong những hệ thống Quản lý thư viện . Công tác quản lý “Thư viện ” tại
viện trường Đại Học Kinh Doanh Công Nghê Hà Nội thời gian trước khi tin học
hoá chưa phát triển thì công việc quản lý chủ yếu dùng phương pháp thủ công, tức
là quản lý trên các giấy tờ sổ sách dẫn đến việc lưu giữ rất cồng kềnh, gây tốn
nhiều thời gian, công sức và thiếu độ chính xác . Do đó, công việc quản lý sử dụng
phương pháp thủ công sẽ không đáp ứng được nhiệm vụ và mục tiêu của hệ thống
và nó cũng gây ảnh hưởng rất lớn tới năng suất, chất lượng và hiệu quả của công
việc. Để khắc phục các nhược điểm trên đây, đồng thời nhờ vào sự phát triển
nhanh chóng của Công nghệ.thông tin thì xây dựng một chương trình quản lí hệ
thống “Thư viện” giúp cho công tác quản lí là một nhu cầu cần thiết cấp bách
hiện nay để tự động hóa công tác
2.Yêu cầu của hệ thống mới
Trong thời kì tin học phát triển ,để khắc phục nhược điểm trên đây viện
trường Đại Học Kinh Doanh Công Nghê Hà Nội cần phải xây dựng một hệ thống
quản lí “Thư viện”đáp ứng yêu cầu trên của hệ thống và nó cũng góp phần giúp
cho nhân viên giảm bớt thời gian theo dõi bằng ssỏ sách giấy tờ ,làm việc trên
máy tính sẽ nhanh chóng chính xác và thuận tiện.
3.Mô tả qui trình hoạt động của hệ thống
Khi thư viện có nhu cầu nhập sách thì thủ thư sẽ lập ra danh mục sách cần
mua để trình nhà trường duyệt ,sau khi truong duyet thủ thư sẽ lập phiếu mua sách
va gửi tới nhà cung cấp . Khi Nhà cung cấp cung cấp sách cho thư viện thu thư sẽ

tiếp nhận sách và lập phiếu thanh toán gửi nhà cung cấp .Sách được xử lí trước khi
cho vào kho.
Quá trình mượn sách của độc giả là giáo viên và sinh viên có nhu cầu đọc tại
phòng thư viện và mượn về nhà đều thực hiện theo quy tắc sau: độc giả viết tên
sách cần mượn lên phiếu mượn sách rồi chuyển vào phòng mượn sách đăng ký
mượn sách và trinh thẻ sinh viên ,thủ thư sẽ kiểm tra thông tin phiếu và kiểm tra
sách nếu sách có trong kho thì độc giả sẽ được mượn sách .
Thư viện trường làm việc theo giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7,buổi sáng từ
7h30-11h,buổi chiều từ 14h-17h. Đối với sách mượn đọc tạ...
Môn : Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống
1. Mô tả thực trạng thực tế của hệ thống cũ
Trong quá trình khảo sát thực tế từ hệ thống Quản lý thư viện trường Đại Học Kinh
Doanh Công Nghê Hà Nội. em thu nhận được một số vấn đề sau:
Hệ thống Quản lý thư viện viện trường Đại Học Kinh Doanh Công Nghê Hà Nội là
một trong những hệ thống Quản lý thư viện . Công tác quản lý “Thư viện ” tại
viện trường Đại Học Kinh Doanh Công Nghê Hà Nội thời gian trước khi tin học
hoá chưa phát triển thì công việc quản lý chủ yếu dùng phương pháp thủ công, tức
là quản lý trên các giấy tờ sổ sách dẫn đến việc lưu giữ rất cồng kềnh, gây tốn
nhiều thời gian, công sức và thiếu độ chính xác . Do đó, công việc quản lý sử dụng
phương pháp thủ công sẽ không đáp ứng được nhiệm vụ và mục tiêu của hệ thống
và nó cũng gây ảnh hưởng rất lớn tới năng suất, chất lượng và hiệu quả của công
việc. Để khắc phục các nhược điểm trên đây, đồng thời nhờ vào sự phát triển
nhanh chóng của Công nghệ.thông tin thì xây dựng một chương trình quản lí hệ
thống “Thư viện” giúp cho công tác quản lí là một nhu cầu cần thiết cấp bách
hiện nay để tự động hóa công tác
2.Yêu cầu của hệ thống mới
Trong thời tin học phát triển ,để khắc phục nhược điểm trên đây viện
trường Đại Học Kinh Doanh Công Nghê Nội cần phải xây dựng một hệ thống
quản “T viện”đáp ng yêu cầu trên của hệ thống cũng góp phần giúp
cho nhân viên giảm bớt thời gian theo dõi bằng ssỏ sách giấy tờ ,làm việc trên
máy tính sẽ nhanh chóng chính xác và thuận tiện.
3.Mô tả qui trình hoạt động của hệ thống
Khi thư viện nhu cầu nhập sách thì thủ thư s lập ra danh mục sách cần
mua để trình nhà trường duyệt ,sau khi truong duyet thủ thư sẽ lập phiếu mua sách
va gửi tới nhà cung cấp . Khi Nhà cung cấp cung cấp sách cho thư viện thu thư sẽ
Phân tích quản lý hệ thống thư viện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích quản lý hệ thống thư viện - Người đăng: Bùi Doãn Hải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Phân tích quản lý hệ thống thư viện 9 10 520