Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống phần mềm Quản lý kết hôn

Được đăng lên bởi thieuhoangphuoc
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 3906 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

Hệ thống thông tin là một trong những ngành mũi nhọn của công nghệ thông
tin, đã có nhiều ứng dụng trong quản lý kinh tế đặc biệt là quản lý các doanh
nghiệp.
Để đáp ứng được nhu cầu của xã hội .Bộ môn PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ
HỆ THỐNG THÔNG TIN sẽ giúp chúng ta có những kỹ năng phân tích và thiết
kế nhằm đưa ra các phần mền hữu ích hỗ trợ cho nhu cầu của cuộc sống, làm cho
tiến độ công việc đẩy nhanh trong môi trường công nghiệp hoá,hiện đại hoá ngày
nay.
Nhóm chúng tôi đã mạnh dạn đưa ra đề tài “QUẢN LÝ KẾT HÔN”. Một
công việc rất gần gũi với cuộc sống của chúng ta. Ai cũng sẽ có ít nhất một lần
đến UBND để đăng ký kết hôn. Nhưng nỗi vất vả của người quản lý kết hôn thì
mấy ai biết được. Để giúp họ chúng tôi đưa ra phần mềm này nhằm khắc phục tất
cả những khó khăn mà họ gặp phải trong quá trình quản lý.
Trong quá trình triển khai đề tài chúng tôi đã có tham khảo tài liệu do giáo
viên hướng dẫn cung cấp và tài liệu dowload trên mạng.Tuy đề tài đã được xúc
tiến ngay sau đó và hoàn thành đúng thời hạn, nhưng chắc sẽ không thể tránh khỏi
sai xót.Rất mong được thầy (cô) và các bạn đóng góp ý kiến.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn !
Nhóm sinh viên thực hiện :
Đặng Thị Ngọc Diệp.
Vũ Thị Giang.
Nguyễn Thị Huyền.

__________________________________________________________________
Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Minh Quý
1

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

NỘI DUNG CHÍNH.
Lời nói đầu.
Chương I. TỔNG QUAN HỆ THỐNG.
1.1.Mục đích hệ thống.
1.2. Yêu cầu hệ thống.
Chương II. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.
1. Khảo sát hệ thống.
1.1.Khảo sát hệ thống cũ.
1.2. Mô tả hệ thống mới.
2. Phân tích chức năng.
2.1. Biểu đồ phân cấp chức năng (BPC).
2.2. Biểu đồ luồng dữ liệu(BLD).
3. Phân tích dữ liệu.
3.1. Biểu đồ thực thể liên kết (ERD).
3.2. Mô hình quan hệ.
4. Thiết kế chương trình.
4.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu.
4.2. Thiết kế giao diện.
5.Kết luận.

__________________________________________________________________
Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Minh Quý
2

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN HỆ THỐNG.
1.1.Mục đích của hệ thống.
Qua quá trình khảo sát thực tế tại xã Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên và xã
An Châu, Nam Sách, Hải Dương. Được tiếp xúc với cán bộ quản lý việc kết hôn
chúng tôi mới thấy sự vất vả của họ trong quá trình quản lý. Hiện tại xã vẫn chưa
có một phần mền nào ...
Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
Hệ thống thông tin là một trong những ngành mũi nhọn của công nghệ thông
tin, đã có nhiều ứng dụng trong quản lý kinh tế đặc biệt là quản lý các doanh
nghiệp.
Để đáp ứng được nhu cầu của xã hội .Bộ môn PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ
HỆ THỐNG THÔNG TIN sẽ giúp chúng ta có những kỹ năng phân tích và thiết
kế nhằm đưa ra các phần mền hữu ích hỗ trợ cho nhu cầu của cuộc sống, làm cho
tiến độ công việc đẩy nhanh trong môi trường công nghiệp hoá,hiện đại hoá ngày
nay.
Nhóm chúng tôi đã mạnh dạn đưa ra đề tài “QUẢN LÝ KẾT HÔN”. Một
công việc rất gần gũi với cuộc sống của chúng ta. Ai cũng sẽ có ít nhất một lần
đến UBND để đăng ký kết hôn. Nhưng nỗi vất vả của người quản lý kết hôn thì
mấy ai biết được. Để giúp họ chúng tôi đưa ra phần mềm này nhằm khắc phục tất
cả những khó khăn mà họ gặp phải trong quá trình quản lý.
Trong quá trình triển khai đề tài chúng tôi đã có tham khảo tài liệu do giáo
viên hướng dẫn cung cấp và tài liệu dowload trên mạng.Tuy đề tài đã được xúc
tiến ngay sau đó và hoàn thành đúng thời hạn, nhưng chắc sẽ không thể tránh khỏi
sai xót.Rất mong được thầy (cô) và các bạn đóng góp ý kiến.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn !
Nhóm sinh viên thực hiện :
Đặng Thị Ngọc Diệp.
Vũ Thị Giang.
Nguyễn Thị Huyền.
__________________________________________________________________
Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Minh Quý
1
Phân tích thiết kế hệ thống phần mềm Quản lý kết hôn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống phần mềm Quản lý kết hôn - Người đăng: thieuhoangphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống phần mềm Quản lý kết hôn 9 10 26