Ktl-icon-tai-lieu

phan tich thiet kế hệ thống bán sách trực tuyến

Được đăng lên bởi phamvantan89hn
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 2616 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Bài tập lớn :
Phân tích và thiết kế hệ thống

LỜI NÓI ĐẦU

Công Nghệ Thông Tin đang phát triển mạnh mẽ.Và nó đang ngày càng được ứng dụng
nhiều vào các nghành kinh tế,khoa học kĩ thuật và trong đời sống hàng ngày của chúng ta.Xã
hội ngày càng phát triển thì nhu cầu giải phóng sức lao động của con người ngày càng tăng
lên. Để đáp ứng nhu cầu đó,một trong những nhiệm vụ quan trọng của những người làm trong
lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin là viết ra những phần mềm có ứng dụng trong thực tế, đáp ứng
nhu cầu cho nhiều đối tượng sử dụng khác nhau.
Từ vốn kiến thức có được trong quá trinh học tập và thông qua tham khảo

một số

trang Web giớ thiệu sách.Chúng em đã hoàn thành đề tài “WebSite Giới Thiệu Sách Qua
Mạng”về mặt phân tích và thiết kế hệ thống với sự hướng dẫn của thầy Nguyễn Minh Quý .
Đây là Website giới thiệu một cách đầy đủ thông tin về các nhiều thể loại sách của một cửa
hàng sách. Đến với WebSite sau khi bạn đã đăng nhập là thành viên của trang Web.Chức năng
hiển thị của WebSite sẽ cung cấp cho bạn về các quyền hạn bạn có thể thực hiện trên trang
Web như Tìm Kiếm,Down Load, Đóng Góp Ý Kiến…Như Vậy khi đến với WebSite này các bạn
có thể vừa tìm kiếm được những quyển sách hay có ích cho bản thân ,chia sẻ với bạn bè và có
thể đóng góp ý kiến của bản thân về cuốn sách mà bạn yêu thích.
Mặc dù đã cố gắng rất nhiều nhưng WebSite không thể tránh khỏi những sai sót.Do vậy
chúng em rất mong đựợc sự đóng góp ý kiến của Thầy và các bạn.
Chúng em xin chân thành cám ơn !

MỤC LỤC

Trang bìa:…………………………………………………………………………1
Lời nói đầu:……………………………………………………………………….2
Mục lục:…………………………………………………………………………...3
I.Thông tin đề tài:………………………………………………………………...4
II.khảo sát và đánh giá hiện trạng:……………………………………………...4
III.Biểu đồ phân cấp chức năng:…………………………………………………6
IV.Biểu đồ luồng dữ liệu:………………………………………………………...7
V. Đặc tả chức năng:…………………………………………………………….12
VI.Biểu đồ thực thể liên kết:……………………………………………………14
VI.Thiết kế cơ sở dữ liệu :………………………………………………………15
VII.Biểu đồ quan hệ:…………………………………………………………….17
VIII.Thiết kế giao diện:…………………………………………………………18
1.Form trang chủ:…………………………………………………………..18
2.Form tìm kiếm:……………………………………………………………19

3.Form kết quả tìm kiếm:…………………………………………………..21
Lời kết:…………………………………………………………………………...22
Đánh giá:…………………………………………………………………………23
Nhận xét của giáo viên:………………………………………………………….24

I.THÔNG TIN ĐỀ TÀI
Tên đề tài: Phân tích và thiết kế một website giới thiệu sản phẩm qua mạng.
Nhóm thực hiện:
Phan Thị Thanh Nga.(Khảo sát hiện trạng, đặc...
Bài tập lớn :
Phân tích và thi
ết kế hệ thống
phan tich thiet kế hệ thống bán sách trực tuyến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phan tich thiet kế hệ thống bán sách trực tuyến - Người đăng: phamvantan89hn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
phan tich thiet kế hệ thống bán sách trực tuyến 9 10 418