Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu nhằm nâng cao hiệu suất quản lý nhân sự trong công ty

Được đăng lên bởi thieuhoangphuoc
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 4328 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
Tên dự án
Mã dự án
Ngày bắt đầu
Phụ trách

SĐT : 0986123996

Quản lí nhân sự trong công ty A
2008 02 A
02/02/2008
Ngày kết thúc
02/05/2008
Đào Việt Anh, Phạm Đức Trung, Nguyễn Minh Đức, Hoàng
Quốc Bảo, Đặng Văn Thanh, Trần Ngọc Thắng

I. Mục tiêu của dự án :
Nâng cao hiệu suất quản lí nhân sự trong công ty mà không tốn nhiều
công sức.
Cần giải quyết vấn đề : Giúp người quản lí cập nhật, tìm kiếm, thống kê thông tin
một cách nhanh chóng và tiện lợi nhất
Cung cấp đầy đủ thông tin về quân số, thống kê, tra cứu thông tin, tính lương,
thưởng phạt của nhân viên trong công ty một cách chính xác và nhanh chóng.
Yêu cầu đặt ra :
Quản lý hồ sơ nhân sự theo quy chế quản lý lao động.
Cho phép tìm kiếm, truy vấn và báo cáo một cách nhanh chóng tại mọi thời điểm.
Tính bảo mật: Hệ thống truy cập theo mật khẩu.
Tính tiện dụng : Giao diện đẹp mắt, thao tác đơn giản, dễ sử dụng.
Tính chính xác: Thống kê số liệu một cách chính xác theo yêu cầu.
Hiệu quả: Giảm thiểu thời gian và công sức quản lý tra cứu hồ sơ, hỗ trợ cấp
lãnh đạo ra quyết định.

1

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
•
STT
1

SĐT : 0986123996

Kế hoạch thực hiện công việc
Nội dung công việc
Thu thập và nghiên cứu các biểu mẫu

Thời gian

Người thực hiện
Nguyễn Minh Đức

Đánh giá mục tiêu và phạm vi ứng
dụng

4

Đặng Văn Thanh

Thiết kế chương trình
Nghiên cứu quy trình quản lí thông tin

Trần Ngọc Thắng

thực tế

3

Phạm Đức Trung

đầu ra.

2

Thiết kế CSDL
Phân tích thông tin đầu vào, thông tin

Hoàng Quốc Bảo

Thiết kế cấu trúc CSDL, chuẩn hóa
Tổng hợp, đánh gía về khả năng phát

Đào Việt Anh

triên, cấu hình hệ thông yêu cầu

Khảo sát : Đưa ra các chức năng chính
1. Quản lý nhân sự.

2

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

 Quản lý sơ yếu lí lịch với đầy đủ thông tin như: Họ tên, bí danh,
ngày sinh, nơi sinh, dân tộc, tôn giáo, số thẻ công ty, số CMND, quê
quán, hộ khẩu thường trú, nơi ở hiện tại, điện thoại liên hệ...
 Quản lý thành viên và trình độ cán bộ với các thông tin như:
Thành phần bản thân và thành phần gia đình (bố mẹ, anh chị em ruột,
vợ chồng con cái...) của mỗi cán bộ, trình độ văn hoá, chuyên môn,
trình độ ngoại ngữ, trình độ nhận thức chính trị...
 Quản lý kinh nghiệm, uy tín công tác với các thông tin như:
Phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm, tính kỷ luật, kiến thức chuyên
môn, kinh nghiệm công tác, uy tín công tác, nghề nghiệp trước khi
...
Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
Tên dự án Quản lí nhân sự trong công ty A
Mã dự án 2008 02 A
Ngày bắt đầu 02/02/2008 Ngày kết thúc 02/05/2008
Phụ trách Đào Việt Anh, Phạm Đức Trung, Nguyễn Minh Đức, Hoàng
Quốc Bảo, Đặng Văn Thanh, Trần Ngọc Thắng
I. Mục tiêu của dự án :
Nâng cao hiệu suất quản lí nhân sự trong công ty mà không tốn nhiều
công sức.
Cần giải quyết vấn đề : Giúp người quản lí cập nhật, tìm kiếm, thống kê thông tin
một cách nhanh chóng và tiện lợi nhất
Cung cấp đầy đủ thông tin về quân số, thống kê, tra cứu thông tin, tính lương,
thưởng phạt của nhân viên trong công ty một cách chính xác và nhanh chóng.
Yêu cầu đặt ra :
Quản lý hồ sơ nhân sự theo quy chế quản lý lao động.
Cho phép tìm kiếm, truy vấn và báo cáo một cách nhanh chóng tại mọi thời điểm.
Tính bảo mật: Hệ thống truy cập theo mật khẩu.
Tính tiện dụng : Giao diện đẹp mắt, thao tác đơn giản, dễ sử dụng.
Tính chính xác: Thống kê số liệu một cách chính xác theo yêu cầu.
Hiệu quả: Giảm thiểu thời gian ng sức quản tra cứu hồ , hỗ trợ cấp
lãnh đạo ra quyết định.
1
Phân tích thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu nhằm nâng cao hiệu suất quản lý nhân sự trong công ty - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu nhằm nâng cao hiệu suất quản lý nhân sự trong công ty - Người đăng: thieuhoangphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu nhằm nâng cao hiệu suất quản lý nhân sự trong công ty 9 10 584